Andelslag | Cooperative | Coopérative

Kulturandelslag Bardun

Bardun startade sin verksamhet i Helsingfors i början av 2012.

Bardun framställer och marknadsför kulturtjänster. Vi är författare, konstnärer, musiker och musikvetare, forskare med mera. Fack- och skönlitteratur, musik, visuella och föreställande konstarter samt forskning och vetskapsproduktion hör till våra grenar. Våra arbeten omfattar publicerings-, föreställnings- och utställningsverksamhet och undervisning, forskning och experttjänster.

Läs mera (på finska):

Böcker
Forskning
Musik
Bildkonst
Medlemmar

Kontakta oss:

Frågor: info@partuuna.fi
Beställningar: tilaus@partuuna.fi
VD Helena Saarikoski, helena.saarikoski@partuuna.fi, 045 679 5527

 

Partuuna Cultural Cooperative

Partuuna is a cooperative of professional artists, musicians, and researchers and writers on arts and cultures. Founded in Helsinki in the end of 2011, Partuuna produces and sells member’s works and services. By summer 2017, Partuuna has published twelve books, mostly non-fiction, and four music albums.

Read more (in Finnish):

News

Books

Visual Arts

Music

Research

Expert Services

Members

Contact us:

Partuuna Cultural Cooperative, VAT number FI24493030, info@partuuna.fi

CEO Helena Saarikoski, tel. +358 45 679 5527, helena.saarikoski@partuuna.fi

Mailing & billing address: Kaivonkatsojantie 3 L 184, 00980 Helsinki, Finland.

 

Coopérative culturelle Partuuna