Toimintakertomus 2015

Neljäs tilikausi 1.1.–31.12.2015

Osuuskunnan päätoimiala on taiteellinen luominen (TOL 90030) ja kotipaikka Helsinki.

Partuuna on kulttuurialan ammattilaisten työ- ja tuotanto-osuuskunta, jonka toiminnan tarkoitus on tukea jäsentensä ammatinharjoittamista ja elinkeinoa. Jäseninä on eri alojen taiteilijoita ja taiteiden, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkijoita. Partuuna harjoittaa liiketoimintaa tuottamalla ja markkinoimalla jäsenten töihin perustuvia tuotteita ja palveluja sekä toimii jäsenten työnantajana ja ottaa tarvittaessa töihin muitakin.

Jäsenistö | partuuna.fi/tekijat

Jäsenmäärä 31.12.2015 on seitsemäntoista. Vuoden aikana ei ole liittynyt uusia jäseniä eikä kukaan ole eronnut. Jäsenistä kaksitoista on helsinkiläisiä, kaksi asuu Järvenpäässä, yksi Haminassa, yksi Hämeenlinnassa ja yksi Tampereella.

Jäsenissä on kolme kuvataiteilijaa (maalaus, valokuva ja kuvanveisto ja keramiikkataide), neljä muusikkoa (musiikki ja äänitaide ja näiden opetus ja tutkimus), näyttelijä, kahdeksan kirjailijaa, kääntäjää tai kirjantekijää (kauno-, tieto-, tiede- ja oppikirjat ja oppaat) sekä seitsemän kulttuurin, taiteiden ja yhteiskunnan tohtori- tai jatko-opiskelijatason tutkijaa.

Vuoden 2016 alussa osuuskuntaan on liittynyt kaksi uutta jäsentä, lahtelainen kuvataiteilija Jaana Ahjokangas ja helsinkiläinen muusikko Ville Äyräväinen.

Hallinto

Vuoden 2015 aikana on pidetty sääntömääräiset kaksi osuuskunnan kokousta, tilinpäätöskokous maaliskuussa ja toimintasuunnitelmakokous joulukuussa.

Osuuskunnan toimintaa ovat johtaneet nelijäseninen hallitus, joka on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa, ja toimitusjohtaja, joka on vastannut päivittäisten asioiden hoidosta.

Osuuskunnan ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat jäsenten nähtävillä osuuskunnan internetsivuilla www.partuuna.fi (> Tekijät > Jäsenalue). Alkuperäiset pöytäkirjat liitteineen säilytetään osuuskunnan konttorissa Itämerenkatu 8 B 45, 00180 Helsinki.

Osuuskunta toimii kuudessa osastossa, kirjallisuudessa, kuvataiteessa, musiikissa, tutkimuksessa, koulutuksessa ja kaupassa, joiden toimintaa vuonna 2015 seuraavassa kuvataan. Lopuksi kuvataan Partuunan toimintaa työnantajana sekä taloutta.

Kirjallisuus, kustantamo ja kirjakauppa | partuuna.fi/kustantamo

Partuuna toimii yleisen kirjallisuuden kustantamona ja kirjakauppana.

Vuonna 2015 julkaistiin kaksi kirjaa:

– Jan Lehtolan toimittama Oskar Merikannon kirjeitä Liisalle 1889–1922. ”Rakas, kaivattu muoriseni!” (388 sivua, kuvitettu (mv), nidottu, ISBN 9789526777740);

– Annette Arlanderin, Helena Erkkilän, Taina Riikosen ja Helena Saarikosken toimittama Esitystutkimus (412 sivua, nidottu, ISBN 9789526777764). Esitystutkimus julkaistiin myös e-kirjana (PDF, 410 sivua, ISBN 9789526777788).

Tämä on Partuunan ensimmäinen e-kirjajulkaisu. E-kirja on helppo ja halpa tehdä samalla painetun kirjan kanssa, mikä puoltaa sen tekemistä, vaikka e-kirjojen menekki ei ainakaan toistaiseksi ole mainittava paperikirjaan verrattuna. E-kirjojen jälleenmyynnistä on 2015 tehty sopimus Ellibs Oy:n kanssa. Pdf-muotoista e-kirjaa myydään myös suoraan Partuunan omasta verkkokaupasta Holvista.

Kummallekin kirjalle järjestettiin aiheenmukainen julkistamistilaisuus: 8.2.2015 Johanneksenkirkossa yhteistyössä Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa Oskar Merikannon kirjeitä Liisalle -kirjan julkistamiskonsertti, jossa Jan Lehtola (urut) esitti Oskar Merikannon musiikkia Annami Hylkilän (sopraano) ja Risto Pulkamon (baritoni) kanssa; ja 27.4. Tieteiden talolla Esitystutkimus-seminaari, jossa kirjan kirjoittajat esittelivät toistensa kirjoituksia ja FT Hanna Järvinen piti pyydetyn kriittisen kommenttipuheenvuoron (tämä on julkistettu esitystutkimuksen blogissa esitystutkimus.wordpress.com 4.5.2015). Esitystutkimus-kirja on Partuunassa Suomen Kulttuurirahaston rahoituksella 2013–2014 toimineen tutkivan työpajan lopputulos; esitystutkimuksella on oma sivu myös Partuunan sivustolla tutkimusosastolla (www.partuuna.fi/esitystutkimus).

Kustantamon ja kirjakaupan myynti vastaa vajaasta puolesta Partuunan koko liikevaihdosta 2015; kirjamyynnin kasvu viime vuoteen verrattuna on 16,35 %. Kokonaismyynnin kasvu perustuu ennen kaikkea kahteen hyvin myyneeseen uutuuskirjaan. Myynti nimekettä kohti on pienentynyt, kun kaikki vuodesta 2012 lähtien kustannetut nimekkeet ovat edelleen myynnissä. Kokonaismyynnin hyvää kehitystä voidaan pitää yllä vain tuottamalla uusia nimekkeitä markkinoille ja kasvattamalla samalla myynnissä olevaa nimekemäärää. Tosin nimekemäärää ei ole syytä kasvattaa itsetarkoituksena, vaan Partuunan kannattaa tässä vaiheessa pitää kiinni pienen laatukustantamon imagosta.

Kustannusohjelmassa on tällä hetkellä viisi kirjaa, joista kolme ilmestynee vuonna 2016: Tenzin Wangyal Rinpochen kolmas meditaatio-opas Herätä pyhä ruumiisi Tuula Saarikosken suomentamana (ilmestyy toukokuussa), Janne Salmen suomalaisen countrymusiikin historiikki (ilmestyy syksyllä 2016) ja Marja-Leena Mikkolan kootut novellit (ilmestyy syksyllä 2016). Leena Unkari-Virtasen musiikinhistorian oppikirjan, työnimellä Kaikkien aikojen musiikinhistoria, julkaisu on tähdätty tammikuun 2017 Educa-messuille. Viimeistään samassa yhteydessä julkaistaan kirjaan liittyvät pelit, joita Anniina Vainio suunnittelee yhdessä Martta Unkarin kanssa. Pelien julkaisemissuunnitelmiin sisältyy myös Martta Unkarin suunnitteleman japanilaisen pelikorttisarjan julkaiseminen. Lisäksi on aiesuunnitelma kolmesta muusta kirjasta, Taina Riikosen ja Helena Saarikosken kirjoittamista tiedekirjoista ja Helena Honkameren toimittamasta esseekirjasta.

Kuvataide | partuuna.fi/taidekauppa

Partuunassa työskenteli vuonna 2015 kolme kuvataiteilijaa, valokuvaaja Aura Saarikoski, kuvanveistäjä, keramiikkataiteilija Anna-Maria Osipow ja taidemaalari Juri Saarikoski. Vuoden 2016 alussa osuuskuntaan liittyi kuvataiteilija, graafinen suunnittelija, kuvittaja Jaana Ahjokangas. Juri Saarikoski on kuvataideosaston koordinaattori.

Kuvataiteen ja taidetuotteiden myynti pieneni puoleen edellisvuotisesta. Tämä johtui ennen kaikkea Juri Saarikosken taidepussilakanoiden nro 2 ja nro 3 (2015) vähäisemmästä menekistä kuin ensimmäisen taidepussilakanan 2014. Uusia taidetuotteita ei ole 2015 kehitetty. Toisaalta Partuunan historian ensimmäiset taideteosten välityskaupat saatiin aikaiseksi Partuunan myyntinäyttelyssä elokuussa Rööperin Taidesalongissa. Juri Saarikosken toisesta näyttelystä vuonna 2015, galleria Pirkko-Liisa Topeliuksella tammikuussa, ei myyty mitään, mikä vastaa käsitystä taidekaupan yleisestä tilanteesta Suomessa tällä hetkellä. Siihen nähden Partuunan omassa myyntinäyttelyssä tehdyt kaupat voidaan laskea voitoksi.

Musiikki | partuuna.fi/musiikki

Partuuna julkaisi 2015 kolmannen levynsä, ?Verity-yhtyeen esikoisalbumin Agapé (KOPDA03). Levyn julkistamiskeikka järjestettiin 28.11.2015 Helsingissä Crazy Hedgehog Tea Housessa ja samana iltana ?Verity soitti Agapén keikalla yökerho Pressassa.

Partuunan nettisivujen ja verkkokaupan kautta toteutetulla joukkorahoituskampanjalla keväällä 2015 kerättiin vajaa puolet levytuotannon vaatimasta rahoituksesta. Partuunan jäsen Juha Unkari toteutti osan levyn äänityksistä, Otso Hyttinen teki tarvittavat nettisivut Partuunaan ja Helena Saarikoski toimi levyn taloudellisena tuottajana Partuunan puolesta. Levy on ilmestynyt toistaiseksi vain digitaalisena. Levy on saanut erinomaisia arvosteluja ja herättänyt muutakin kiinnostusta.

?Verity on jatkanut keikkojen myymistä Partuunan laskuun, samoin Duo Innato. ?Verityssä ja Duo Innatossa selloa soittava muusikko Ville Äyräväinen on liittynyt Partuunan jäseneksi vuoden 2016 alussa.

Musiikki on heti kirjojen jälkeen Partuunan toiseksi suurin toimiala toimijoiden määrällä ja myös myynnin volyymilla mitattuna. Musiikkiosaston myynnin kokonaisarvo (levyt, keikat ja oheistuotteet) oli 7600 euroa, kasvua edellisvuotiseen verrattuna 12,5 %. Kasvu perustuu 2015 uuteen ?Verityn keikkojen, levyn ja oheistuotteiden myyntiin ja myös Lasse Hartmanin keikkamyynnin hienoiseen kasvuun.

Musiikkiosaston koordinaattori on Juha Unkari.

Tutkimus | partuuna.fi/tutkimus

Partuunassa voidaan toteuttaa sekä jäsenten omia että ulkopuolisten rahoittamia tai tilaamia tutkimusprojekteja. Partuuna julkaisee ja myy tiede- ja tutkimuskirjallisuutta. Partuunassa pitää tohtorin vastaanottoa ja tarjoaa asiantuntija- ja konsulttipalveluja viisi eri alojen tohtoria (www.partuuna.fi/tohtorienvastaanotto). Partuunan tutkimusosaston koordinaattori on Helena Saarikoski.

Suomen Kulttuurirahaston vuonna 2013 Partuunan hakijaryhmälle myöntämä 60 000 euron kohdeapuraha esitystutkimuksen työpajan järjestämiseksi saavutti tavoitteensa, kun Esitystutkimus-kirja julkaistiin keväällä 2015.

Koulutus | partuuna.fi/koulutus

Koulutuspalveluina on tarjottu tutkijoiden asiantuntijapalveluita, Helena Erkkilän mindfulness-koulutusta ja Juri Saarikosken kuvataidekursseja (viimemainitulle ei ole ollut kysyntää). Ilmaisutaidon koulutustarjonta on ollut tauolla Irma Taivaisen muiden töiden takia.

Kauppa

Partuunan Kaupan koordinaattori on Otso Hyttinen.

Partuuna on myynyt kaikkia tuotteitaan ja myös suurinta osaa tarjoamistaan palveluista suoraan kuluttajille omien nettisivujen kautta toimivassa Holvi-verkkokaupassa (holvi.com/shop/Partuuna ja holvi.com/shop/Verity). Kirjoja ja cd-levyjä on myyty ja annettu myyntitiliin kunkin alan erikoisliikkeille, kuten museomyymälöihin, musiikki- ja levykauppoihin ja ns. uuden ajan kirjakauppoihin. Cd-levyjä on myyty eniten suoraan tekijältä käsikauppana, ja tekijän oma aktiivisuus on ollut tärkeää myös useiden kirjojen markkinoinnissa. Kirjat ovat myynnissä tukkukaupoissa Kirjavälityksessä, jonka kautta ne saadaan myyntiin kaikkiin suurimpiin verkkokirjakauppoihin, ja BTJ Finlandissa, joka myy lähinnä kirjastoille. Partuunan kirjoja varastoi ja välittää myyntiin myös logistiikkakeskus Porvoon Kirjakeskus. E-kirjaa Esitystutkimus (pdf) myy lähinnä kirjastoille Ellibs ja suoraan kuluttajille Partuunan oma verkkokauppa. Digitaalista Agapé-levyä myydään täysilaatuisena latauksena suoraan Bandcamp.comissa (verityofficial.bandcamp.com). Agapé, samoin kuin muut Partuunan levyt, on jakelussa noin 40 digitaalisessa suoratoisto- ja latauspalvelussa Töölön Musiikkitukun kautta.

Tuotteita ja palveluja on mainostettu Partuunan uutiskirjeellä asiakkaiden ja kontaktien sähköpostilistalle, jolla on vuoden lopussa noin 360 osoitetta, ja Partuunan Facebook-sivun ja kahdeksan eri tuotteille ja palveluille tehdyn oman Facebook-sivun kautta sekä valinnaisesti jäsenten omien verkostojen kautta. Vuoden 2015 aikana on lähetetty kymmenisen uutiskirjettä. Maksulliseen Facebook-mainontaan on käytetty noin 170 euroa. Uutiskirjeet ja Facebook-markkinointi ovat tuottaneet jonkin verran tulosta. Uutuuskirjoista ja -levyistä ja näiden julkistamistilaisuuksista on lähetetty myös lehdistötiedotteita valikoiduille toimittajille ja toimituksille. Tehokkaimpia ovat olleet uutuuskirjojen ja -levyjen kampanjaluonteiset ennakkomyynnit.

Vuonna 2015 Partuunan tuotteita on myyty neljässä suoramyyntitapahtumassa, kesän ajan Suomea kiertäneessä Reuna-kustantamon järjestämässä Kirjamobiilissa eli kirjakauppa-autossa, elokuussa viikon kestäneessä Ystävyysmyynnissä Rööperin Taidesalongissa, lokakuussa nelipäiväisillä Helsingin Kirjamessuilla Messukeskuksessa ja joulukuussa yksipäiväisissä Museokauppojen myyjäisissä Kansallismuseossa. Myyntitapahtumiin osallistuminen tai niiden järjestäminen on työlästä eikä välttämättä rahassa mitaten kovinkaan tuottoisaa, mutta niillä on selkeä arvonsa Partuunan ja sen tuotteiden tunnetuksi tekemisessä ja kontaktien luomisessa.

Työnantaja

Yhteensä palkkoja on vuonna 2015 maksettu neljälle henkilölle. Työsuhteet ovat olleet sekä vakituisia koko- ja osa-aikaisia että toistuvia tilapäisiä. Toistuvasti Partuunasta palkkoja saavia työntekijöitä varten on luotu kehystyösopimus, joka on voimassa toistaiseksi; työsuhde alkaa aina, kun työ alkaa, ja päättyy, kun työ päättyy. Kehystyösopimuksessa on sovittu erikseen Partuunan teettämän työn ja ulkopuolisille työnteettäjille tehdyn työn ehdoista, työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista ja Partuunan oikeuksista ja velvollisuuksista työnantajana. Kehystyösopimus on kaikille Partuunan jäsenille suurin linjoin samanlainen, joten sopimus on periaatteessa valmiiksi olemassa, jos jäsen alkaa saada Partuunasta palkkaa. Kehystyösopimus on tehty myös kahden ei-jäsenen kanssa. Pitempiaikaisista tai isommista töistä on tehty kehystyösopimuksen lisäksi vain tätä työsuhdetta koskeva erillinen työsopimus.

Tekijänoikeuskorvauksia on 2015 maksettu yhdeksälle kirjan- ja levyntekijälle ja valokuvaajalle. Ostopalvelun muodossa on työllistetty mm. Partuunalle toistuvasti töitä tekevää graafista suunnittelijaa Martta Unkaria, Partuunan kaksi levyä tuottanutta Robert de Godzinskya, kirjanpitäjä Lea Saarnia-Halmista, riikalaista kirjapainoa Drukatavaa, joka on edelleen painanut Partuunan kirjat, sekä alppilalaista A-Digiä, joka on painanut markkinointimateriaalit, flyerit, julisteet ja käyntikortit.

Toimitusjohtaja toimii työnantajan edustajana ja työsuojelupäällikkönä. Työntekijöiden edustaja ja työsuojeluvaltuutettu on Otso Hyttinen, joka on Partuunan työntekijä, palkanmaksaja ja internetsivujen ylläpitäjä.

Työterveyshuoltosopimusta Diacorin kanssa on jatkettu. Vuonna 2015 on tehty työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2016–2018.

Talous

31.12.2015 osuuskunta on antanut yhteensä kuusitoista osuutta, joista on suoritettu osuusmaksu (merkintähinta) sata euroa, ja kolme äänivallatonta lisäosuutta (à sata euroa), ja osuuspääoma on näin ollen 1900 euroa.

Liikevaihto oli 2015 lähes täsmälleen sama kuin 2014, hieman yli 24 000 euroa (kasvua 0,43 %).

Liiketoiminnan muut tuotot, noin 13 400 euroa, koostuivat palkkatuesta ja Helsinki-lisästä palkkauskustannuksiin kahdeksaksi kuukaudeksi 1.1.–31.8.2015. Kaksi vuotta jatkunut palkkatuki päättyi työllistämistukimuodon (palkkatuki sairaan tai vammaisen työntekijän palkkauskustannuksiin) yleisen leikkaamisen vuoksi. Henkilöstökulut ovat pienentyneet edellisvuodesta lähes samassa suhteessa (69,04 %) kuin liiketoiminnan muut tuotot, työllistämistuet ja kohdeapurahat, ovat pienentyneet (72,37 %).

Myynnistä suurin osa, vajaa 11 000 euroa, tulee kustantamon ja kirjakaupan toiminnasta. Tuotantokustannukset, tekijänoikeuskorvaukset ja muut kustannukset pois laskien kirjakauppa on tuottanut voittoa suhteellisesti ja absoluuttisesti eniten Partuunan toimialoista, noin 4000 euroa vuonna 2015. Musiikkiosaston, keikkojen, levyjen ja oheistuotteiden, osuus myynnistä on 7 600 euroa. Koulutuspalveluja myytiin runsaalla 3 000 eurolla ja kuvataidetuotteita (mukaan lukien taideteosten myyntiprovisiot) 2 500 eurolla. Mikään toimiala ei ole ollut tappiollinen, vaan kustantamon voiton ja tilikauden tuloksen erotus johtuu siitä, että Partuunan perimä kuluprovisio ei ole riittänyt kattamaan yhteisiä menoja, ja siitä, että voittoa on käytetty velkojen maksamiseen.

Liikevaihdon tuottama laskennallinen provisio Partuunan yhteisiä kuluja varten on 2400 euroa (10 % myynnistä, sama kuin 2014). Vuonna 2015 tämä on riittänyt pitemmälle kuin 2014, mikä perustuu kustannusten karsimiseen.

Kirjanpitäjää vaihdettiin 2014 3. vuosineljänneksen päätteeksi. Uusi kirjanpitäjä Lea Saarnia-Halminen /Actrikon on tehnyt edullisen kiinteähintaisen sopimuksen (jota tarkistetaan tarvittaessa, jos Partuunan toiminta laajenee merkittävästi), ja kirjanpidon kustannukset eivät ole enää alttiina ennakoimattomalle kasvulle kuten aiemman kirjanpitäjän laskutuksessa.

Lakisääteisen työterveyshuollon menot ovat kasvaneet vuodesta 2014, koska 2015 on tehty kolme vuotta voimassa oleva työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Tämä on edellytyksenä Kela-korvauksen saamiselle työterveyshuollon kustannuksista. Kela-korvaus (50–60 %) pois lukien kustannukset ovat kuitenkin olleet vain noin 350 euroa. Vuodenvaihteessa 2016 on tutkittu osuuskunnan kokouksen kehotuksesta mahdollisuutta saada työterveyshuolto halvemmalla, jos se ostettaisiin Diacorin sijasta kunnalliselta terveyskeskukselta, mutta mahdollinen säästö osoittautui merkityksettömäksi.

Lönnrotinkatu 32 varaston vuokran (852 € /v) lisäksi toimitilakulut (paitsi tilapäisten myyntipaikkojen vuokrat) on karsittu sillä, että Partuuna ei ole vuokrannut toimistoa, vaan osuuskunnan konttori sijaitsee toimitusjohtajan omassa työhuoneessa.

Raha- ja postiliikenteen maksut on pyritty minimoimaan valitsemalla edullisimmat palveluntarjoajat. ?Verityn levymyynti Bandcamp.comista tilitetään Paypal-tilille, jollainen Partuunalle on avattu tätä varten. Paypal-tiliä kannattaa käyttää jatkossa laskujen maksamiseen SEPA-alueen ulkopuolelle pankin näistä perimien korkeiden maksujen välttämiseksi. Käyttämällä Holvin verkkokauppa-alustaa ja käteiskaupassa iZettle-maksupäätettä maksetaan ainoastaan käytöstä ja vältetään kalliit ylläpitokulut. Partuuna on käyttänyt Holvi-tiliä vain asiointitilin tapaan: verkkokaupan maksut kerätään Holvi-tilille, josta niitä siirretään tarpeen mukaan kerralla yritystilille POP-pankkiin, ja kaikki laskut maksetaan POP-pankin tililtä. Tämä sekä yksinkertaistaa kirjanpitoa että vähentää transaktiokustannuksia (Holvin transaktiomaksu 70 senttiä, POP-pankin 15 senttiä). Postikuluja vähennetään maksamalla postimaksut itsepalveluna Postin Verkosto-asiointitililtä. Postin Verkosto-sopimus tarjoaa myös pankkiin verrattuna erittäin edullisen verkkolaskuoperaattorin palvelun.

Materiaalien ja palvelujen ostoja on karsittu lähes 20 % edellisvuoteen verrattuna. Myyntiä ei ole pystytty kasvattamaan, mutta kaikilla liienneillä varoilla on vuonna 2015 maksettu velkoja. Vieras pääoma on pienentynyt kolmanneksella, mikä vastaa osuuskunnan pyrkimystä omavaraisuuteen. Oma pääoma on edelleen edellisvuoden tappion alentama, mutta 2015 tilikauden tulos on voitollinen.