Toimintakertomus 31.12.2023

Partuuna on perustettu vuoden 2011 lopulla. 2023 oli osuuskunnan kahdestoista toimintavuosi. Osuuskunnan tarina ja säännöt ovat luettavissa sivulla partuuna.fi/partuuna/.

Osuuskunnan päätoimiala on taiteellinen luominen (TOL 90030) ja toimipaikka Helsinki.

Partuuna on kulttuurialan ammattilaisten työ- ja tuotanto-osuuskunta, jonka toiminnan tarkoitus on tukea jäsentensä ammatinharjoittamista ja elinkeinoa. Jäseninä on eri alojen taiteilijoita ja taiteiden, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkijoita ja opettajia.

Partuuna harjoittaa liiketoimintaa tuottamalla ja markkinoimalla jäsenten töihin perustuvia tuotteita ja palveluja sekä toimii jäsenten työnantajana ja ottaa tarvittaessa töihin muitakin.

Osuuskunnan osoite on Kaivonkatsojantie 3 L 184, 00980 Helsinki, sähköpostiosoite info@partuuna.fi ja puhelinnumero 045 6795527 (Helena Saarikoski).

Vuonna 2023 Partuunan toiminta on edelleen pääasiassa kirjankustantamista ja kirjakauppaa. Kolme neljäsosaa liikevaihdosta on vuonna 2023 tullut kirjakaupasta (2022 9/10). Liikevaihto on pienentynyt yli kolmanneksella (noin 36 %) edellisvuodesta, mikä johtunee lähinnä pienemmästä julkaistujen nimikkeiden määrästä (2023 5 uutta nimikettä, 2022 7 nimikettä). Myös kirjan julkaisuvuoden myynti (keskimäärin) uutuusnimikettä kohti on kuitenkin pienentynyt lähes puolet edellisvuodesta, mikä kuvastanee yleisempää painetun kirjan markkinatilannetta. Toisaalta Partuunan vuosittain julkaisema nimikemäärä on niin pieni, että satunnainen hitti voi helposti merkitä vuoden keskimääräisenkin nimikekohtaisen tuloksen. Vuonna 2022 ilmestyi Sirpa Puhakan kirjoittama Kari Uotila: Telakan senaattori, jota elämäkerran kohdehenkilö myi paljon suoraan laajoissa verkostoissaan ja joka palkittiin Vuoden työväentutkimus -kunniamaininnalla, ja josta tuli Partuunan ylivoimaisesti eniten myynyt kirja tähän mennessä. Kun 2022 ilmestyi lisäksi useita tavanomaisen hyvin myyneitä uutuuskirjoja, vuoden keskimääräinen myynti uutuusnimikettä kohti nousi jo tällä tavallista korkeammaksi. Vuonna 2023 uutuusnimikkeiden määrä on suhteellisesti huomattavasti pienempi kuin edellisvuonna (mikä johtuu kustannustoimituksen rajallisesta kapasiteetista, ei niinkään tarjottujen käsikirjoitusten määrästä tai laadusta), joten kirjojen kokonaismyyntikin on jäänyt luonnollisesti pienemmäksi.

Muut tuoteryhmät, joilla on ollut myyntiä vuonna 2023, ovat äänilevyt ja jäsenten tarjoamat palvelut, lähinnä kirjallisten teosten käyttöoikeudet.

Liikevaihdon suuruus ei ole osuuskunnan tavoittelema itseisarvo, mutta vuonna 2023 liikevaihto on painunut niin pieneksi, että toiminnan jo ennestään maltillisia kustannuksia ei ole voitu pienentää samassa suhteessa. Vuosi on tappiollinen, mutta tappio katetaan kunnialla kahden edellisen vuoden ylijäämillä.

Jäsenistö | partuuna.fi/tekijat

Jäsenmäärä 31.12.2023 on seitsemäntoista, yksi enemmän kuin vuotta aiemmin. Cembalisti Aura Visala liittyi jäseneksi vuonna 2023. Muuten jäsenistö on ennallaan.

Jäsenistä yhdentoista kotipaikka on Helsingissä, kaksi asuu Järvenpäässä, yksi Espoossa, yksi Riihimäellä, yksi Turussa ja yksi Tampereella.

Jäsenissä on neljä kuvataiteilijaa, kuusi muusikkoa (musiikki ja äänitaide ja näiden opetus ja tutkimus), näyttelijä, ja seitsemän kirjantekijää tai kääntäjää (tieto-, tiede- ja taidekirjat sekä oppikirjat ja oppaat). Jäsenissä on seitsemän kulttuurin, yhteiskunnan ja taiteiden tohtori- tai jatko-opiskelijatason tutkijaa.

Hallinto

Vuoden 2023 aikana on pidetty yksi osuuskunnan kokous, sääntömääräinen vuosikokous maaliskuussa (syyskokousta ei ole pidetty).

Osuuskunnan toimintaa ovat johtaneet viisijäseninen hallitus ja toimitusjohtaja, joka on vastannut päivittäisten asioiden hoidosta. Hallitus, puheenjohtaja Otso Kratz, Lasse Hartman, Juri Saarikoski, Juha Unkari (varapuheenjohtaja, toimitusjohtajan sijainen) ja Helena Saarikoski (toimitusjohtaja), on kokoontunut vuoden aikana kaksi kertaa (kokoukset nro 54 ja 55, sähköpostikokouksia), muuten asioita on hoidettu epävirallisin yhteyksin.

Osuuskunnan ja hallituksen kokousten pöytäkirjat liitteineen säilytetään osuuskunnan konttorissa. Kaikki hallintoasia- ja kirjanpitokirjat ja tositteet säilytetään sähköisesti arkistoituina. Paperikopiot saa pyynnöstä osuuskunnan konttorista.

Kirjallisuus, kustantamo ja kirjakauppa | partuuna.fi/kustantamo

Partuuna toimii yleisen kirjallisuuden kustantamona ja kirjakauppana.

Vuonna 2023 julkaistiin neljä kirjaa, näistä kolme myös e-kirjana (PDF), ja kaksi Marjut Helmisen romaania julkaistiin äänikirjana (yhteensä yhdeksän ISBN-tunnusta).

Raili Gothóni, Tito Colliander: Pakolainen, ortodoksi, kirjailija. Pehmeäkantinen kirja, e-kirja (PDF).

Marjut Helminen, Kuningaslaulaja: Romaani runoilija Sayat Novan elämästä. Pehmeäkantinen kirja, e-kirja (PDF). Äänikirja, e-kirja (MP3), lukija Marjut Helminen.

Marjut Helminen, Pilven piirtäjä. Äänikirja, e-kirja (MP3), lukija Marjut Helminen.

Kaj Chydenius, Ritva Koskensuu, Oi elämän kevät: Kaj Chydeniuksen sävellyksiä Ritva Koskensuun runoihin. Pehmeäkantinen kirja (nuottikirja).

Helena Saarikoski, Kirjeitä Eppu Normaalille: Päiväkirja 2009–2019. Pehmeäkantinen kirja, e-kirja (PDF).

Partuuna on julkaissut yhteensä kaksikymmentäkaksi e-kirjaa (20 PDF:a ja 2 MP3:a), joita on myyty Ellibsissä (kirjastolisenssit ja vähittäismyynti) ja Partuunan verkkokaupassa Holvissa (suoramyynti vähittäin). E-kirjojen yhteenlaskettu myynti vuonna 2023 oli 808 euroa (2022 893 euroa).

Kirjojen ulkoasun suunnittelijana ja taittajana on edelleen jatkanut Remi Unkari ja kustannustoimittajana Helena Saarikoski. Kirjat on painettu Latviassa Drukatavan kirjapainossa. Äänikirjat valmisti hämeenlinnalainen Sound Supreme Oy.

Kustantamon ja kirjakaupan sekä kirjatuotantopalvelujen kokonaismyynti 2023 on 16 902 euroa (2022 31 390,35 €), mikä on 78,5 % Partuunan koko liikevaihdosta (2022 93,5 %). Kirjojen myynnistä tulee maksettavaa tekijänoikeuskorvausta kustannussopimusten mukaan yhteensä noin 2200 euroa (2022 noin 4 500 euroa).

Ajankohtaiset tiedot kustannusohjelmasta ja luettelo Partuunan julkaisemista teoksista (ISBN- ja ISRC-luettelo) päivitetään kustantamon sivulle partuuna.fi/kustantamo/.

Kuvataide | partuuna.fi/taidekauppa

Partuunassa työskenteli vuonna 2023 neljä kuvataiteilijaa, valokuvaaja Aura Saarikoski, kuvanveistäjä, keramiikkataiteilija Anna-Maria Osipow, taidemaalari Mira Mattila ja taidemaalari Juri Saarikoski.

Kuvataideosaston koordinaattori on Juri Saarikoski.

Musiikki | partuuna.fi/musiikki

Moni Partuunan jäsenistä on (myös) keikkailevia muusikoita, mutta 2023 Partuuna ei ole myynyt yhtään musiikkikeikkaa. Musiikkiosaston toiminta koostuu levyjen ja musiikkikirjojen julkaisemisesta ja myymisestä.

Levymyynnin arvo oli 2 637,91 euroa (2022 387,10 euroa), mikä on lähes kokonaan Ritva Koskensuun viiden laululevyn myyntiä. Levyistä kaksi, KOPCD01 Vilusta vironnut varpunen ja KOPCD04 Valon ja varjon leikkiä, on myyty loppuun Partuunasta. Vuonna 2023 julkaistiin Partuunan levymerkillä viides Koskensuun – Chydeniuksen laululevy Hetkiä helmien nauha (KOPCD06), jonka tuotti edellisten tavoin Robert de Godzinsky. Levyjen taloudellinen tuottaja Partuunassa on Helena Saarikoski.

Levymyynnin suuri kasvu edellisvuodesta johtuu Hetkiä helmien nauha -levyn tuotantokustannusten kattamisesta siten, että Ritva Koskensuu osti levyn koko painoksen (paitsi vapaakappaleita) suoraan tuotannosta itselleen omaan myyntiinsä. Levy on siis Partuunasta loppuunmyyty ja kaikki levyn myynnistä kertyvät rojaltit on maksettu muusikoille levyn ilmestyessä. Tuotantotapa katsottiin tarkoituksenmukaiseksi, koska Ritva Koskensuun levyjen myynti on tähänkin asti ollut lähes kokonaan hänen oman suoramyyntinsä varassa.

Partuuna järjesti Hetkiä helmien nauha -levyn julkaisukeikan ravintola Juttutuvassa 23.11.2023.

Musiikkiosaston koordinaattori on Juha Unkari.

Kauppa | holvi.com/shop/partuuna

Partuunan Kaupan koordinaattori on Otso Kratz.

Partuuna on myynyt kaikkia tuotteitaan suoraan kuluttajille omien nettisivujen kautta toimivassa Holvi-verkkokaupassa (holvi.com/shop/Partuuna). Kirjoja ja cd-levyjä on myyty ja annettu myyntitiliin kunkin alan erikoisliikkeille, kuten museomyymälöihin, musiikki- ja levykauppoihin ja kirjakauppoihin. Cd-levyjä on myyty eniten suoraan tekijältä käsikauppana, ja tekijän oma aktiivisuus on ollut tärkeää myös kirjojen markkinoinnissa.

Kirjat ovat myynnissä tukkukaupoissa Booky.fi:ssä ja Kirjavälityksessä, joiden kautta ne saadaan myyntiin kirjastoille ja kaikkiin suurimpiin verkkokirjakauppoihin. Partuunan kirjat ovat myynnissä Rosebud-kirjakaupassa ja satunnaisesti Nide-kirjakaupassa, Akateemisessa ja Suomalaisessa kirjakaupassa. E-kirjoja myy lähinnä kirjastoille Ellibs ja suoraan kuluttajille myös Partuunan oma verkkokauppa Holvissa. Partuunan levyt ovat jakelussa noin 40 digitaalisessa suoratoisto- ja latauspalvelussa Texicalli Records Oy:n (ent. Töölön Musiikkitukku) kautta.

Tuotteita, palveluja ja tapahtumia on markkinoitu Partuunan uutiskirjeellä asiakkaiden ja kontaktien sähköpostilistalle, jolla on vuoden 2023 lopussa yli 700 osoitetta, ja Partuunan Facebook-sivun ja yhdeksän eri tuotteille ja palveluille tehdyn oman Facebook-sivun kautta sekä valinnaisesti jäsenten ja tekijöiden omien verkostojen kautta.

Partuuna osallistui kesällä 2023 Sastamalan vanhan kirjallisuuden päiville (Eija Antinoja ja Helena Saarikoski) ja Sysmän kirjakyläpäiville (Marjut Helminen ja Helena Saarikoski) sekä joulukuussa Tampereen kirjafestareille (Helena Saarikosken kirjan Kirjeitä Eppu Normaalille julkistushaastattelu Tapio Kuure; Marjut Helminen, Taina Repo, Juri Saarikoski ja Helena Saarikoski).

Työnantaja

Palkkoja on vuonna 2023 maksettu kahdelle työntekijälle. Henkilöstön keskimäärä on 1 (2022 1). Tekijänoikeuskorvauksia vuoden 2022 myynnistä oli maksettavana kahdellekymmenelle kirjantekijälle ja kahdeksalle muusikolle. Osa pienistä tekijänoikeuskorvauksista maksettiin tekijän kuluina omien kirjojensa ostosta (kirjan ns. kuittausmyynti tekijälle arvonlisäverollisella tuotantohinnalla).

Työntekijöiden lakisääteinen tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus on otettu Turvasta. Eläkevakuutus on Elossa.

Toimitusjohtaja Helena Saarikoski toimii työnantajan edustajana ja työsuojelupäällikkönä. Työntekijöiden edustaja ja työsuojeluvaltuutettu on Otso Kratz.

Ostopalvelun muodossa on työllistetty muun muassa Partuunalle toistuvasti töitä tekevää graafista suunnittelijaa Remi Unkaria (tmi, Belgiassa) ja riikalaista kirjapainoa Drukatavaa, joka on edelleen painanut Partuunan kirjat, sekä kirjanpitäjänä Lasse Hartmania (tmi Kuplamusiikki).

Talous

Liikevaihto (myynti) 2023 on 21 525,04 euroa (2022 33 574,55 €, pienentynyt 36 %).

Varaston arvo (vaihto-omaisuus) 31.12.2023 on 10 967,32 € (2022 11 947,90 €).

Materiaaleja ja palveluja on ostettu 11 259,39 eurolla (2022 14 692,08 €). Henkilöstökulut ovat 6 524,55 € (2022 5 725,79 €), käyttöomaisuuden poistot 138,82 € (2022 185,10 €) ja liiketoiminnan muut kulut 7 814,91 € (2022 8 938,65 €).

Tilikauden tulos on alijäämä -2 691,76 euroa (2022 ylijäämä 3 226,34 €).

31.12.2023 osuuskunta on antanut yhteensä seitsemäntoista osuutta, joista on suoritettu osuusmaksu (merkintähinta) sata euroa, ja kahdeksan äänivallatonta lisäosuutta à sata euroa. Osuuspääoma on 2 500,00 euroa (2022 2 400,00 €).

Omaa pääomaa on rahastoitu vararahastoon 382,12 €. Edellisten tilikausien voittovarat ovat 5 849,10 € ja tilikauden alijäämä -2 691,76 €.

Oma pääoma on 6 039,46 € (2022 8 631,22 €), vieras pääoma 9 682,74 € (2022 13 559,80 €), vastattavat yhteensä 15 722,20 € (2022 22 191,02 €).

Vieraan pääoman osuus vastattavista on 61,58 % (2022 61,1 %). Vieras pääoma on kokonaan lyhytaikaisia vastattavia. Partuunaa ei ole pääomitettu pitkäaikaisin lainoin, mikä vastaa osuuskunnan pyrkimystä omavaraisuuteen.

Taseen loppusumma on 15 722,20 euroa, 29,15 % pienempi kuin edellisvuonna (2022 22 191,02 €), mikä kuvastaa toiminnan supistumista edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimintakertomus on vahvistettu osuuskunnan kokouksessa 31.3.2024.

Toimintakertomus 31.12.2022, yhdestoista tilikausi 1.1.–31.12.2022

Partuuna on perustettu vuoden 2011 lopulla. 2022 oli osuuskunnan yhdestoista toimintavuosi. Osuuskunnan tarina ja säännöt ovat luettavissa sivulla partuuna.fi/partuuna/.

Osuuskunnan päätoimiala on taiteellinen luominen (TOL 90030) ja toimipaikka Helsinki.

Partuuna on kulttuurialan ammattilaisten työ- ja tuotanto-osuuskunta, jonka toiminnan tarkoitus on tukea jäsentensä ammatinharjoittamista ja elinkeinoa. Jäseninä on eri alojen taiteilijoita ja taiteiden, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkijoita ja opettajia.

Partuuna harjoittaa liiketoimintaa tuottamalla ja markkinoimalla jäsenten töihin perustuvia tuotteita ja palveluja sekä toimii jäsenten työnantajana ja ottaa tarvittaessa töihin muitakin.

Osuuskunnan osoite on Kaivonkatsojantie 3 L 184, 00980 Helsinki, sähköpostiosoite info@partuuna.fi ja puhelinnumero 045 6795527 (Helena Saarikoski).

Vuonna 2022 Partuunan toiminta on edelleen keskittynyt yhä enemmän vain kirjankustantamiseen ja kirjakauppaan. Yli yhdeksän kymmenesosaa liikevaihdosta on vuonna 2022 tullut kirjakaupasta. Liikevaihto on myös kasvanut hieman (noin 5 %) edellisvuodesta. Muut tuoteryhmät, joilla on ollut vähän myyntiä vuonna 2022, ovat äänilevyt ja kirjallisten teosten käyttöoikeudet.

Jäsenistö | partuuna.fi/tekijat

Jäsenmäärä 31.12.2022 on kuusitoista, yksi vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2021 kuolleen Tuula Saarikosken jäsenyys lakkautettiin ja maksettu osuusmaksu palautettiin vuonna 2022. Muuten jäsenistö on ennallaan.

Jäsenistä kymmenen kotipaikka on Helsingissä, kaksi asuu Järvenpäässä, yksi Espoossa, yksi Riihimäellä, yksi Turussa ja yksi Tampereella. Jäsenissä on neljä kuvataiteilijaa, viisi muusikkoa (musiikki ja äänitaide ja näiden opetus ja tutkimus), näyttelijä, ja seitsemän kirjantekijää tai kääntäjää (kauno-, tieto-, tiede- ja oppikirjat ja oppaat). Jäsenissä on seitsemän kulttuurin, taiteiden ja yhteiskunnan tohtori- tai jatko-opiskelijatason tutkijaa.

Hallinto

Vuoden 2022 aikana on pidetty yksi osuuskunnan kokous, sääntömääräinen vuosikokous maaliskuussa (syyskokousta ei ole pidetty).

Osuuskunnan toimintaa ovat johtaneet viisijäseninen hallitus ja toimitusjohtaja, joka on vastannut päivittäisten asioiden hoidosta. Hallitus, puheenjohtaja Otso Kratz, Lasse Hartman, Juri Saarikoski, Juha Unkari (varapuheenjohtaja, toimitusjohtajan sijainen) ja Helena Saarikoski (toimitusjohtaja), on kokoontunut vuoden aikana kaksi kertaa (kokoukset nro 52 ja 53, sähköpostikokouksia), muuten asioita on hoidettu epävirallisin yhteyksin. Osuuskunnan ja hallituksen kokousten pöytäkirjat liitteineen säilytetään osuuskunnan konttorissa. Kaikki hallintoasia- ja kirjanpitokirjat ja tositteet säilytetään sähköisesti arkistoituina. Paperikopiot saa pyynnöstä osuuskunnan konttorista.

Kirjallisuus, kustantamo ja kirjakauppa | partuuna.fi/kustantamo

Partuuna toimii yleisen kirjallisuuden kustantamona ja kirjakauppana.

Vuonna 2022 julkaistiin, samoin kuin 2021, seitsemän kirjaa ja näistä viisi myös e-kirjana (PDF), yhteensä neljätoista ISBN-tunnusta (yhdestä kirjasta otettiin ilmestymisvuonna myös toinen painos ja yhdestä aiemmin ilmestyneestä kovakantinen 2. painos). Kirjoista neljä on käännöskirjoja, englannista, unkarista ja kreikasta.

Jaana Suorsa (teksti, piirrokset): Lounaalla runoilijan kanssa. Pentti Saarikosken keittokirja (sidottu ja PDF).

Tenzin Wangyal Rinpoche: Spontaani luovuus. Meditaatioita myönteisten ominaisuuksien ilmentämiseen. Alkuteos Spontaneous Creativity, suom. Helena Erkkilä (pehmeäkantinen).

Janne Salmi: Jussi Syren. Musiikkimies (pehmeäkantinen ja PDF).

Sapfo: Iltatähti, häälaulu. Suom. Pentti Saarikoski, toim. Helena Saarikoski. Uudistettu laitos (1. p. Otava 1969) (pehmeäkantinen).

Sirpa Puhakka: Kari Uotila. Telakan senaattori. (1. p. ja korjattu 2. p. pehmeäkantinen; 2. p. PDF).

Béla Jávorszky: Muutoksen kourissa. Uuden Unkarin ensimmäisenä suurlähettiläänä Suomessa ja Baltiassa. Alkuteos Fordul a világ, suom. Tuomo Lahdelma (pehmeäkantinen ja PDF).

George Catlin: Pohjois-Amerikan intiaanit. Kirjeitä ja muistiinpanoja tavoista ja oloista 1832–1839. Toim. Riku Hämäläinen. Alkuteos Peter Matthiessen ed. North American Indians, suom. Kristiina Isoaho (pehmeäkantinen ja PDF).

Partuuna on julkaissut yhteensä seitsemäntoista e-kirjaa (PDF), joita on myyty Ellibsissä (kirjastolisenssit ja vähittäismyynti) ja Partuunan verkkokaupassa Holvissa (suoramyynti vähittäin). E-kirjojen yhteenlaskettu myynti vuonna 2022 oli 893 euroa (2021 863 euroa).

Kirjojen ulkoasun suunnittelijana ja taittajana on edelleen jatkanut Remi Unkari ja kustannustoimittajana Helena Saarikoski.

Kustantamon ja kirjakaupan sekä kirjatuotantopalvelujen kokonaismyynti 2022 on 31 390,35 euroa (2021 29 036,33 €), mikä on 93,5 % Partuunan koko liikevaihdosta 2022 (2021 91 %). Kirjojen myynnistä tulee maksettavaa tekijänoikeuskorvausta kustannussopimusten mukaan yhteensä noin 4 500 euroa. Vuonna 2022 takautuvia tekijänoikeuskorvauksia on maksettu yhteensä noin 3 200 euroa.

Ajankohtaiset tiedot kustannusohjelmasta ja luettelo Partuunan julkaisemista teoksista (ISBN- ja ISRC-luettelo) päivitetään kustantamon sivulle partuuna.fi/kustantamo/.

Kuvataide | partuuna.fi/taidekauppa

Partuunassa työskenteli vuonna 2022 neljä kuvataiteilijaa, valokuvaaja Aura Saarikoski, kuvanveistäjä, keramiikkataiteilija Anna-Maria Osipow, taidemaalari Mira Mattila ja taidemaalari Juri Saarikoski.

Kuvataideosaston koordinaattori on Juri Saarikoski.

Musiikki | partuuna.fi/musiikki

Levymyynnin arvo oli 387,10 euroa (2021 332,25 €), mikä on kokonaan Ritva Koskensuun neljän laululevyn myyntiä. Vuonna 2023 julkaistaan Partuunan levymerkillä viides Koskensuun – Chydeniuksen laululevy (KOPCD06), jonka tuottaa edellisten tavoin Robert de Godzinsky. Levyjen taloudellinen tuottaja Partuunassa on Helena Saarikoski.

Musiikkiosaston koordinaattori on Juha Unkari.

Kauppa

Partuunan Kaupan koordinaattori on Otso Kratz. Partuuna on myynyt kaikkia tuotteitaan suoraan kuluttajille omien nettisivujen kautta toimivassa Holvi-verkkokaupassa (holvi.com/shop/Partuuna). Kirjoja ja cd-levyjä on myyty ja annettu myyntitiliin kunkin alan erikoisliikkeille, kuten museomyymälöihin, musiikki- ja levykauppoihin ja erikoiskirjakauppoihin. Cd-levyjä on myyty eniten suoraan tekijältä käsikauppana, ja tekijän oma aktiivisuus on ollut tärkeää myös kirjojen markkinoinnissa.

Kirjat ovat myynnissä tukkukaupoissa Kirjavälityksessä, jonka kautta ne saadaan myyntiin kaikkiin suurimpiin verkkokirjakauppoihin, ja Booky.fi:ssä, joka myy mm. kirjastoille. Partuunan kirjoja on myynnissä Rosebud-kirjakaupassa. E-kirjoja myy lähinnä kirjastoille Ellibs ja suoraan kuluttajille myös Partuunan oma verkkokauppa Holvissa. Partuunan levyt ovat jakelussa noin 40 digitaalisessa suoratoisto- ja latauspalvelussa Texicalli Records Oy:n (ent. Töölön Musiikkitukku) kautta.

Tuotteita, palveluja ja tapahtumia on markkinoitu Partuunan uutiskirjeellä asiakkaiden ja kontaktien sähköpostilistalle, jolla on vuoden 2022 lopussa yli 700 osoitetta, ja Partuunan Facebook-sivun ja yhdeksän eri tuotteille ja palveluille tehdyn oman Facebook-sivun kautta sekä valinnaisesti jäsenten ja tekijöiden omien verkostojen kautta.

Partuuna osallistui vuonna 2022 Sastamalan vanhan kirjallisuuden päiville Jussi Syrenin edustamana. Vuonna 2023 Sastamalan kirjallisuuspäiville on taas ilmoittauduttu.

Muita mainittavia suoramyyntitapahtumia ei ollut. Helsingin Kirjamessuille ei osallistuttu, koska Kirjamessut on korottanut alinta osallistumishintaa kahdessa vuodessa noin kolminkertaiseksi aiemmasta tasosta, myynti on aiempina osallistumisvuosina (2012–2019) kattanut juuri ja juuri osallistumisen hinnan mutta ei mitään kuluja, ja tänäkään vuonna pienkustantajille ei tarjottu parempia myyntipaikkoja kuin halpamyyntitorin välittömässä läheisyydessä. Katsottiin, että Helsingin Kirjamessut ei tarjoa siinä määrin aineetonta hyvää, että Partuunalla olisi varaa maksaa osallistumisen tarkoittamaa tuntuvaa rahallista tappiota.

Työnantaja

Palkkoja on vuonna 2022 maksettu yhdelle työntekijälle. Henkilöstön keskimäärä on 1 (2021 1). Tekijänoikeuskorvauksia maksettiin kuudelletoista kirjantekijälle ja valokuvaajalle. Osa pienistä tekijänoikeuskorvauksista maksettiin tekijän kuluina omien kirjojensa ostosta (kirjan ns. kuittausmyynti tekijälle arvonlisäverollisella tuotantohinnalla).

Työntekijöiden lakisääteiset tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus on otettu Turvasta. Eläkevakuutus on Elossa.

Toimitusjohtaja Helena Saarikoski toimii työnantajan edustajana ja työsuojelupäällikkönä. Työntekijöiden edustaja ja työsuojeluvaltuutettu on Otso Kratz. Ostopalvelun muodossa on työllistetty muun muassa Partuunalle toistuvasti töitä tekevää graafista suunnittelijaa Remi Unkaria (tmi) ja riikalaista kirjapainoa Drukatavaa, joka on edelleen painanut Partuunan kirjat, sekä kirjanpitäjänä Lasse Hartmania (tmi Kuplamusiikki).

Talous

Liikevaihto (myynti) 2022 on 33 574,55 euroa (2021 31 935,55 €, kasvu 5,1 %).

Varaston arvo (vaihto-omaisuus) 31.12.2022 on 11 947,90 euroa (2021 9 181,53 €).

Materiaaleja ja palveluja on ostettu 14 692,08 eurolla (2021 15 448,60 €). Henkilöstökulut ovat 5 725,79 euroa (2021 6 391,41 €), käyttöomaisuuden poistot 185,10 euroa (2021 246,80 €) ja liiketoiminnan muut kulut 8 938,65 euroa (2021 7 516,46 €).

Tilikauden tulos on ylijäämä 3 226,34 euroa (2021 ylijäämä 2 570,28 €).

31.12.2022 osuuskunta on antanut yhteensä kuusitoista osuutta, joista on suoritettu osuusmaksu (merkintähinta) sata euroa, ja kahdeksan äänivallatonta lisäosuutta à sata euroa. Osuuspääoma on 2 400,00 euroa (2021 2 500,00 €).

Omaa pääomaa on rahastoitu vararahastoon 220,80 €. Edellisten tilikausien voittovarat ovat 2 784,08 € ja tilikauden ylijäämä 3 226,34 €.

Oma pääoma on 8 631,22 euroa (2021 5 450,96 €).

Vieraan pääoman osuus vastattavista on 61,1 %. Osuus on edelleen pienentynyt edellisvuodesta (2021 68,6 %). Vieras pääoma on kokonaan lyhytaikaisia vastattavia. Partuunaa ei ole pääomitettu pitkäaikaisin lainoin, mikä vastaa osuuskunnan pyrkimystä omavaraisuuteen.

Taseen loppusumma on 22 191,02 euroa (2021 17 335,44 €).

Osuuskunta on vuonna 2022 liikeyrityksenä kannattava. Osuuskunnan toiminnan tarkoitus ei ole voiton vaan edullisten palvelujen tuottaminen jäsenille. Sen takia kannattavuusrajan ylittäminen riittää liiketoiminnan hyväksi tulokseksi.

Toimintakertomus 2021, kymmenes tilikausi 1.1.–31.12.2021

Vuosi 2021, koronapandemian toinen vuosi, merkitsi kirja-alan elpymistä edellisvuoden sulkemuksen ja pysähtymisen jälkeen. Partuunan toiminta on edelleen keskittynyt yhä enemmän vain kirjankustantamiseen ja kirjakauppaan, osaksi satunnaisista syistä, osaksi pandemian vaikutuksesta muilla kulttuurialoilla, jotka kuuluvat Partuunan toimialaan (musiikki, kuvataide, tapahtuma-ala). Yli 91 % liikevaihdosta on vuonna 2021 tullut kirjakaupasta (2020 83 %), samaan aikaan kun liikevaihto on edellisvuodesta enemmän kuin kaksinkertaistunut (kasvu lähes 130 %).

Jäsenistö | partuuna.fi/tekijat

Jäsenmäärä 31.12.2021 on seitsemäntoista (31.12.2020 samoin 17).

Partuunan perustajajäsen ja ensimmäinen, pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Tuula Saarikoski kuoli 15.7.2021. Hän oli osuuskunnan jäsen kuolemaansa asti. Kuolinpesän osuutta osuuskunnassa edustaa Helena Saarikoski. Jäsenyys lakkautetaan tai siirretään uudelle jäsenelle 15.7.2022 mennessä.

Jäsenistä yhdentoista kotipaikka on Helsingissä, kaksi asuu Järvenpäässä, yksi Espoossa, yksi Tervakoskella, yksi Turussa ja yksi Tampereella.

Jäsenissä on neljä kuvataiteilijaa, viisi muusikkoa (musiikki ja äänitaide ja näiden opetus ja tutkimus), näyttelijä, seitsemän kirjantekijää tai kääntäjää (kauno-, tieto-, tiede- ja oppikirjat ja oppaat). Jäsenissä on seitsemän kulttuurin, taiteiden ja yhteiskunnan tohtori- tai jatko-opiskelijatason tutkijaa.

 Hallinto

Vuoden 2021 aikana on pidetty yksi osuuskunnan kokous, vuosikokous maaliskuussa (syyskokousta ei ole pidetty loppuvuoden koronatilanteen vuoksi).

Osuuskunnan toimintaa ovat johtaneet viisijäseninen hallitus ja toimitusjohtaja, joka on vastannut päivittäisten asioiden hoidosta. Hallitus, puheenjohtaja Otso Kratz, Lasse Hartman, Juri Saarikoski, Juha Unkari (varapuheenjohtaja, toimitusjohtajan sijainen) ja Helena Saarikoski (toimitusjohtaja), on kokoontunut vuoden aikana yhden kerran (kokous nro 51 , sähköpostikokous).

Osuuskunnan ja hallituksen kokousten pöytäkirjat liitteineen säilytetään osuuskunnan konttorissa.

 Kirjallisuus, kustantamo ja kirjakauppa | partuuna.fi/kustantamo

Partuuna toimii yleisen kirjallisuuden kustantamona ja kirjakauppana.

Vuonna 2021 julkaistiin seitsemän kirjaa ja näistä viisi myös e-kirjana (PDF):

Taina Repo: Kuparikaupunki (nidottu ja e-kirja)

Sirkka-Liisa Krapinoja-Sass: Elän hetkessä (sidottu)

Jaana Suorsa: Pena – runoilija ja kommunisti (nidottu)

Saila Poutiainen toim., Yleisö ja puhe (nidottu ja e-kirja)

Eija Antinoja: Jyrki Niskanen, tenori (nidottu ja e-kirja)

Siru Kainulainen: Sillä kirjoittamasta en lakkaa (nidottu ja e-kirja)

Anita Kallasvuo, Ulla Kyrönseppä, Perita Sipiläinen, Cecilia Winquist-Innanen: Lempeydellä työnohjauksen ammattietiikasta (nidottu ja e-kirja)

Partuuna on julkaissut yhteensä kaksitoista e-kirjaa (PDF), joita on myyty Ellibsissä (kirjastolisenssit ja vähittäismyynti) ja Partuunan verkkokaupassa Holvissa (suoramyynti vähittäin). E-kirjojen yhteenlaskettu myynti vuonna 2021 oli 863 euroa (2020 352 €).

Kirjojen ulkoasun suunnittelijana ja taittajana on edelleen jatkanut Remi Unkari ja kustannustoimittajana Helena Saarikoski.

Kustantamon ja kirjakaupan sekä kirjatuotantopalvelujen ja kirjakaupan oheistuotteiden kokonaismyynti 2021 on 29 180 euroa (2020 11 566 €), mikä vastaa Partuunan koko liikevaihdosta 2021 91 % (2020 83 %).

Ajankohtaiset tiedot kustannusohjelmasta ja luettelo Partuunan julkaisemista teoksista (ISBN- ja ISRC-luettelo) päivitetään kustantamon sivulle partuuna.fi/kustantamo/.

Kuvataide | partuuna.fi/taidekauppa

Partuunassa työskenteli vuonna 2021 neljä kuvataiteilijaa, valokuvaaja Aura Saarikoski, kuvanveistäjä, keramiikkataiteilija Anna-Maria Osipow, taidemaalari Mira Mattila ja taidemaalari Juri Saarikoski.

Kuvataiteen myynti on edelleen ollut lähinnä Helsingin Taiteilijaseuran teosvälityksen myynti- ja vuokratulojen tilityksiä Partuunaan. Lisäksi on myyty joitakin Aura Saarikosken valokuvien käyttöoikeuksia.

Kuvataideosaston koordinaattori on Juri Saarikoski.

 Musiikki | partuuna.fi/musiikki

Levymyynnin arvo oli 332,25 euroa (2020 348 €). Levymyynti on lähes yksinomaan Ritva Koskensuun laululevyjen myyntiä, joka on keikkojen puuttuessa pandemiarajoitusten vuoksi hiljennyt.

Musiikkiosaston koordinaattori on Juha Unkari.

 Kauppa

Partuunan Kaupan koordinaattori on Otso Kratz.

Partuuna on myynyt kaikkia tuotteitaan suoraan kuluttajille omien nettisivujen kautta toimivassa Holvi-verkkokaupassa (holvi.com/shop/Partuuna). Kirjoja ja cd-levyjä on myyty ja annettu myyntitiliin kunkin alan erikoisliikkeille, kuten museomyymälöihin, musiikki- ja levykauppoihin ja erikoiskirjakauppoihin. Cd-levyjä on myyty eniten suoraan tekijältä käsikauppana, ja tekijän oma aktiivisuus on ollut tärkeää myös kirjojen markkinoinnissa.

Kirjat ovat myynnissä tukkukaupoissa Kirjavälityksessä, jonka kautta ne saadaan myyntiin kaikkiin suurimpiin verkkokirjakauppoihin, ja Booky.fi:ssä, joka myy mm. kirjastoille. Partuunan kirjoja on myynnissä Rosebud-kirjakaupassa. E-kirjoja myy lähinnä kirjastoille Ellibs ja suoraan kuluttajille myös Partuunan oma verkkokauppa Holvissa. Partuunan levyt ovat jakelussa noin 40 digitaalisessa suoratoisto- ja latauspalvelussa Texicalli Records Oy:n (ent. Töölön Musiikkitukku) kautta.

Tuotteita, palveluja ja tapahtumia on markkinoitu Partuunan uutiskirjeellä asiakkaiden ja kontaktien sähköpostilistalle, jolla on vuoden 2021 lopussa yli 600 osoitetta, ja Partuunan Facebook-sivun ja yhdeksän eri tuotteille ja palveluille tehdyn oman Facebook-sivun kautta sekä valinnaisesti jäsenten ja tekijöiden omien verkostojen kautta.

Partuuna osallistui vuonna 2021 Tampereen ensimmäisille Kirjafestareille Tampere-talossa 4.–5.12.2021. Partuunan kirjailijat Taina Repo (Kuparikaupunki) ja Jaana Suorsa (Pena – runoilija ja kommunisti) esiintyivät Kirjafestareilla ja Partuunalla oli myyntipöytä Sorsapuistosalissa.

Muita mainittavia suoramyyntitapahtumia ei ollut. Helsingin Kirjamessuille ei poikkeuksellisesti osallistuttu, koska Kirjamessut on korottanut alinta osallistumishintaa noin puolella määräämällä sähkön ostamisen osastolle pakolliseksi, myynti on aiempina vuosina kattanut osallistumisen hinnan mutta ei juuri kuluja, ja tänäkään vuonna pienkustantajille ei tarjottu parempia myyntipaikkoja kuin halpamyyntitorin välittömässä läheisyydessä. Katsottiin, että Helsingin Kirjamessut ei tarjoa siinä määrin aineetonta hyvää, että Partuunalla olisi varaa maksaa osallistumisen tarkoittamaa rahallista tappiota.

Työnantaja

Yhteensä palkkoja on vuonna 2021 maksettu kahdelle ja tekijänoikeuskorvauksia kymmenelle henkilölle. Henkilöstön keskimäärä on 1 (2020 1).

Työterveydenhuoltosopimus on pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen Vantaan työterveys -liikelaitoksen (nyk. Aito Työterveys) kanssa. Aito Työterveyden fuusioiduttua Terveystalon kanssa työterveyssopimus on irtisanottu keväällä 2022. Työntekijöiden lakisääteiset tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus on otettu Turvasta. Eläkevakuutus on Elossa.

Toimitusjohtaja Helena Saarikoski toimii työnantajan edustajana ja työsuojelupäällikkönä. Työntekijöiden edustaja ja työsuojeluvaltuutettu on Otso Kratz.

Ostopalvelun muodossa on työllistetty muun muassa Partuunalle toistuvasti töitä tekevää graafista suunnittelijaa Remi Unkaria (tmi) ja riikalaista kirjapainoa Drukatavaa, joka on edelleen painanut Partuunan kirjat, sekä kirjanpitäjänä Lasse Hartmania (tmi Kuplamusiikki).

 Talous

Liikevaihto (myynti) 2021 on 31 935,55 euroa (2020 13 927,64 €, kasvu 129,30 %).

Varaston arvo (vaihto-omaisuus) 31.12.2021 on 9 181,53 euroa (2020 11 353,50 €).

Materiaaleja ja palveluja on ostettu 15 448,60 eurolla (2020 6 375 €). Henkilöstökulut ovat 6 391,41 euroa (2020 3 106 €), käyttöomaisuuden poistot 246,80 euroa (2020 329 €) ja liiketoiminnan muut kulut 7 516,46 euroa (2020 8 011 €).

Tilikauden tulos on ylijäämä 2 570,28 euroa (2020 tappio -493,52 €).

31.12.2019 osuuskunta on antanut yhteensä seitsemäntoista osuutta, joista on suoritettu osuusmaksu (merkintähinta) sata euroa, ja kahdeksan äänivallatonta lisäosuutta à sata euroa. Osuuspääoma on 2500,00 euroa (2020 sama).

Omaa pääomaa on rahastoitu vararahastoon 92,29 €. Edellisten tilikausien voittovarat ovat 288,39 € ja tilikauden ylijäämä 2 570,28 €.

Oma pääoma on 5 450,96 euroa (2020 2 880,68 €).

Vieraan pääoman osuus vastattavista on 68,55 %. Osuus on pienentynyt edellisvuodesta (2020 81,51 %). Vieras pääoma on kokonaan lyhytaikaisia vastattavia. Partuunaa ei ole pääomitettu pitkäaikaisin lainoin, mikä vastaa osuuskunnan pyrkimystä omavaraisuuteen.

Taseen loppusumma on 17 335,44 euroa (2020 15 586,74 €).

Osuuskunta on vuonna 2021 liikeyrityksenä kannattava. Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena ei ole voiton vaan edullisten palvelujen tuottaminen jäsenille, sen takia kannattavuusrajan ylittäminen riittää liiketoiminnan hyväksi tulokseksi.

 Kulttuuriosuuskunta Partuuna

Partuuna on perustettu vuoden 2011 lopulla. 2021 oli osuuskunnan kymmenes toimintavuosi. Osuuskunnan tarina ja säännöt ovat luettavissa sivulla partuuna.fi/partuuna/.

Osuuskunnan päätoimiala on taiteellinen luominen (TOL 90030) ja kotipaikka Helsinki.

Partuuna on kulttuurialan ammattilaisten työ- ja tuotanto-osuuskunta, jonka toiminnan tarkoitus on tukea jäsentensä ammatinharjoittamista ja elinkeinoa. Jäseninä on eri alojen taiteilijoita ja taiteiden, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkijoita ja opettajia.

Partuuna harjoittaa liiketoimintaa tuottamalla ja markkinoimalla jäsenten töihin perustuvia tuotteita ja palveluja sekä toimii jäsenten työnantajana ja ottaa tarvittaessa töihin muitakin.

Osuuskunnan osoite on Kaivonkatsojantie 3 L 184, 00980 Helsinki ja puhelinnumero 045 679 5527 (Helena Saarikoski).

 

Toimintakertomus on hyväksytty ja tilinpäätös vahvistettu osuuskunnan 21. kokouksessa 31.3.2022.