Pohjavedenpuisto

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Jyrkänteisten kallioiden korkein kohta on 29 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella; kalliot ovat alkaneet nousta Litorina-merestä saareksi seitsemäntuhatta vuotta sitten. Kallio on Vuosaaren pohjavesialuetta, joka jatkuu kallion itäpuolella Kallahden asuinalueella ja koillispuolella Keski-Vuosaaressa. Puiston alue on ollut Rassbölen ja Norsön kartanoiden raja-alueita, pellonreunoja ja takamaita, joissa metsä kaikkine asukkaineen on saanut elää rauhassa. Nyt Pohjavedenpuistoa uhkaa rakentaminen, jota Helsinki suunnittelee Meri-Rastilan uudessa asemakaavassa: puiston alueelle metsään ja kallioille suunnitellaan jopa yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon, kolmen neljän uuden autokadun, kahden suuren parkkitalon ja suurpäiväkodin rakentamista. Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa.

Pohjavedenpuiston naapuruston asukkaat Meri-Rastilassa ja Kallahdessa tuntevat puiston suuren luonto- ja virkistysarvon tiiviin asuinalueen keskellä. Helsingin, Vuosaaren ja Meri-Rastilan uusillekin asukkaille on turvattava riittävät virkistys- ja luontoalueet arkireiteillä, kodin lähellä. Luonnonvaraisesti uudistunutta järeäpuustoista vanhaa metsää ei ole varaa päästää häviämään. Tulivuoren tuhkasta 1900 miljoonaa vuotta sitten puristunutta mustakivistä kalliota ei tule murskata sepeliksi vain kymmeniä vuosia kestävien betonirakennelmien tieltä. Haluamme pitää luonnonvaraisen Pohjavedenpuiston ja metsäisen Ullaksenpuiston viherkäytävänä Uutelasta, Kallvikinniemen luonnonsuojelualueilta ja Natura 2000 -alueelta ja Ramsinniemeltä Mustavuoreen ja Sipoonkorpeen. Haluamme Pohjavedenpuiston osaksi Helsingin kansallista kaupunkipuistoa ja ekologista metsäverkostoa.

Allekirjoita adressi Pohjavedenpuiston ja Ullaksenpuiston suojelemiseksi rakentamiselta.

Kallahti Kallvik ry

Kallahti Kallvik ry:n lausunnot

 Mielipide Vuosaaren keskustan länsiosan asemakaavaan (OAS) (27.4.2020)

Tiedote: Lahokaviosammallöytö Kallahden kaavoitettavissa metsissä (10.2.2020)

Avoin kirje Helsingin kaupunginvaltuutetuille (29.1.2010)

Mielipide Ramsinranta IV -asemakaavasuunnitelmaan (läntinen kaavalohko) (9.12.2019)

Mielipide Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista (26.4.2019)

Mielipide Kallvikintien suunnitteluperiaatteista (25.1.2019)

Mielipide Ramsinranta IV -asemakaavasuunnitelmaan (1.12.2018)

Palaute Uusimaakaava 2050 -luonnokseen (15.11.2018)

Lausunto Meri-Rastilan asemakaavasuunnitelmaan (luonnos 3.11.2018)

Vanhan Kallvikintien linjaa Pohjavedenpuiston itäosassa 2017.

 

Kallahden kaupunginosayhdistys Kallahti Kallvik ry perustettiin 8.8.2018, ensinnäkin siksi, että tällä Helsingin upeimpiin kuuluvalla kaupunginosa-alueella ei vielä ollut omaa asukasyhdistystä. Toiseksi, valitettavasti näyttää mahdolliselta, että Meri-Rastilan uusi täydennysrakentamisen asemakaava tulee vaatimaan asukkailta kaavavalituksen tekemistä, jos haluamme yrittää säilyttää viheralueemme – meille, nykyisille ja tuleville uusille helsinkiläisille. Asukkaiden yhteisen kaavavalituksen voi tehdä vain rekisteröity yhdistys.

Lue lisää Kallahti Kallvik ry:stä ja ilmoita jäsentietosi yhdistykselle verkkoasioinnissa täällä. Vuoden 2019 jäsenmaksu on kymmenen euroa. Jäsenmaksu maksetaan Kallahti Kallvik ry:n pankkitilille FI08 4730 0010 4611 83, maksuviitenumero 100 227.

Kallahti Kallvik ry:n hallitus 2019: Elina Paananen, Ulla-Maija Rouhiainen (sihteeri, rahastonhoitaja), Helena Saarikoski (puheenjohtaja), Aulikki Sörensen, Nina Tapaninen, varajäsen Kari Rouhiainen.

Kallahden asukasliikkeen toimintakertomus 2017-2018.

Kallahti Kallvik ry Facebookissa.

Haluamme erilaisilla tapahtumilla ja kohtaamisilla Pohjavedenpuistossa tehdä näkyväksi ja tunnetuksi lähiluontomme arvoa ja merkitystä ja virkistyskäytön mahdollisuuksia.

Tapahtumia

22.-26.7.2019 Kallahti Kallvik ry järjestää metsäseikkailuleirin Pohjavedenpuistossa. Päiväleiri (ma – pe klo 10-15) 8-12-vuotiaille, etusija Vuosaaren lapsilla. Leirin opettajat kuvataiteilijat Johanna Ilvessalo ja Juri Saarikoski. Osallistumismaksu 30 euroa tai saman perheen lapsilta (sisaralennus) 20 euroa /lapsi, sisältää leiriohjelman, kasviskeittolounaan, tarvittavat materiaalit, sadesuojan metsässä ja myrskyn varalta leiripesän Kallahden nuorisotalolla sekä tapaturmavakuutuksen.

Lisätietoja ja mahdollisuus ilmoittaa lapsi leirille verkkoasioinnissa. Tiedustelut ja ilmoittautuminen puhelimitse Helena Saarikoski, puh. 045 679 5527.

Menneet tapahtumat

18.10.2017 Pohjavedenpuisto – avoin kokous. Kokous Kallahden nuorisotalolla, 20 osallistujaa, Kallahden ja Meri-Rastilan asukkaita. Päätöksiä: Perustetaan Pohjavedenpuisto – Ullaksenpuisto -toimintaryhmä metsäalueiden suojelemiseksi rakentamiselta; toimintaryhmä ei jäjestäydy vaan pysyy epämuodollisena; aletaan kerätä adressia rakentamissuunnitelman torjumiseksi; huomioitetaan kaupungin päättäjiä metsäalueen suurista luonto- ja virkistysarvoista; järjestetään asukas- ja kaupunkitapahtumia suojeltavien arvojen vahvistamiseksi ja näkyväksi ja tiettäväksi tekemiseksi. Sähköpostiosoite pohjavedenpuisto@gmail.com.

Tammi-helmikuu 2018 Pulkkamäki ja murtsika Pohjavedenpuistossa. Keliseuranta Facebook-tapahtumassa. Toteutunut: Meri-Rastilan ja Kallahden parhaat pulkkamäet tietoon ja käyttöön. “Metsäpolut Mäkkärin takana” ovat saaneet nimen ja paikan kartalla.

27.-28.1.2018 Pihabongaus Pohjavedenpuistossa.  Yhteistyö: BirdLife Suomi. Toteutunut: Yksitoista havainnoitsijaa viidessä eri seurueessa, raportoitu mustarastas, talitiainen, kuusitiainen, sinitiainen, varis, käpytikka, tikli, harakka, harmaalokki, hippiäinen Birdlife Suomen pihabongauksen tuloksiin 2018.

6.5.2018 Kevätsiivoustalkoot. Yhteistyö: Helsingin kaupunkiympäristön toimiala /Stara. Toteutunut: kymmenen talkoolaista siivosi Pohjavedenpuistoa roskista klo 14-18.

19.5.2018 Kahvikioski lammen rannalla. Ravintolapäivän picnichenkinen kahvikioski kallioharjanteen yli kulkevan kävelytien huipulla, Pohjavedenpuiston keskisellä ylängöllä metsälammen rannalla. Kioski auki klo 12-18. Yhteistyö: Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke, Ilhaan Moge ja Samuel Haile työssä tapahtumassa.

3.6.2018 Rauhantanssi – Planetary Dance.  Yhteisörituaali maailmanrauhan, luonnonrauhan ja mielenrauhan puolesta. Kulkue vaeltaa metsässä ja kallioilla rumpujen soidessa. Jokainen osallistuja valitsee oman rauhan teemansa itse. Koko perheen tapahtuma, tanssitaitoja ei tarvita. Vapaa pääsy.

Ohjelma
Klo 11 puistojooga, ohjaaja Salla Niemi.
Klo 12 Rauhantanssi, ohjaajat Sofia Laine ja Kaisa Kella, rumpali Djomba Kourouma. Rauhanmandalan rakentaminen, ohjaaja Kukka-Maaria Vuorikoski.
Noin klo 13 puhe: Pelastetaan viheralueet, puheenjohtaja Mika Välipirtti, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys.

Tapahtuman järjestämistä on tuettu Helsingin kaupungin kulttuuri- ja taideavustuksella. Yhteistyö: Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke, Ilhaan Moge ja Zahra Tamimi työssä tapahtumassa.

Raportti Rauhantanssista, “Asukasliikettä Pohjavedenpuistossa”, Vuosaari-lehti 23/2018 13.6.2018, s. 5.

19. ja 26.9.2018 Kaavavaikuttamisen työpaja, Merilahden peruskoulu, auditorio Kallvikinniementie 1, klo 18-21. Arkkitehti, VTT Timo Kalanti pitää työpajan kaikille vuosaarelaisille ja helsinkiläisille, jotka haluavat kehittää taitojaan osallistua ja vaikuttaa Helsingin kaupunkisuunnitteluun.

19.9. on luento- ja keskustelutilaisuus , jossa esitellään Helsingin uutta yleiskaavaa ja siihen kohdistettua kritiikkiä sekä esitellään lyhyesti kritiikin välineitä: maankäyttö- ja rakennuslakia, maakuntakaavaa ja sen tulkitsemista sekä Helsingin kaupungin aineistoja.

26.9. on työpaja niille, jotka aikovat ryhtyä toimintaan: tutkitaan niin parlamentaarisen kuin ulkoparlamentaarisen vaikuttamisen keinoja, muun muassa kaavavalituksen rakennetta ja periaatteita.

Työpajan järjestää Kallahti Kallvik ry yhteistyössä Kulttuuriosuuskunta Partuunan kanssa, Helsingin kaupunginkanslian Partuunalle myöntämän asukasosallisuusavustuksen tuella.

Kaksi yleisöluentoa kaupunkisuunnittelusta

7.11.2018 Maa, asuminen ja eriarvoisuus kaupungissa. Millainen naapurustomme on tulevaisuudessa?  Yhteiskuntapolitiikan tohtorikoulutettava Mika Hyötyläinen, Helsingin yliopisto.
14.11.2018 Terveyttä ja hyvinvointia kaupunkiluonnosta – haasteita kaupunkisuunnittelulle? Tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, Luonnonvarakeskus.

Järjestää Helsingin työväenopisto (yhteistyö: Kallahti Kallvik ry).

4.5.2019 klo 12-16 kevätsiivoustalkoot Ullaksenpuistossa ja Pohjavedenpuistossa. Siivoustalkoissa poistetaan puistojen alueilta luontoon kuulumatonta roskaa. Roskapihdit ja jätesäkit jaetaan bussin 560 pysäkin “Kallvikinniemi” luona Pohjavedenpuiston aukiolla.

Linkkejä

Facebook-ryhmä Pohjavedenpuisto aka Harjukallio. Asukasliikkeen ajankohtainen tiedotus ja keskustelu, tapahtumien tiedot ja uutiset. Ryhmän ylläpitäjä Helena Saarikoski, puh. 045 679 5527.

Meri-Rastilan itäosa, asemakaavan suunnitteluaineistot, Helsingin kaupunki. Hankkeesta vastaa arkkitehti Linda Wiksten, puh. 09 310 37029.

Meri-Rastilan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos, Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnittelulautakunta Pöytäkirja 10/2017 11.04.2017 § 170. Asemakaavaluonnos on hyväksytty ehdollisesti: vaaditaan sosiaalisten, yritys- ja ympäristövaikutusten arviointi.

Ympäristövaikutusten arviointi -opas. Itä-Suomen yliopisto 2018.

Itä-Helsingin metsät ja luonnonrannat on säilytettävä. Yhdistysten tiedote, 20 kaupunginosa- ja muuta yhdistystä. Julk. Pro Meri-Rastila 4.9.2016.

Lausunto Meri-Rastilan uudesta asemakaavaluonnoksesta. Julk. Vuosaari-seura 14.4.2018.

Kerro kantasi -keskustelu Meri-Rastilan puistot ja täydennysrakentaminen (maalis-huhtikuu 2018). Helsinki, kaupunkiympäristön toimiala.

Asukaskysely Vuosaaren aluesuunnitelmasta, puistoista ja luontoalueista, 7.6.-7.7.2018. Kooste kyselyvastauksista ja karttamerkintöjen avokommentit. Helsinki, kaupunkiympäristön toimiala.

Suomen Luonnonsuojeluliitto /Helsingin luonnonsuojeluyhdistys 2016, Lausunto Meri-Rastilan täydennysrakentamisesta (kappale Pohjavedenpuistosta, näkökohtia kaikkiin Meri-Rastilan metsiin, erityisesti länsirannan metsän osayleiskaavaan).

Suomen Luonnonsuojeluliitto /Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsingin arvometsät – esitys 17.6.2014. Pohjavedenpuiston kallio on arvometsä nro 112.

Uudenmaan viherrakenteen analysointi Zonation-menetelmällä. Uudenmaan liitto 2017.

Uudenmaan ekologiset verkostot zonation-analyysien perusteella. Uudenmaan liitto 2018. Vuosaaren metsäverkostoyhteys Pohjavedenpuiston ja Kallvikintien kautta, s. 109.

Uusimaa-kaavan 2050 luontovaikutusten arviointi zonation-analyyseihin perustuen. Uudenmaan liitto 2018.

Pohjaveden pilaantumisriskit Helsingissä (1999), Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 9/99.

Pohjaveden suojelusuunnitelma (2004), Helsingin kaupunki.

Pohjavesi: case Vuosaari. Risto Niinimäki, Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto, geotekninen osasto. Maailman vesipäivän seminaari 2009.

Rakentamistapaohje, pohjavesialueille rakentaminen (2014), Helsingin kaupunki.

Pohjavesialueet – opas määrittämiseen, luokitukseen ja suojelusuunnitelmien laadintaan (2018), Ympäristöministeriö.

Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 ja metsäverkostoselvitys (ehdotus 5.5.2015). Helsingin kaupunki, Ympäristökeskus.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma (esitys 12.9.2018). Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2018:4.

Kulttuuriosuuskunta Partuuna on toiminut Kallahden asukasliikkeen yrityskumppanina. Partuuna on saanut Helsingin kaupungin kulttuuri- ja taideavustusta ja asukasosallisuusavustusta (pienavustus) asukasliikkeen toimintaan vuonna 2018. Partuunan hallitus on hyväksynyt kumppanuushankkeen asukasliikkeen kanssa joulukuussa 2017. Hankkeen vetäjänä Partuunassa toimii Pohjavedenpuiston puistokummi, Partuunan toimitusjohtaja Helena Saarikoski. Asukasliikkeen toiminnantarkastajaksi Partuunaan on nimetty Eija Loukoila.