Toimintakertomus 2021, kymmenes tilikausi 1.1.–31.12.2021

Vuosi 2021, koronapandemian toinen vuosi, merkitsi kirja-alan elpymistä edellisvuoden sulkemuksen ja pysähtymisen jälkeen. Partuunan toiminta on edelleen keskittynyt yhä enemmän vain kirjankustantamiseen ja kirjakauppaan, osaksi satunnaisista syistä, osaksi pandemian vaikutuksesta muilla kulttuurialoilla, jotka kuuluvat Partuunan toimialaan (musiikki, kuvataide, tapahtuma-ala). Yli 91 % liikevaihdosta on vuonna 2021 tullut kirjakaupasta (2020 83 %), samaan aikaan kun liikevaihto on edellisvuodesta enemmän kuin kaksinkertaistunut (kasvu lähes 130 %).

Jäsenistö | partuuna.fi/tekijat

Jäsenmäärä 31.12.2021 on seitsemäntoista (31.12.2020 samoin 17).

Partuunan perustajajäsen ja ensimmäinen, pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Tuula Saarikoski kuoli 15.7.2021. Hän oli osuuskunnan jäsen kuolemaansa asti. Kuolinpesän osuutta osuuskunnassa edustaa Helena Saarikoski. Jäsenyys lakkautetaan tai siirretään uudelle jäsenelle 15.7.2022 mennessä.

Jäsenistä yhdentoista kotipaikka on Helsingissä, kaksi asuu Järvenpäässä, yksi Espoossa, yksi Tervakoskella, yksi Turussa ja yksi Tampereella.

Jäsenissä on neljä kuvataiteilijaa, viisi muusikkoa (musiikki ja äänitaide ja näiden opetus ja tutkimus), näyttelijä, seitsemän kirjantekijää tai kääntäjää (kauno-, tieto-, tiede- ja oppikirjat ja oppaat). Jäsenissä on seitsemän kulttuurin, taiteiden ja yhteiskunnan tohtori- tai jatko-opiskelijatason tutkijaa.

 Hallinto

Vuoden 2021 aikana on pidetty yksi osuuskunnan kokous, vuosikokous maaliskuussa (syyskokousta ei ole pidetty loppuvuoden koronatilanteen vuoksi).

Osuuskunnan toimintaa ovat johtaneet viisijäseninen hallitus ja toimitusjohtaja, joka on vastannut päivittäisten asioiden hoidosta. Hallitus, puheenjohtaja Otso Kratz, Lasse Hartman, Juri Saarikoski, Juha Unkari (varapuheenjohtaja, toimitusjohtajan sijainen) ja Helena Saarikoski (toimitusjohtaja), on kokoontunut vuoden aikana yhden kerran (kokous nro 51 , sähköpostikokous).

Osuuskunnan ja hallituksen kokousten pöytäkirjat liitteineen säilytetään osuuskunnan konttorissa.

 Kirjallisuus, kustantamo ja kirjakauppa | partuuna.fi/kustantamo

Partuuna toimii yleisen kirjallisuuden kustantamona ja kirjakauppana.

Vuonna 2021 julkaistiin seitsemän kirjaa ja näistä viisi myös e-kirjana (PDF):

Taina Repo: Kuparikaupunki (nidottu ja e-kirja)

Sirkka-Liisa Krapinoja-Sass: Elän hetkessä (sidottu)

Jaana Suorsa: Pena – runoilija ja kommunisti (nidottu)

Saila Poutiainen toim., Yleisö ja puhe (nidottu ja e-kirja)

Eija Antinoja: Jyrki Niskanen, tenori (nidottu ja e-kirja)

Siru Kainulainen: Sillä kirjoittamasta en lakkaa (nidottu ja e-kirja)

Anita Kallasvuo, Ulla Kyrönseppä, Perita Sipiläinen, Cecilia Winquist-Innanen: Lempeydellä työnohjauksen ammattietiikasta (nidottu ja e-kirja)

Partuuna on julkaissut yhteensä kaksitoista e-kirjaa (PDF), joita on myyty Ellibsissä (kirjastolisenssit ja vähittäismyynti) ja Partuunan verkkokaupassa Holvissa (suoramyynti vähittäin). E-kirjojen yhteenlaskettu myynti vuonna 2021 oli 863 euroa (2020 352 €).

Kirjojen ulkoasun suunnittelijana ja taittajana on edelleen jatkanut Remi Unkari ja kustannustoimittajana Helena Saarikoski.

Kustantamon ja kirjakaupan sekä kirjatuotantopalvelujen ja kirjakaupan oheistuotteiden kokonaismyynti 2021 on 29 180 euroa (2020 11 566 €), mikä vastaa Partuunan koko liikevaihdosta 2021 91 % (2020 83 %).

Ajankohtaiset tiedot kustannusohjelmasta ja luettelo Partuunan julkaisemista teoksista (ISBN- ja ISRC-luettelo) päivitetään kustantamon sivulle partuuna.fi/kustantamo/.

Kuvataide | partuuna.fi/taidekauppa

Partuunassa työskenteli vuonna 2021 neljä kuvataiteilijaa, valokuvaaja Aura Saarikoski, kuvanveistäjä, keramiikkataiteilija Anna-Maria Osipow, taidemaalari Mira Mattila ja taidemaalari Juri Saarikoski.

Kuvataiteen myynti on edelleen ollut lähinnä Helsingin Taiteilijaseuran teosvälityksen myynti- ja vuokratulojen tilityksiä Partuunaan. Lisäksi on myyty joitakin Aura Saarikosken valokuvien käyttöoikeuksia.

Kuvataideosaston koordinaattori on Juri Saarikoski.

 Musiikki | partuuna.fi/musiikki

Levymyynnin arvo oli 332,25 euroa (2020 348 €). Levymyynti on lähes yksinomaan Ritva Koskensuun laululevyjen myyntiä, joka on keikkojen puuttuessa pandemiarajoitusten vuoksi hiljennyt.

Musiikkiosaston koordinaattori on Juha Unkari.

 Kauppa

Partuunan Kaupan koordinaattori on Otso Kratz.

Partuuna on myynyt kaikkia tuotteitaan suoraan kuluttajille omien nettisivujen kautta toimivassa Holvi-verkkokaupassa (holvi.com/shop/Partuuna). Kirjoja ja cd-levyjä on myyty ja annettu myyntitiliin kunkin alan erikoisliikkeille, kuten museomyymälöihin, musiikki- ja levykauppoihin ja erikoiskirjakauppoihin. Cd-levyjä on myyty eniten suoraan tekijältä käsikauppana, ja tekijän oma aktiivisuus on ollut tärkeää myös kirjojen markkinoinnissa.

Kirjat ovat myynnissä tukkukaupoissa Kirjavälityksessä, jonka kautta ne saadaan myyntiin kaikkiin suurimpiin verkkokirjakauppoihin, ja Booky.fi:ssä, joka myy mm. kirjastoille. Partuunan kirjoja on myynnissä Rosebud-kirjakaupassa. E-kirjoja myy lähinnä kirjastoille Ellibs ja suoraan kuluttajille myös Partuunan oma verkkokauppa Holvissa. Partuunan levyt ovat jakelussa noin 40 digitaalisessa suoratoisto- ja latauspalvelussa Texicalli Records Oy:n (ent. Töölön Musiikkitukku) kautta.

Tuotteita, palveluja ja tapahtumia on markkinoitu Partuunan uutiskirjeellä asiakkaiden ja kontaktien sähköpostilistalle, jolla on vuoden 2021 lopussa yli 600 osoitetta, ja Partuunan Facebook-sivun ja yhdeksän eri tuotteille ja palveluille tehdyn oman Facebook-sivun kautta sekä valinnaisesti jäsenten ja tekijöiden omien verkostojen kautta.

Partuuna osallistui vuonna 2021 Tampereen ensimmäisille Kirjafestareille Tampere-talossa 4.–5.12.2021. Partuunan kirjailijat Taina Repo (Kuparikaupunki) ja Jaana Suorsa (Pena – runoilija ja kommunisti) esiintyivät Kirjafestareilla ja Partuunalla oli myyntipöytä Sorsapuistosalissa.

Muita mainittavia suoramyyntitapahtumia ei ollut. Helsingin Kirjamessuille ei poikkeuksellisesti osallistuttu, koska Kirjamessut on korottanut alinta osallistumishintaa noin puolella määräämällä sähkön ostamisen osastolle pakolliseksi, myynti on aiempina vuosina kattanut osallistumisen hinnan mutta ei juuri kuluja, ja tänäkään vuonna pienkustantajille ei tarjottu parempia myyntipaikkoja kuin halpamyyntitorin välittömässä läheisyydessä. Katsottiin, että Helsingin Kirjamessut ei tarjoa siinä määrin aineetonta hyvää, että Partuunalla olisi varaa maksaa osallistumisen tarkoittamaa rahallista tappiota.

Työnantaja

Yhteensä palkkoja on vuonna 2021 maksettu kahdelle ja tekijänoikeuskorvauksia kymmenelle henkilölle. Henkilöstön keskimäärä on 1 (2020 1).

Työterveydenhuoltosopimus on pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen Vantaan työterveys -liikelaitoksen (nyk. Aito Työterveys) kanssa. Aito Työterveyden fuusioiduttua Terveystalon kanssa työterveyssopimus on irtisanottu keväällä 2022. Työntekijöiden lakisääteiset tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus on otettu Turvasta. Eläkevakuutus on Elossa.

Toimitusjohtaja Helena Saarikoski toimii työnantajan edustajana ja työsuojelupäällikkönä. Työntekijöiden edustaja ja työsuojeluvaltuutettu on Otso Kratz.

Ostopalvelun muodossa on työllistetty muun muassa Partuunalle toistuvasti töitä tekevää graafista suunnittelijaa Remi Unkaria (tmi) ja riikalaista kirjapainoa Drukatavaa, joka on edelleen painanut Partuunan kirjat, sekä kirjanpitäjänä Lasse Hartmania (tmi Kuplamusiikki).

 Talous

Liikevaihto (myynti) 2021 on 31 935,55 euroa (2020 13 927,64 €, kasvu 129,30 %).

Varaston arvo (vaihto-omaisuus) 31.12.2021 on 9 181,53 euroa (2020 11 353,50 €).

Materiaaleja ja palveluja on ostettu 15 448,60 eurolla (2020 6 375 €). Henkilöstökulut ovat 6 391,41 euroa (2020 3 106 €), käyttöomaisuuden poistot 246,80 euroa (2020 329 €) ja liiketoiminnan muut kulut 7 516,46 euroa (2020 8 011 €).

Tilikauden tulos on ylijäämä 2 570,28 euroa (2020 tappio -493,52 €).

31.12.2019 osuuskunta on antanut yhteensä seitsemäntoista osuutta, joista on suoritettu osuusmaksu (merkintähinta) sata euroa, ja kahdeksan äänivallatonta lisäosuutta à sata euroa. Osuuspääoma on 2500,00 euroa (2020 sama).

Omaa pääomaa on rahastoitu vararahastoon 92,29 €. Edellisten tilikausien voittovarat ovat 288,39 € ja tilikauden ylijäämä 2 570,28 €.

Oma pääoma on 5 450,96 euroa (2020 2 880,68 €).

Vieraan pääoman osuus vastattavista on 68,55 %. Osuus on pienentynyt edellisvuodesta (2020 81,51 %). Vieras pääoma on kokonaan lyhytaikaisia vastattavia. Partuunaa ei ole pääomitettu pitkäaikaisin lainoin, mikä vastaa osuuskunnan pyrkimystä omavaraisuuteen.

Taseen loppusumma on 17 335,44 euroa (2020 15 586,74 €).

Osuuskunta on vuonna 2021 liikeyrityksenä kannattava. Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena ei ole voiton vaan edullisten palvelujen tuottaminen jäsenille, sen takia kannattavuusrajan ylittäminen riittää liiketoiminnan hyväksi tulokseksi.

 Kulttuuriosuuskunta Partuuna

Partuuna on perustettu vuoden 2011 lopulla. 2021 oli osuuskunnan kymmenes toimintavuosi. Osuuskunnan tarina ja säännöt ovat luettavissa sivulla partuuna.fi/partuuna/.

Osuuskunnan päätoimiala on taiteellinen luominen (TOL 90030) ja kotipaikka Helsinki.

Partuuna on kulttuurialan ammattilaisten työ- ja tuotanto-osuuskunta, jonka toiminnan tarkoitus on tukea jäsentensä ammatinharjoittamista ja elinkeinoa. Jäseninä on eri alojen taiteilijoita ja taiteiden, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkijoita ja opettajia.

Partuuna harjoittaa liiketoimintaa tuottamalla ja markkinoimalla jäsenten töihin perustuvia tuotteita ja palveluja sekä toimii jäsenten työnantajana ja ottaa tarvittaessa töihin muitakin.

Osuuskunnan osoite on Kaivonkatsojantie 3 L 184, 00980 Helsinki ja puhelinnumero 045 679 5527 (Helena Saarikoski).

 

Toimintakertomus on hyväksytty ja tilinpäätös vahvistettu osuuskunnan 21. kokouksessa 31.3.2022.