Mindfulness

Opettaja Helena Erkkilä, FT, sosiaalipsykologi, mindfulness-ohjaaja (MBSR ja MBCT)

Mindfulness – tietoinen hyväksyvä läsnäolo

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) -menetelmän on kehittänyt lääketieteen professori Jon Kabat-Zinn Massachusettsin yliopistoklinikalla alun perin kroonisesti sairaiden hoitoon. Menetelmän taustalla ovat muun muassa joogasta ja buddhalaisuudesta peräisin olevat harjoitukset, joiden vaikuttavuudesta on kokemuksia parin tuhannen vuoden ajalta. Mindfulness on tunne- ja toimintatottumusten taitavaa säätelyä edistävä lähestymistapa. Siitä on viimeisten vuosikymmenien aikana tullut yksi tutkituimmista harjoitusmenetelmistä. Tutkimuksissa on varmistettu sen teho säännöllisesti harjoitettuna muun muassa stressin, uupumuksen, kroonisen kivun, murehtimissairauksien, uusiutuvan masennuksen ja tunne-elämän epävakaisuuden hoidon osana.

Mindfulness-kurssilla opitut tietoisuustaidot saattavat säännöllisesti harjoitettuna

– lisätä stressinhallinta- ja rentoutumiskykyä

– opettaa suhtautumaan kehon ja mielen reaktioihin niin, että kuormittuminen ja emotionaalinen kärsimys vähenevät

– parantaa kykyä hallita kroonista kipua tai muita kroonisia oireita

– selkeyttää ihmissuhteita ja tuoda sisäistä tasapainoa ja rauhaa elämään

– voimistaa kehoa ja mieltä

Kurssilla perehdytään MBSR-menetelmään ja siinä käytettäviin harjoituksiin. Menetelmän peruspilareita ovat meditaatio-, hengitys- ja joogaharjoitukset. Kurssilla tutustutaan myös tietopainotteisten luentojen kautta mindfulnessiin, tehdään meditaatio- ja liikemeditaatioharjoitteita yhdessä ja kotitehtävinä, keskustellaan ja tehdään läsnäoloharjoitteita arjessa.

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) on tietoiseen läsnäoloon pohjautuva kognitiivinen terapiamenetelmä. Sillä on saatu vakuuttavia tuloksia esimerkiksi ahdistuksen vähentämisessä ja masennuksen uusimisen estämisessä. Terapiakursseilla opetetaan, miten voi oppia suhtautumaan ajatuksiinsa, tunteisiinsa ja fyysisiin tuntemuksiinsa radikaalisti uudella tavalla. MBCT-kurssit tarjoavat tietoisuustaitoja kaikille, jotka haluavat kehittää itseään hyväksyvää asennetta elämässä ja oppia huolehtimaan itsestään paremmin, tietoisella ja myötätuntoisella tavalla.

Kurssitiedustelut ja esitelmäpyynnöt Helena Erkkilältä. helena.erkkila @ kolumbus.fi.