Helena Erkkilä

Kuva: Aura Saarikoski/Partuuna

helena.erkkila@kolumbus.fi

Koulutukseltani olen filosofian tohtori ja sosiaalipsykologi sekä mindfulness-ohjaaja (MBSR ja MBCT). Olen opiskellut myös filosofista praktiikkaa ja tehnyt NLP Master Practitioner ja NLP Associate Trainer -koulutukset.

Olen työskennellyt tutkijana, kirjoittajana ja opettajana. Monitieteisessä väitöskirjassani Ruumiinkuvia! (Helsingin yliopisto, taidehistorian oppiaine 2008) tutkin kehotaidetta; se on taiteen alue, jossa ihmisen oma ruumis on keskeinen elementti. Tutkin ruumiinkuvaa, kosketuspintaa mielen ja ruumiin välillä ja psykoanalyyttista näkemystä ihmisestä. Tarkasteluni kohdistuu narsismin lähtökohtiin ruumiinkuvan ja egon varhaisen kehityksen perustalta.

Mindfulness on tärkeä ja keskeinen osa elämääni, olen harjoittanut sitä säännöllisesti nyt viidettä vuotta. Opettajinani ovat olleet Timo Klemola, Tapio Malinen, Paul Burrows ja Juhani Laakso. Mindfulness-harjoitukset ja niihin kuuluvat näkemykset ovat ratkaisevalla tavalla parantaneet elämääni, auttaneet selviytymään uupumuksesta ja sitä seuraavasta alakulosta.

Ohjaan mindfulness-kursseja yhteisöille ja yrityksille. Teen myös yksilöohjausta. Ohjaan sekä Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) -ohjelmaan perustuvia ryhmiä että Mindfulness- Based Cognitive Therapy (MBCT) -ryhmiä. Pidän myös tilauksesta luentoja ja esitelmiä mindfulnessiin liittyvistä aiheista.

Lue lisää mindfulnessista täältä. Helena Erkkilän osastolle Partuunan verkkokaupassa (mm. kurssi-ilmoittautumiset) tästä.