Toimintakertomus 2016

Viides tilikausi 1.1.–31.12.2016

Osuuskunnan päätoimiala on taiteellinen luominen (TOL 90030) ja kotipaikka Helsinki.

Partuuna on kulttuurialan ammattilaisten työ- ja tuotanto-osuuskunta, jonka toiminnan tarkoitus on tukea jäsentensä ammatinharjoittamista ja elinkeinoa. Jäseninä on eri alojen taiteilijoita ja taiteiden, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkijoita ja opettajia.

Partuuna harjoittaa liiketoimintaa tuottamalla ja markkinoimalla jäsenten töihin perustuvia tuotteita ja palveluja sekä toimii jäsenten työnantajana ja ottaa tarvittaessa töihin muitakin.

Osuuskunnan osoite on muuttunut 1.12.2016 lähtien. Uusi konttorin ja laskutusosoite on Kaivonkatsojantie 3 L 184, 00980 Helsinki.

Jäsenistö | partuuna.fi/tekijat

Jäsenmäärä 31.12.2016 on kahdeksantoista. Vuoden aikana on liittynyt kaksi uutta jäsentä, Jaana Ahjokangas ja Ville Äyräväinen, ja yksi jäsen on eronnut, Ismo Saarikoski.

Jäsenistä kaksitoista on helsinkiläisiä, kaksi asuu Järvenpäässä, yksi Espoossa, yksi Lahdessa, yksi Hämeenlinnassa ja yksi Tampereella.

Jäsenissä on neljä kuvataiteilijaa, viisi muusikkoa (musiikki ja äänitaide ja näiden opetus ja tutkimus), näyttelijä, kahdeksan kirjantekijää tai kääntäjää (kauno-, tieto-, tiede- ja oppikirjat ja oppaat). Jäsenten joukossa on seitsemän kulttuurin, taiteiden ja yhteiskunnan tohtori- tai jatko-opiskelijatason tutkijaa.

Vuoden 2017 alussa Jaana Ahjokangas on eronnut osuuskunnasta.

Hallinto

Vuoden 2016 aikana on pidetty sääntömääräiset kaksi osuuskunnan kokousta, tilinpäätöskokous maaliskuussa ja toimintasuunnitelmakokous joulukuussa.

Osuuskunnan toimintaa ovat johtaneet nelijäseninen hallitus, joka on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa, ja toimitusjohtaja, joka on vastannut päivittäisten asioiden hoidosta.

Osuuskunnan ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat jäsenten nähtävillä osuuskunnan internetsivuilla partuuna.fi (> Tekijät > Jäsenalue). Alkuperäiset pöytäkirjat liitteineen säilytetään osuuskunnan konttorissa.

Osuuskunta toimii kuudessa osastossa, kirjallisuudessa, kuvataiteessa, musiikissa, tutkimuksessa, koulutuksessa ja kaupassa, joiden toimintaa vuonna 2016 seuraavassa kuvataan. Lopuksi kuvataan Partuunan toimintaa työnantajana sekä talouden kehitystä vuonna 2016.

Kirjallisuus, kustantamo ja kirjakauppa | partuuna.fi/kustantamo

Partuuna toimii yleisen kirjallisuuden kustantamona ja kirjakauppana.

Vuonna 2016 julkaistiin kolme kirjaa: Tenzin Wangyal Rinpochen Herätä pyhä ruumiisi Tuula Saarikosken suomennoksena; Pentti Saarikosken Bretagnen päiväkirja ja muita myöhäisiä merkintöjä Helena Saarikosken toimittamana; ja Outi Fingerroosin ja Matleena Jäniksen Guadalupen ihme. Lisäksi painatettiin 50 kappaleen lisäpainos Herätä valoisa mieli -kirjasta.

Kustantamon ja kirjakaupan sekä kirjakaupan oheistuotteiden myynti 12 250 € vastaa yli puolesta Partuunan koko liikevaihdosta 2016 (22 900 €). Kirjakaupan myynnissä on kasvua edellisvuotisesta 12,13 %. Kirjojen myyntisummasta Partuuna maksaa kirjantekijöille rojalteja ja palkkoja noin 2 500 €, keskimäärin yli 20 % kirjaa kohti. Kirjojen välittömiä ja kirjoille kohdennettavissa olevia välillisiä tuotantokustannuksia on maksettu yhteensä noin 4 500 €.

Guadalupen ihmeen poikkeuksellisen kalliit välittömät tuotantokustannukset (taitto, kuvankäsittely, paino) maksettiin tekijöiden tähän tarkoitukseen saamalla kohdeapurahalla. Partuunan riskiksi kulttuurisesti tärkeän, mutta menekkiodotukseltaan vaatimattoman kirjan kohdalla jäivät välilliset kulut (markkinointi, logistiikka, varasto, vakuutus, kirjanpito ym.). Kirja ilmestyi marraskuun alkupuolella; vuoden loppuun mennessä kirjan myyntitulos on muutaman sata euroa voiton puolella.

Kirjamyynnin kasvu perustuu ennen kaikkea uutuuskirjoihin. Myynti nimekettä kohti on pienentynyt, kun kaikki vuodesta 2012 lähtien kustannetut yksitoista nimekettä ovat edelleen myynnissä. Kokonaismyynnin hyvää kehitystä voidaan pitää yllä vain tuottamalla uusia nimekkeitä markkinoille ja kasvattamalla samalla myynnissä olevaa nimekemäärää. Tosin nimekemäärää ei ole syytä kasvattaa itsetarkoituksena, vaan Partuunan kannattaa pitää kiinni pienen laatukustantamon imagosta.

Vuoden 2017 alussa kustannusohjelmassa on noin kymmenen kirjaa, joista kolme, neljä on ilmestymässä tänä vuonna. Ajankohtaiset tiedot kustannusohjelmasta ja luettelo Partuunan julkaisemista teoksista päivitetään kustantamon sivulle partuuna.fi/kustantamo/.

Kuvataide | partuuna.fi/taidekauppa

Partuunassa työskenteli vuonna 2016 neljä kuvataiteilijaa, valokuvaaja Aura Saarikoski, kuvanveistäjä, keramiikkataiteilija Anna-Maria Osipow, taidemaalari Juri Saarikoski sekä kuvataiteilija, graafinen suunnittelija, kuvittaja Jaana Ahjokangas, joka liittyi Partuunaan vuoden 2016 alussa ja erosi vuoden 2017 alussa.

Juri Saarikoski on kuvataideosaston koordinaattori.

Kuvataiteen ja taidetuotteiden myynti vuonna 2016 on ollut olematonta. Taideteoksia ei ole saatu yhtään kaupaksi eikä uusia taidetuotteita ole 2016 kehitetty myyntiin.

Musiikki | partuuna.fi/musiikki

Musiikki on heti kirjojen jälkeen Partuunan toiseksi suurin toimiala toimijoiden määrällä ja myös myynnin volyymilla mitattuna. Musiikkiosaston myynnin kokonaisarvo (levyt ja keikat) oli hieman vajaa 8000 €. Myynnin pieni kasvu perustuu lähinnä Duo Innaton (Ville Äyräväinen ja Mika Tourunen) keikkamyynnin kasvuun. Lasse Hartman on jatkanut keikkojensa laskutusta Partuunan kautta, samoin ?Verity ja satunnaisesti ?Verityyn liittyvät muut muusikot.

Uusia levyjä ei ole ilmestynyt vuonna 2016. Kolmen Partuunan tuottaman levyn kokonaismyynti vuonna 2016 oli noin 850 € (2015 800 €, kasvu 6,25 %). Myynnin kasvu edellisvuodesta on Ritva Koskensuun lisääntyneen levymyynnin ansiota.

Musiikkiosaston koordinaattori on Juha Unkari.

Tutkimus | partuuna.fi/tutkimus

Partuunassa pitää tohtorin vastaanottoa ja tarjoaa asiantuntija- ja konsulttipalveluja viisi eri alojen tohtoria (partuuna.fi/tohtorienvastaanotto). Partuunassa voidaan toteuttaa sekä jäsenten omia että ulkopuolisten rahoittamia tai tilaamia tutkimusprojekteja. Partuuna julkaisee ja myy tiede- ja tutkimuskirjallisuutta.

Tutkimusosaston koordinaattori on Helena Saarikoski.

Koulutus | partuuna.fi/koulutus

Koulutuspalveluina on tarjottu tutkijoiden asiantuntijapalveluita, Helena Erkkilän mindfulness-koulutusta ja Juri Saarikosken kuvataidekursseja. Ilmaisutaidon koulutustarjonta on ollut tauolla Irma Taivaisen muiden töiden takia.

Kauppa

Partuunan Kaupan koordinaattori on Otso Hyttinen.

Partuuna on myynyt kaikkia tuotteitaan ja myös suurinta osaa tarjoamistaan palveluista suoraan kuluttajille omien nettisivujen kautta toimivassa Holvi-verkkokaupassa (holvi.com/shop/Partuuna ja holvi.com/shop/Verity). Kirjoja ja cd-levyjä on myyty ja annettu myyntitiliin kunkin alan erikoisliikkeille, kuten museomyymälöihin, musiikki- ja levykauppoihin ja erikoiskirjakauppoihin. Cd-levyjä on myyty eniten suoraan tekijältä käsikauppana, ja tekijän oma aktiivisuus on ollut tärkeää myös kirjojen markkinoinnissa.

Kirjat ovat myynnissä tukkukaupoissa Kirjavälityksessä, jonka kautta ne saadaan myyntiin kaikkiin suurimpiin verkkokirjakauppoihin, ja BTJ Finlandissa, joka myy lähinnä kirjastoille. Vuonna 2016 Porvoon Kirjakeskus on lopettanut kirjojen logistiikkasopimuksensa Partuunan kanssa. Booky.fi on alkanut ostaa kirjat verkkokauppatilaustensa perusteella suoraan Partuunasta (aikaisemmin Kirjavälityksen kautta). E-kirjaa Esitystutkimus (pdf) myy lähinnä kirjastoille Ellibs ja suoraan kuluttajille Partuunan oma verkkokauppa. Digitaalista Agapé-levyä myydään täysilaatuisena latauksena suoraan Bandcamp.comissa (verityofficial.bandcamp.com). Agapé, samoin kuin muut Partuunan levyt, on jakelussa noin 40 digitaalisessa suoratoisto- ja latauspalvelussa Töölön Musiikkitukun kautta.

Tuotteita, palveluja ja tapahtumia on markkinoitu Partuunan uutiskirjeellä asiakkaiden ja kontaktien sähköpostilistalle, jolla on vuoden lopussa vajaa 400 osoitetta, ja Partuunan Facebook-sivun ja kahdeksan eri tuotteille ja palveluille tehdyn oman Facebook-sivun kautta sekä valinnaisesti jäsenten omien verkostojen kautta. Vuoden 2016 aikana on lähetetty neljä uutiskirjettä. Maksulliseen Facebook-mainontaan on käytetty noin 160 euroa. Uutiskirjeet ja Facebook-markkinointi ovat tuottaneet jonkin verran tulosta. Uutuuskirjoista on lähetetty myös lehdistötiedotteita ja arvostelukappaleita valikoiduille toimittajille ja toimituksille. Tehokkaimpia ovat olleet uutuuskirjojen kampanjaluonteiset ennakkomyynnit ja tekijöiden omiin verkostoihin perustuva markkinointi.

Vuonna 2016 Partuunan tuotteita on myyty vain yhdessä suoramyyntitapahtumassa, lokakuussa nelipäiväisillä Helsingin Kirjamessuilla Messukeskuksessa. Partuunalla oli messuilla tänä vuonna kaksi pöytäpaikkaa, joista toinen oli yhteistyössä Pentti Saarikosken kuolinpesän kanssa. Tältä pöydältä myytiin messuille ilmestynyttä Bretagnen päiväkirjaa ja kuolinpesälle kuuluvia Pentti Saarikosken kirjojen käännösversioita. Kuolinpesä maksoi omien kirjojensa myynnin mukaisen osuuden pöydän vuokrasta, mutta jäi selkeästi voitolle messuilta. Yhteinen myyntitempaus oli liiketoimena onnistunut ja kumpaakin osapuolta hyödyttävä. Partuunan kokonaismyynti Kirjamessuilla oli tähänastisista (vuodesta 2012 lähtien) suurin, lähes 1900 €. Osallistumiskulut, pöytien ja sähkön vuokra ym., olivat noin 900 € ja tilitykset (myyntitilit ja tekijänoikeuskorvaukset) 650 €. Jos omalle työlle ei lasketa hintaa (muuta kuin tekijänoikeuskorvauksina maksettuna), Helsingin Kirjamessuille osallistuminen jäi rahassa mitaten tänä vuonna harvinaisen selkeästi voiton puolelle.

Työnantaja

Yhteensä palkkoja on vuonna 2016 maksettu viidelle henkilölle. Työsuhteet ovat olleet sekä vakituisia osa-aikaisia että toistuvia tilapäisiä. Palkkoja on maksettu noin 4 600 €, työnantajakuluineen ja muine korvauksineen noin 6 700 €. Henkilöstökulujen radikaali supistuminen viimevuotisesta (- 63 %) johtuu valtion työllistämisvarojen yleisestä leikkaamisesta, jonka takia Partuuna ei ole voinut jatkaa aiemmin palkkatuen avulla työllistetyn henkilön työsuhdetta (liiketoiminnan muut tuotot: vähennys vuodesta 2015 – 94,5 %).

Toistuvasti Partuunasta palkkoja saavia työntekijöitä varten on luotu kehystyösopimus, jolla sovitaan toistaiseksi voimassa oleva työsopimussuhde; työsuhde alkaa aina, kun työ alkaa, ja päättyy, kun työ päättyy. Kehystyösopimuksessa sovitaan työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista ja Partuunan oikeuksista ja velvollisuuksista työnantajana. Partuuna johtaa ja valvoo työntekijän työtä, markkinoi työntekijöiden tarjoamia palveluja ja vastaa ulkopuolisten tilausten toimittamisesta ja työn laadusta. Vain sellaista työtä voidaan tehdä Partuunan lukuun ja laskuun, joka kuuluu Partuunan toimialoille. Kehystyösopimus on suurin piirtein samanlainen kaikille Partuunan työntekijöille ja se on periaatteessa valmiiksi olemassa jokaista jäsentä varten, joka alkaa saada Partuunasta palkkaa. Kehystyösopimus on tehty myös kahden ei-jäsenen kanssa.

Työntekijöiden lakisääteinen tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus on otettu Turvasta. Eläkevakuutus on Elossa. Työterveyshuoltosopimusta Diacorin kanssa on jatkettu.

Toimitusjohtaja Helena Saarikoski toimii työnantajan edustajana ja työsuojelupäällikkönä. Työntekijöiden edustaja ja työsuojeluvaltuutettu on Otso Hyttinen, joka on Partuunan työntekijä, palkanmaksaja ja internetsivujen ylläpitäjä.

Tekijänoikeuskorvauksia on 2016 maksettu kolmelletoista tekijälle, yhdeksälle muusikolle, kolmelle kirjantekijälle ja yhdelle kuvataiteilijalle, yhteensä noin 1300 €.

Kahden Partuunan jäsenen kanssa, jotka ovat tehneet kirjoja Partuunalle, on muutettu kustannussopimuksia siten, että heidän korvauksiaan kirjoista ei makseta tekijänoikeuskorvauksena vaan vuosittaisena myynnin mukaisena provisiopalkkana (työnantajakulut alentavat tällöin maksettavaa korvausta, esim. kun tekijänoikeuskorvausta maksettiin 20 %, provisiopalkkaa sovittiin maksettavaksi 16,5 % myynnistä). On koettu ristiriitaisena se, että osuuskunnan jäsen, joka tekee kirjan osuuskunnalle, joutuisi tekijänä osallistumaan kirjankustantamisen yrittäjäriskiin, kuten tekijänoikeuskorvauksen tapauksessa. Kun Partuunalle kirjan tekemisestä maksetaan Partuunan jäsenelle palkkaa (työnantajakuluineen), tekijä kantaa yrittäjäriskiä siinä missä jokainen osuuskunnan jäsen, mutta ei enää erikseen myös kirjantekijänä. Tekijänoikeuden voimassaoloajan tekijän kuoleman jälkeen oikeudenomistajille maksetaan edelleen tekijänoikeuskorvausta, mikä merkitsee myös korvausosuuden nousua työnantajakulujen osuutta vastaavasti.

Ostopalvelun muodossa on työllistetty muun muassa Partuunalle toistuvasti töitä tekevää graafista suunnittelijaa Martta Unkaria (tmi), Partuunan kaksi levyä tuottanutta Robert de Godzinskya (SoundTeam Godzinsky), kirjanpitäjä Lea Saarnia-Halmista (Actrikon), riikalaista kirjapainoa Drukatavaa, joka on edelleen painanut Partuunan kirjat, alppilalaista A-Digiä, joka on painanut pienpainatteet, ja viikkiläistä Z-Tradingiä, joka on monistanut levyt.

Talous

31.12.2016 osuuskunta on antanut yhteensä seitsemäntoista osuutta, joista on suoritettu osuusmaksu (merkintähinta) sata euroa, ja kolme äänivallatonta lisäosuutta (à sata euroa), ja osuuspääoma on näin ollen 2000 euroa.

Liikevaihto oli 2016 noin 22 900 €, pienempi kuin 2015 (24 200 €), mutta muutos on käytännössä mitätön – 5,37 %. Tilikausi on voitollinen 720 €.

Myynnistä suurin osa, 12 250 €, on tullut kirjakaupasta oheistuotteineen. Tuotantokustannukset, tekijänoikeuskorvaukset ja muut kustannukset pois laskien kirjakauppa on tuottanut voittoa eniten Partuunan toimialoista, noin 5000 € vuonna 2016. Musiikkiosaston, keikkojen ja levyjen, osuus myynnistä on noin 8000 €. Liikevaihdon tuottama laskennallinen provisio Partuunan yhteisiä kuluja varten on 2 300 € (10 % myynnistä). Vuonna 2016 välttämättömät toimintamenot (kirjanpitäjä, varaston vuokra, toimistokulut, yritysvakuutus) ovat olleet 400–500 € kuukaudessa. Mikään toimiala tai tuotanto ei ole ollut tappiollinen, vaan kustantamon voiton ja tilikauden tuloksen erotus johtuu siitä, että Partuunan perimä kuluprovisio 10 % ei riitä kattamaan yhteisiä menoja. Näistä suurin osa kohdistuu kustantamon toimintaan. Toisin sanoen Partuunan kirjamyynnistä perimä provisio tai kate on suurempi kuin muusta myynnistä, koska kirjojen tuotantokin on suhteessa kalliimpaa.

Vieraan pääoman osuus on jonkin verran pienentynyt (2016 91 %, 2015 95 %) ja vieras pääoma on kokonaan lyhytaikaisia vastattavia. Näistä valtaosa on osuuskunnan jäsenille ja ulkopuolisille kirjantekijöille ja muusikoille maksettavia tekijänoikeuskorvauksia ja palkkoja. Partuunaa ei ole pääomitettu pitkäaikaisin lainoin, mikä vastaa osuuskunnan pyrkimystä omavaraisuuteen. Oma pääoma on edelleen vuoden 2014 tappion alentama, mutta tilikauden 2016 tulos on voitollinen, samoin kuin 2015.

Toimintakertomus on hyväksytty Partuunan vuosikokouksessa 24.3.2017.