Toimintakertomus 31.12.2019, kahdeksas tilikausi 1.1.–31.12.2019

Osuuskunnan päätoimiala on taiteellinen luominen (TOL 90030) ja kotipaikka Helsinki.

Partuuna on kulttuurialan ammattilaisten työ- ja tuotanto-osuuskunta, jonka toiminnan tarkoitus on tukea jäsentensä ammatinharjoittamista ja elinkeinoa. Jäseninä on eri alojen taiteilijoita ja taiteiden, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkijoita ja opettajia.

Partuuna harjoittaa liiketoimintaa tuottamalla ja markkinoimalla jäsenten töihin perustuvia tuotteita ja palveluja sekä toimii jäsenten työnantajana ja ottaa tarvittaessa töihin muitakin.

Osuuskunnan osoite on Kaivonkatsojantie 3 L 184, 00980 Helsinki.

 

Jäsenistö | partuuna.fi/tekijat

Jäsenmäärä 31.12.2019 on seitsemäntoista (31.12.2018 samoin 17).

Jäsenistä yksitoista asuu Helsingissä, kaksi asuu Järvenpäässä, yksi Espoossa, yksi Tervakoskella, yksi Turussa ja yksi Tampereella.

Jäsenissä on neljä kuvataiteilijaa, viisi muusikkoa (musiikki ja äänitaide ja näiden opetus ja tutkimus), näyttelijä, kahdeksan kirjantekijää tai kääntäjää (kauno-, tieto-, tiede- ja oppikirjat ja oppaat). Jäsenten joukossa on seitsemän kulttuurin, taiteiden ja yhteiskunnan tohtori- tai jatko-opiskelijatason tutkijaa.

 

Hallinto

Vuoden 2019 aikana on pidetty sääntömääräiset kaksi osuuskunnan kokousta, tilinpäätöskokous maaliskuussa ja toimintasuunnitelmakokous joulukuussa.

Osuuskunnan toimintaa ovat johtaneet viisijäseninen hallitus ja toimitusjohtaja, joka on vastannut päivittäisten asioiden hoidosta. Tuula Saarikoski on osallistunut hallituksen toimintaan kunniapuheenjohtajana. Hallitus, puheenjohtaja Otso Kratz, Lasse Hartman, Juri Saarikoski, Juha Unkari (varapuheenjohtaja, toimitusjohtajan sijainen) ja Helena Saarikoski (toimitusjohtaja), on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa (kokoukset nro 44–46, kaikki sähköpostikokouksia).

Osuuskunnan ja hallituksen kokousten pöytäkirjat liitteineen säilytetään osuuskunnan konttorissa.

Osuuskunta toimii kuudessa osastossa, kirjallisuudessa, kuvataiteessa, musiikissa, tutkimuksessa, koulutuksessa ja kaupassa. Tutkimuksessa ja koulutuksessa ei ole ollut toimintaa 2019. Muiden osastojen toimintaa ja vuonna 2019 toimineita projekteja kuvataan seuraavassa. Lopuksi kuvataan Partuunan toimintaa työnantajana sekä talouden kehitystä vuonna 2019.

 

Kirjallisuus, kustantamo ja kirjakauppa | partuuna.fi/kustantamo

Partuuna toimii yleisen kirjallisuuden kustantamona ja kirjakauppana.

Vuonna 2019 julkaistiin kaksi kirjaa:

Anna ja Minna Finstad: Tuhmat lapset, synkkä metsä

Janne Salmi: Suomi-country

Kirjojen ulkoasun suunnittelijana ja taittajana on ollut Martta Unkari ja kustannustoimittajana Helena Saarikoski.

Kustantamon ja kirjakaupan sekä kirjatuotantopalvelujen ja kirjakaupan oheistuotteiden kokonaismyynti 2019 11 293 euroa (2018 13 277 €) vastaa vajaasta kolmesta neljäsosasta Partuunan koko liikevaihdosta 2019. Pelkän kirjakaupan myynti on 11 123 euroa (2018 8 107 €), kasvua edellisvuoteen verrattuna 37 % (2018 laskua -45 %). Myynnin kasvu on tullut alkuvuodesta tehdystä vanhan varaston realisointikaupasta, jota lukuun ottamatta kirjamyynnin volyymi näyttää edelleen pienenevältä. Vuonna 2019 julkaistiin vain kaksi uutta kirjaa, Janne Salmen Suomi-country ja Anna ja Minna Finstadin Tuhmat lapset, synkkä metsä. Uutuuskirjojen vähäinen määrä ja niiden keskimääräistä uutuuskirjaa pienempi myynti selittää nähtävissä olevan laskutrendin. Kirjakaupan myynnin pääosa normaalivuonna tulee uusien kirjojen myynnistä (2018 80 %, 2019 32 %).

Ajankohtaiset tiedot kustannusohjelmasta ja luettelo Partuunan julkaisemista teoksista (ISBN- ja ISRC-luettelo) päivitetään kustantamon sivulle partuuna.fi/kustantamo/.

 

Kuvataide | partuuna.fi/taidekauppa

Partuunassa työskenteli vuonna 2018 neljä kuvataiteilijaa, valokuvaaja Aura Saarikoski, kuvanveistäjä, keramiikkataiteilija Anna-Maria Osipow, taidemaalari Mira Mattila ja taidemaalari Juri Saarikoski.

Kuvataiteen myynti on edelleen ollut pelkästään Helsingin Taiteilijaseuran teosvälityksen myynti- ja vuokratulojen tilityksiä Partuunaan.

Vuoden aikana on työllistetty kahta valokuvaajaa, kumpaakin yhden kuvan verran, jäsen Aura Saarikoskea (palkka) ja Vesa Hannukselaa (tekijänoikeuskorvaus, kirjan Suomi-country kansikuva).

Kuvataideosaston koordinaattori on Juri Saarikoski.

 

Musiikki | partuuna.fi/musiikki

Levymyynnin arvo oli 1 783 euroa (2018 677 €). Valtaosa on Ritva Koskensuun vuonna 2019 julkaistun neljännen laululevyn Oi elämän kevät myyntiä, aikaisempien kolmen levyn myynti on myös jatkunut. Lisäksi Partuuna on myynyt Svart Recordsin julkaisemaa Pentti Saarikosken Runoja-levyä.

Partuunan julkaisemaa ?Verityn Agapé-albumia ei ole myyty lainkaan kahtena vuonna peräkkäin, minkä vuoksi artistien kanssa neuvoteltiin levyn julkaisusopimuksen mahdollisesta päättämisestä, mutta levy päätettiin pitää edelleen Partuunassa myynnissä.

Keikkamyyntiä ei ollut 2019 (2018 3 880 €).

Musiikkiosaston myynnin kokonaisarvo (levyt ja keikat) oli 1 783 euroa (2018 4 557 €).

Musiikkiosaston koordinaattori on Juha Unkari.

 

Kauppa

Partuunan Kaupan koordinaattori on Otso Kratz.

Partuuna on myynyt kaikkia tuotteitaan suoraan kuluttajille omien nettisivujen kautta toimivassa Holvi-verkkokaupassa (holvi.com/shop/Partuuna). Kirjoja ja cd-levyjä on myyty ja annettu myyntitiliin kunkin alan erikoisliikkeille, kuten museomyymälöihin, musiikki- ja levykauppoihin ja erikoiskirjakauppoihin. Cd-levyjä on myyty eniten suoraan tekijältä käsikauppana, ja tekijän oma aktiivisuus on ollut tärkeää myös kirjojen markkinoinnissa.

Kirjat ovat myynnissä tukkukaupoissa Kirjavälityksessä, jonka kautta ne saadaan myyntiin kaikkiin suurimpiin verkkokirjakauppoihin, ja Booky.fi:ssä sekä sen kautta myös Kirjastopalvelussa (ent. BTJ Finland). E-kirjoja Esitystutkimus (pdf) ja Katse pyhään (pdf) myy lähinnä kirjastoille Ellibs ja suoraan kuluttajille Partuunan oma verkkokauppa Holvissa. Partuunan levyt ovat jakelussa noin 40 digitaalisessa suoratoisto- ja latauspalvelussa Töölön Musiikkitukun kautta.

Tuotteita, palveluja ja tapahtumia on markkinoitu Partuunan uutiskirjeellä asiakkaiden ja kontaktien sähköpostilistalle, jolla on vuoden lopussa noin 500 osoitetta, ja Partuunan Facebook-sivun ja yhdeksän eri tuotteille ja palveluille tehdyn oman Facebook-sivun kautta sekä valinnaisesti jäsenten ja tekijöiden omien verkostojen kautta. Maksulliseen Facebook-mainontaan on käytetty noin 150 euroa. Uutiskirjeet ja Facebook-markkinointi ovat tuottaneet jonkin verran tulosta.

Partuuna osallistui kahdeksatta kertaa Helsingin Kirjamessuille lokakuussa 2019 Messukeskuksessa. Pöytäpaikan lisäksi tänä vuonna ei ollut muita messuaktiviteetteja. Esitysten tarjoamisesta Kirjamessujen lavoille on käytännössä luovuttu suhteellisen vaativan panostuksen olemattoman tuoton vuoksi. Myös lehdistötiedotteiden kirjoittamisesta oli tänä vuonna luovuttu, koska Kirjamessujen lehdistökeskukseen aiempina vuosina toimitetut ja ladatut tiedotteet eivät ole koskaan tuottaneet minkäänlaista palautetta tarkoitetuilta vastaanottajilta. Kirjamessujen marginaalisesta tuotosta huolimatta päätettiin osallistua messuille myös tulevana vuonna.

 

Projektit

Käsityö. Ester Unkari on jatkanut 2018 aloitettua ompelutöidensä myymistä Partuunan lukuun ja laskuun, toistaiseksi vain Partuunan kanssa tehdyn työsopimuksen nojalla, tarkoituksena myöhemmin liittyä Partuunan jäseneksi. Ester Unkarin ompelutöiden myynnin arvo on ollut 2 561 euroa (2018 1 400 €).

Pohjavedenpuisto-projekti – Kallahden asukasliike partuuna.fi/pohjavedenpuisto. Osuuskunnan toimipaikalla Vuosaaren Kallahdessa on käynnistynyt asukasliike Pohjavedenpuiston ja muiden luontoalueiden suojelemiseksi Helsingin suunnittelemalta rakentamiselta. Kallahden asukasliike toimi Partuunan Pohjavedenpuisto-nimisenä projektina syksystä 2017. Partuuna toimi järjestäytymättömän asukasliikkeen yrityskumppanina. Elokuussa 2018 asukasliike järjestäytyi perustamalla rekisteröidyn yhdistyksen, Kallahti Kallvik ry:n. Vuoden 2019 alusta alkaen asukasliikkeen taloudenpito on erotettu Partuunasta omaan kirjanpitoonsa Kallahti Kallvik ry:hyn (rek.nro 222.136, Y-tunnus 2987639-9).

 

Työnantaja

Yhteensä palkkoja on vuonna 2019 maksettu viidelle ja tekijänoikeuskorvauksia viidelletoista henkilölle. Henkilöstön keskimäärä on 2,5 (2018 2,5). Henkilöstökulut olivat yhteensä 4 935 euroa (2018 10 597 €).

Työterveydenhuoltosopimus on pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen Vantaan työterveys -liikelaitoksen (nyk Aito Työterveys) kanssa. Työntekijöiden lakisääteiset tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus on otettu Turvasta. Eläkevakuutus on Elossa.

Toistuvasti Partuunasta palkkoja saavia työntekijöitä varten on luotu kehystyösopimus, jolla sovitaan toistaiseksi voimassa oleva työsopimussuhde; työsuhde alkaa aina, kun työ alkaa, ja päättyy, kun työ päättyy. Kehystyösopimuksessa sovitaan työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista ja Partuunan oikeuksista ja velvollisuuksista työnantajana. Partuuna johtaa ja valvoo työntekijän työtä, markkinoi työntekijöiden tarjoamia palveluja ja vastaa ulkopuolisten tilausten toimittamisesta ja työn laadusta. Vain sellaista työtä voidaan tehdä Partuunan lukuun ja laskuun, joka kuuluu Partuunan toimialoille. Kehystyösopimus on samanlainen kaikille Partuunan työntekijöille ja se on periaatteessa valmiiksi olemassa jokaista jäsentä varten, joka alkaa saada Partuunasta palkkaa. Kehystyösopimus on tehty myös kahden ei-jäsenen kanssa. Pitempiaikaisissa työsuhteissa tehdään lisäksi työsuhdekohtainen työsopimus.

Toimitusjohtaja Helena Saarikoski toimii työnantajan edustajana ja työsuojelupäällikkönä. Työntekijöiden edustaja ja työsuojeluvaltuutettu on Otso Kratz.

Ostopalvelun muodossa on työllistetty muun muassa Partuunalle toistuvasti töitä tekevää graafista suunnittelijaa Martta Unkaria (tmi), Partuunan neljä levyä tuottanutta Robert de Godzinskya (SoundTeam Godzinsky), kirjanpitäjä Lea Saarnia-Halmista (Actrikon) ja riikalaista kirjapainoa Drukatavaa, joka on edelleen painanut Partuunan kirjat.

 

Talous

Liikevaihto 2019 on 15 453 euroa (2018 19 562 €, vähennys – 21,00 %). Varastojen arvo on lähes ennallaan alkuvuoden realisointikaupasta huolimatta, mikä perustuu pääosin uusien tuotteiden tuottamiseen (9 197 €, lisäys 9,65 €). Materiaaleja ja palveluja on ostettu 7 013 eurolla (2018 12 114 €). Bruttotulos on 12 570 euroa (2018 15 559 €). Henkilöstökulut ovat 4 935 euroa (2018 10 597 €), käyttöomaisuuden poistot 439 euroa (2018 585 €) ja liiketoiminnan muut kulut 6 840 euroa (2018 5 527 €). Tulos ennen veroja on 339,44 euroa (2018 tappio – 1 311,12 €).

31.12.2019 osuuskunta on antanut yhteensä seitsemäntoista osuutta, joista on suoritettu osuusmaksu (merkintähinta) sata euroa, ja kahdeksan äänivallatonta lisäosuutta à sata euroa. Viisi lisäosuuksista on annettu vuonna 2019 Helena Erkkilälle. Osuuspääoma on 2500,00 euroa (2018 2000,00 €).

Omaa pääomaa on rahastoitu vararahastoon 92,29 € (2017). Edellisten tilikausien voittovarat ovat 442,47 € ja tilikauden ylijäämä 339,44 €.

Oma pääoma on 3 374,20 euroa.

Vieraan pääoman osuus vastattavista on hieman edellisvuodesta laskenut 76,93 % (2018 82,60 %). Vieras pääoma on kokonaan lyhytaikaisia vastattavia. Partuunaa ei ole pääomitettu pitkäaikaisin lainoin, mikä vastaa osuuskunnan pyrkimystä omavaraisuuteen.

Taseen loppusumma on 14 626,36 euroa, lähes sama kuin edellisenä vuonna (2018 14 567,63 €). Käyttökateprosentti on 5,04 %, mikä ei ole kovin vahva, mutta edellisen vuoden tappiollisuus on ylitetty (2018 käyttökate-% negatiivinen – 2,73 %). Partuunan liiketoiminta ei ole ollut tilikaudella hyvin kannattavaa, muttei tappiollistakaan. Partuunan osuuden arvo on suurempi kuin merkintähinta ja osuuskunta on vuonna 2019 liikeyrityksenä edelleen kannattava, muttei juuri voitollinen.

 

Toimintakertomus on hyväksytty Partuunan vuosikokouksessa 17.4.2020.