Toimintakertomus 31.12.2018, seitsemäs tilikausi 1.1.–31.12.2018

Osuuskunnan päätoimiala on taiteellinen luominen (TOL 90030) ja kotipaikka Helsinki.

Partuuna on kulttuurialan ammattilaisten työ- ja tuotanto-osuuskunta, jonka toiminnan tarkoitus on tukea jäsentensä ammatinharjoittamista ja elinkeinoa. Jäseninä on eri alojen taiteilijoita ja taiteiden, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkijoita ja opettajia.

Partuuna harjoittaa liiketoimintaa tuottamalla ja markkinoimalla jäsenten töihin perustuvia tuotteita ja palveluja sekä toimii jäsenten työnantajana ja ottaa tarvittaessa töihin muitakin.

Osuuskunnan osoite on Kaivonkatsojantie 3 L 184, 00980 Helsinki.

Jäsenistö | partuuna.fi/tekijat

Jäsenmäärä 31.12.2018 on seitsemäntoista. Vuoden 2018 alussa on liittynyt uusi jäsen, kuvataiteilija, hum. kand. Mira Mattila.

Jäsenistä kaksitoista on helsinkiläisiä, kaksi asuu Järvenpäässä, yksi Espoossa, yksi Tervakoskella ja yksi Tampereella.

Jäsenissä on neljä kuvataiteilijaa, viisi muusikkoa (musiikki ja äänitaide ja näiden opetus ja tutkimus), näyttelijä, kahdeksan kirjantekijää tai kääntäjää (kauno-, tieto-, tiede- ja oppikirjat ja oppaat). Jäsenten joukossa on kuusi kulttuurin, taiteiden ja yhteiskunnan tohtori- tai jatko-opiskelijatason tutkijaa.

Jäsen Taina Riikonen nimitettiin vuonna 2018 kulttuurisen äänentutkimuksen dosentiksi Turun yliopistossa.

Jäsen Helena Saarikoski oli mukana perustamassa Kallahti Kallvik ry:tä ja toimii yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana.

Jäsen Ilmari Saarikoski aloitti tamperelaisen ravintola Hella & Huoneen keittiömestari-ravintoloitsijana yhdessä sommelier-ravintoloitsija Humberto Pulido Garcésin kanssa.

Jäsen Juri Saarikoski toimii Taidemaalariliiton hallituksen ja näyttelytoimikunnan jäsenenä vuosina 2018–2019.

Jäsen Juha Unkari palkittiin kolmikymmenvuotisesta palveluksesta Kuntaliiton kultaisella kunniamerkillä.

Hallinto

Vuoden 2018 aikana on pidetty sääntömääräiset kaksi osuuskunnan kokousta, tilinpäätöskokous maaliskuussa ja toimintasuunnitelmakokous joulukuussa.

Osuuskunnan toimintaa ovat johtaneet nelijäseninen hallitus ja toimitusjohtaja, joka on vastannut päivittäisten asioiden hoidosta. Tuula Saarikoski on osallistunut hallituksen toimintaan kunniapuheenjohtajana. Hallitus, puheenjohtaja Otso Kratz, Lasse Hartman, Juha Unkari (varapuheenjohtaja, toimitusjohtajan sijainen) ja Helena Saarikoski (toimitusjohtaja), on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa.

Osuuskunnan ja hallituksen kokousten pöytäkirjat liitteineen säilytetään osuuskunnan konttorissa.

Osuuskunta toimii kuudessa osastossa, kirjallisuudessa, kuvataiteessa, musiikissa, tutkimuksessa, koulutuksessa ja kaupassa. Osastojen toimintaa ja vuonna 2018 toimineita projekteja kuvataan seuraavassa. Lopuksi kuvataan Partuunan toimintaa työnantajana sekä talouden kehitystä vuonna 2018.

Kirjallisuus, kustantamo ja kirjakauppa | partuuna.fi/kustantamo

Partuuna toimii yleisen kirjallisuuden kustantamona ja kirjakauppana.

Vuonna 2018 julkaistiin kolme kirjaa:

Alexandra Bergholm ja Riku Hämäläinen (toim.), Katse pyhään

Tenzin Wangyal Rinpoche, Parantava lähde

Tenzin Wangyal Rinpoche, Herätä valoisa mieli, 2. uudistettu painos.

Kirjojen ulkoasun suunnittelijana ja taittajana on ollut Martta Unkari ja kustannustoimittajana Helena Saarikoski.

Kustantamon ja kirjakaupan sekä kirjatuotantopalvelujen ja kirjakaupan oheistuotteiden kokonaismyynti 13 277 € (2017 17 286 €) vastaa kahdesta kolmasosasta Partuunan koko liikevaihdosta 2018. Pelkän kirjakaupan myynti on 8 107 € (2017 14 867 €), missä on laskua edellisvuoteen 45 %. Ero selittyy kokonaan sillä, että 2017 julkaistiin viisi uutta kirjaa, jotka kaikki myivät ensipainokselle normaaliin tapaan (yhteensä n. 12 500 €), 2018 vain kolme, joista yksi ei ollut ensipainos (myynti yhteensä n. 6 000 €). Partuunan tuotannon volyymi on absoluuttisesti niin pieni, että isoja suhteellisia eroja syntyy satunnaisvaihtelusta, joka ei ilmennä välttämättä mitään trendiä.

Ajankohtaiset tiedot kustannusohjelmasta ja luettelo Partuunan julkaisemista teoksista (ISBN- ja ISRC-luettelo) päivitetään kustantamon sivulle partuuna.fi/kustantamo/.

Kuvataide | partuuna.fi/taidekauppa

Partuunassa työskenteli vuonna 2018 neljä kuvataiteilijaa, valokuvaaja Aura Saarikoski, kuvanveistäjä, keramiikkataiteilija Anna-Maria Osipow, taidemaalari Mira Mattila ja taidemaalari Juri Saarikoski.

Kuvataiteen myynti Partuunan lukuun ja laskuun on hieman elpynyt (2018 364 €, 2017 0 €) Helsingin Taiteilijaseuran tilitettyä myynti- ja vuokratuloja teosvälityksestään Partuunaan Mira Mattilalle. Aura Saarikoskea on työllistetty yhden Partuunan tekijäkuvan verran (partuuna.fi/helenasaarikoski, kuva Aura Saarikoski /Partuuna).

Kuvataideosaston koordinaattori on Juri Saarikoski.

Musiikki | partuuna.fi/musiikki

Levymyynnin arvo oli 677 € (2017 1 887 €). Vuonna 2018 ei julkaistu uusia levyjä. Myynti koostuu pääosin Ritva Koskensuun kolmen aikaisemmin ilmestyneen levyn myynnistä, lisäksi Partuuna on myynyt Svart Recordsin julkaisemaa Pentti Saarikosken Runoja-levyä ja Martinin & Orman Maailmasta-levyä. Partuunan julkaiseman ?Verityn Agapé-albumin myynti on ollut 0 €.

Keikkamyynnin arvo oli 3 880 € (2017 7040 €). Duo Innato, Mika Tourunen ja Ville Äyräväinen eivät keikkailleet 2018 Partuunan lukuun. Lasse Hartman, jonka keikoista koko keikkamyynnin arvo 2018 koostuu, lopetti syksyllä keikkailun Partuunan lukuun.

Musiikkiosaston myynnin kokonaisarvo (levyt ja keikat) oli 4 557 € (2017 8 927 €, laskua 49 %). Lisäksi työllistettiin rumpali Djomba Kourouma Rauhantanssin keikalle (ks. alla Pohjavedenpuisto-projekti).

Musiikkiosaston koordinaattori on Juha Unkari.

Tutkimus | partuuna.fi/tutkimus

Partuunassa pitää tohtorin vastaanottoa ja tarjoaa asiantuntija- ja konsulttipalveluja viisi eri alojen tohtoria (partuuna.fi/tohtorienvastaanotto). Partuunassa voidaan toteuttaa sekä jäsenten omia että ulkopuolisten rahoittamia tai tilaamia tutkimusprojekteja. Partuuna julkaisee ja myy tiede- ja tutkimuskirjallisuutta. Tutkimusosaston koordinaattori on Helena Saarikoski.

Koulutus | partuuna.fi/koulutus

Koulutuspalveluina on tarjottu tutkijoiden asiantuntijapalveluita, Helena Erkkilän mindfulness-koulutusta ja Juri Saarikosken kuvataidekursseja.

Kauppa

Partuunan Kaupan koordinaattori on Otso Kratz.

Partuuna on myynyt kaikkia tuotteitaan suoraan kuluttajille omien nettisivujen kautta toimivassa Holvi-verkkokaupassa (holvi.com/shop/Partuuna). Kirjoja ja cd-levyjä on myyty ja annettu myyntitiliin kunkin alan erikoisliikkeille, kuten museomyymälöihin, musiikki- ja levykauppoihin ja erikoiskirjakauppoihin. Cd-levyjä on myyty eniten suoraan tekijältä käsikauppana, ja tekijän oma aktiivisuus on ollut tärkeää myös kirjojen markkinoinnissa.

Kirjat ovat myynnissä tukkukaupoissa Kirjavälityksessä, jonka kautta ne saadaan myyntiin kaikkiin suurimpiin verkkokirjakauppoihin, ja Booky.fi:ssä sekä sen kautta myös Kirjastopalvelussa (ent. BTJ Finland). E-kirjoja Esitystutkimus (pdf) ja Katse pyhään (pdf) myy lähinnä kirjastoille Ellibs ja suoraan kuluttajille Partuunan oma verkkokauppa Holvissa. Partuunan levyt ovat jakelussa noin 40 digitaalisessa suoratoisto- ja latauspalvelussa Töölön Musiikkitukun kautta.

Tuotteita, palveluja ja tapahtumia on markkinoitu Partuunan uutiskirjeellä asiakkaiden ja kontaktien sähköpostilistalle, jolla on vuoden lopussa noin 470 osoitetta, ja Partuunan Facebook-sivun ja yhdeksän eri tuotteille ja palveluille tehdyn oman Facebook-sivun kautta sekä valinnaisesti jäsenten ja tekijöiden omien verkostojen kautta. Maksulliseen Facebook-mainontaan on käytetty noin 200 euroa. Uutiskirjeet ja Facebook-markkinointi ovat tuottaneet jonkin verran tulosta. Uutuuskirjoista on lähetetty myös lehdistötiedotteita ja pyynnöstä arvostelukappaleita. Tehokkaimpia ovat olleet uutuuskirjojen kampanjaluonteiset ennakkomyynnit ja tekijöiden omiin verkostoihin perustuva markkinointi.

Partuuna osallistui seitsemättä kertaa Helsingin Kirjamessuille lokakuussa 2018 Messukeskuksessa. Pöytäpaikan lisäksi tänä vuonna ei ollut muita messuaktiviteetteja. Esitysten tarjoamisesta Kirjamessujen lavoille on käytännössä luovuttu suhteellisen vaativan panostuksen olemattoman tuoton vuoksi. Myös lehdistötiedotteiden kirjoittamisesta oli tänä vuonna luovuttu, koska Kirjamessujen lehdistökeskukseen aiempina vuosina toimitetut ja ladatut tiedotteet eivät ole koskaan tuottaneet minkäänlaista palautetta tarkoitetuilta vastaanottajilta. Kirjamessujen marginaalisesta tuotosta huolimatta päätettiin osallistua messuille myös tulevana vuonna.

Projektit

Käsityö. Ester Unkari on aloittanut ompelutöidensä myymisen Partuunan lukuun ja laskuun, toistaiseksi vain Partuunan kanssa tehdyn työsopimuksen nojalla, tarkoituksena myöhemmin liittyä Partuunan jäseneksi. Ester Unkarin ompelutöiden myynnin arvo on ollut noin 1 400 € vuonna 2018.

Pohjavedenpuisto-projekti – Kallahden asukasliike partuuna.fi/pohjavedenpuisto. Osuuskunnan toimipaikalla Vuosaaren Kallahdessa on käynnistynyt asukasliike Pohjavedenpuiston ja muiden luontoalueiden suojelemiseksi rakentamiselta, jota Helsinki suunnittelee uuden yleiskaavan (2016) mukaan. Kallahden asukasliike on toiminut Partuunan Pohjavedenpuisto-nimisenä projektina syksystä 2017; Partuuna otti vastatakseen virallisista muotovaatimuksista, joita järjestäytymätön asukasliike ei voi ottaa. Asukasliikkeen toimintaan myönnettiin Partuunan hakemuksesta vuonna 2018 kaksi Helsingin kaupungin avustusta (kulttuuri- ja taideavustus 2000 euroa, asukasosallisuusavustus 2856 euroa). Avustukset on käytetty hakemusten mukaisesti asukas- ja kaupunginosatapahtumien järjestämiseen Kallahdessa. Kaupungin avustusten käytöstä on pidetty kirjaa Partuunassa. Elokuussa 2018 asukasliike järjestäytyi perustamalla rekisteröidyn yhdistyksen, Kallahti Kallvik ry:n. Partuunan ja Kallahti Kallvik ry:n nimeämä toiminnantarkastaja Eija Loukoila on tarkastanut Partuunalle vuonna 2018 myönnettyjen kaupungin avustusten kirjanpidon; Kallahden asukasliikkeen toiminnantarkastus kohdistuu Partuunan Pohjavedenpuisto-projektiin tilikausilla 2017 ja 2018 sekä Kallahti Kallvik ry:n toimintaan tilikaudella 8.8.–31.12.2018. Vuoden 2019 alusta alkaen asukasliikkeen taloudenpito on erotettu Partuunasta omaan kirjanpitoonsa Kallahti Kallvik ry:hyn (rek.nro 222.136, Y-tunnus 2987639-9). Kallahden asukasliikkeen toimintakertomus 2017-2018.

Työnantaja

Yhteensä palkkoja on vuonna 2018 maksettu yhdelletoista ja tekijänoikeuskorvauksia kolmelletoista henkilölle. Henkilöstön keskimäärä on 2,5 (2017 2,5). Henkilöstökulut olivat yhteensä 10 597 € (2017 7 642 €).

Työterveydenhuoltosopimus on pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen Vantaan työterveys -liikelaitoksen kanssa. Työntekijöiden lakisääteinen tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus on otettu Turvasta. Eläkevakuutus on Elossa.

Toistuvasti Partuunasta palkkoja saavia työntekijöitä varten on luotu kehystyösopimus, jolla sovitaan toistaiseksi voimassa oleva työsopimussuhde; työsuhde alkaa aina, kun työ alkaa, ja päättyy, kun työ päättyy. Kehystyösopimuksessa sovitaan työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista ja Partuunan oikeuksista ja velvollisuuksista työnantajana. Partuuna johtaa ja valvoo työntekijän työtä, markkinoi työntekijöiden tarjoamia palveluja ja vastaa ulkopuolisten tilausten toimittamisesta ja työn laadusta. Vain sellaista työtä voidaan tehdä Partuunan lukuun ja laskuun, joka kuuluu Partuunan toimialoille. Kehystyösopimus on samanlainen kaikille Partuunan työntekijöille ja se on periaatteessa valmiiksi olemassa jokaista jäsentä varten, joka alkaa saada Partuunasta palkkaa. Kehystyösopimus on tehty myös kahden ei-jäsenen kanssa. Pitempiaikaisissa työsuhteissa tehdään lisäksi työsuhdekohtainen työsopimus.

Toimitusjohtaja Helena Saarikoski toimii työnantajan edustajana ja työsuojelupäällikkönä. Työntekijöiden edustaja ja työsuojeluvaltuutettu on Otso Kratz.

Ostopalvelun muodossa on työllistetty muun muassa Partuunalle toistuvasti töitä tekevää graafista suunnittelijaa Martta Unkaria (tmi), Partuunan kolme levyä tuottanutta Robert de Godzinskya (SoundTeam Godzinsky), kirjanpitäjä Lea Saarnia-Halmista (Actrikon), riikalaista kirjapainoa Drukatavaa, joka on edelleen painanut Partuunan kirjat, ja siltasaarelaista A-Digiä, joka on painanut pienpainatteet.

Talous

Liikevaihto 2018 on 19 562 € (2017 26 554 €, vähennys – 26,33 %). Varastojen vähennys on 2 132 € (vaihto-omaisuuden eli varastossa olevien myyntituotteiden arvo, – 18,84 %). Materiaaleja ja palveluja on ostettu 9 888 eurolla. Bruttotulos on 15 559 €. Henkilöstökulut ovat 10 597 €, käyttöomaisuuden poistot 585 € ja liiketoiminnan muut kulut 5 527 €. Tulos ennen veroja on – 1 351 €. Tilikauden tappio on – 1 311,12 € (2017 ylijäämä 2 348 €).

31.12.2018 osuuskunta on antanut yhteensä seitsemäntoista osuutta, joista on suoritettu osuusmaksu (merkintähinta) sata euroa, ja kolme äänivallatonta lisäosuutta à sata euroa. Vuonna 2018 on 2016 eronneelle jäsenelle Ismo Saarikoskelle palautettu jälkipalautuksena osuusmaksua 25,12 euroa. Osuuspääoma on 2000,00 euroa.

Omaa pääomaa on korotettu vararahastoon 92,29 € (2017). Edellisten tilikausien voittovarat ovat 1 754 € ja tilikauden tappio – 1 311 €.

Oma pääoma on 2 534,76 euroa.

Vieraan pääoman osuus vastattavista on lähes sama kuin edellisenä vuonna, 82,60 % (2017 82 %). Vieras pääoma on kokonaan lyhytaikaisia vastattavia. Partuunaa ei ole pääomitettu pitkäaikaisin lainoin, mikä vastaa osuuskunnan pyrkimystä omavaraisuuteen.

Taseen loppusumma on 14 567,63 euroa (2017 21 197,39 euroa, vähennys 31,28 %). Käyttökateprosentti on negatiivinen (- 2,73 %); Partuunan liiketoiminta ei ole ollut tilikaudella kannattavaa, mutta tappiollisuus on lievää. Tilikauden tappio voidaan kattaa kokonaan edellisten tilikausien voittovaroilla. Kulutus on tilikaudella vähentynyt myyntitulojen pienenemisen myötä, mutta ei aivan tarpeeksi. Partuunan osuuden arvo on suurempi kuin merkintähinta ja osuuskunta on tilikauden tappiosta huolimatta liikeyrityksenä edelleen kannattava.

 

Toimintakertomus on hyväksytty Partuunan vuosikokouksessa 29.3.2019.