Esitystutkimus

Esitystutkimus
 

Esitystutkimuksen työpaja 2013–2014

Esitystutkimus on kulttuurien- ja taiteidentutkimuksen aloja yhdistävä tieteenala. Sen tutkimuskohteeseen kuuluvat niin taide-esitykset kuin kulttuuriset esitykset, arjen vuorovaikutus ja arjesta eroavat juhlat, spektaakkelit ja rituaalit, urheilu, pelit, folklore-esitykset, kansantaiteet ja medioitu populaarikulttuuri. Yhteistä on fokus esitykseen, esittävään ruumiiseen ja tässä ja nyt tapahtuvaan ruumiilliseen vuorovaikutukseen. Esitys toimii linssinä, jonka läpi siinä kehkeytyvää historiaa, kulttuuria ja yhteisöä katsotaan.

Esitystutkimus on muodostunut omaksi ruumiillisten esitysten ja kielenkäytön tutkimusalakseen 1960-luvulta lähtien laaja-alaisen ihmistieteiden paradigmanvaihdoksen, esityksellisen käänteen, seurauksena. Tutkimusalan juuret ovat filosofiassa, antropologiassa, kielitieteessä, etnomusikologiassa, folkloristiikassa, kirjallisuudentutkimuksessa, taidehistoriassa, teatteritieteessä sekä avantgarde-teatterissa ja performanssitaiteessa. Esityskeskeiselle paradigmalle tyypillisiä ovat performanssin sisältävät metaforat kuten teatteri, rituaali, peli ja leikki tulkintakehyksinä sekä etnografinen metodologia, jonka menetelmin haihtuvia esityksiä dokumentoidaan tutkittaviksi ja kuvataan tutkimuksessa.

Keväällä 2013 Suomen Kulttuurirahasto myönsi kohdeapurahan työryhmälle Helena Saarikoski, Annette Arlander ja Taina Riikonen esitystutkimuksen työpajan järjestämiseksi. Työpajaan kutsuttiin tutkijoita avoimella haulla kulttuurintutkimuksen alojen sähköpostilistoilla. Ensimmäiseen tapaamiseen, kesäkouluun 26.–29.8.2013, ja seminaariin 4.12.2013 osallistui lähemmäs kaksikymmentä pääosin tohtoritason tutkijaa laajasti eri aloilta, taiteellisista tutkijoista akateemisiin taiteiden, kulttuurien ja yhteiskunnan tutkijoihin ja kasvatustieteilijöihin asti. Työpajan tavoitteeksi asetettiin alusta alkaen kirjoittaa ja toimittaa yhdessä ensimmäinen esitystutkimuksen suomenkielinen kokoelma, joka ei ainoastaan välittäisi kansainvälistä tutkimuskeskustelua Suomeen vaan jatkaisi keskustelua täällä.

 

esitystutkimus

Esitystutkimus. Toimittaneet Annette Arlander, Helena Erkkilä, Taina Riikonen ja Helena Saarikoski. ISBN 9789526777764 (nid., 412 sivua). E-kirja ISBN 9789526777788 (PDF, 410 sivua). Saatavana Partuunan Kaupasta.

 

Sisällysluettelo:

JOHDANTO
Annette Arlander: Mikä esitystutkimus?
ARTIKKELIT
I Esityksen etnografiat
Helena Saarikoski: Victor Turner ja kertomalla esitetyt lavatanssikokemukset
Hanna Väätäinen: Vierailun skenaariot. Lucia-hahmon tutkiminen kahdessa analyyttisessa tanssihetkessä
Sofia Laine: Mikropolitiikka, globaali toiminta ja kinesteettinen kenttä. Kanssatodistajana kahdessa vaihtoehtoisen globalisaation sosiaalisessa koreografiassa
Helena Oikarinen-Jabai: Tilaa tekemässä. Suomalaiset somalinuoret pohtimassa ja tuottamassa audiovisuaalisia esityksiä
II Taiteen esitykset
Inka Juslin: Dybbuk-elokuva (1937) ja esitystutkimus: Historiallisen esityksen tulkinnan jäljillä
Janne Tapper: Jon McKenzien esityksen teorian tulkinnasta: käsitteet pölytys, immanenssi ja hyve
III Esittäminen
Annette Arlander: Blogin pitämisen performatiivisuus
Anna Rajavuori: Jaloa rakkautta, pyhää vihaa. Tunteiden esittäminen 1900-luvun alun sosialistisessa agitaatiossa
Kirsi Heimonen: Hidas kävely
TULOKULMIA
Jaana Parviainen: Työn performatiivinen ruumiillisuus ja ammatillinen kehonrakennus
Annamari Vänskä: Macaroneja, dandyja, poikatyttöjä ja Conchita Wurst: Muodin performatiivisuudesta
Pirkko Moisala: Musiikkiesityksen etnografia, ruumiillisuus, kulttuurisuus ja tuleminen
Marjukka Lampo ja Marleena Huuhka: Labyrintti – näkökulmia peleihin ja esityksiin
Saila Poutiainen ja Sofia Smeds: Esitystutkimus, puheviestintä ja esiintyminen
Pilvi Porkola: Esityksellä tutkiminen – esitystutkimuksen ja taiteellisen tutkimuksen yhtymäkohtia
SUOMENNOKSET
Della Pollock: Laitetaan historia toimimaan: Esittävyys, suomentanut Taina Riikonen
Peggy Phelan: Performanssin ontologia: representaatiota ilman toisintamista, suomentanut Helena Erkkilä
Kiitokset
Kirjoittajat