Toimintakertomus 2014

Kolmas tilikausi 1.1.–31.12.2014

Osuuskunnan päätoimiala on taiteellinen luominen (TOL 90030) ja kotipaikka Helsinki.

Partuuna on kulttuurialan ammattilaisten työ- ja tuotanto-osuuskunta, jonka toiminnan tarkoitus on tukea jäsentensä ammatinharjoittamista ja elinkeinoa. Jäseninä on eri alojen taiteilijoita ja taiteiden, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkijoita. Partuuna harjoittaa liiketoimintaa tuottamalla ja markkinoimalla jäsenten töihin perustuvia tuotteita ja palveluja sekä toimii jäsenten työnantajana.

Jäsenistö

Jäsenmäärä 31.12.2014 on seitsemäntoista. Vuoden 2014 aikana kaksi uutta jäsentä on liittynyt ja kukaan ei ole eronnut. Jäsenistä kaksitoista on helsinkiläisiä, kaksi asuu Järvenpäässä, yksi Haminassa, yksi Hämeenlinnassa ja yksi Tampereella.

Jäsenissä on kolme kuvataiteilijaa (maalaus, valokuva ja kuvanveisto ja keramiikkataide), neljä muusikkoa (musiikki ja äänitaide ja näiden opetus ja tutkimus), näyttelijä, kahdeksan kirjailijaa, kääntäjää tai kirjantekijää (kauno-, tieto-, tiede- ja oppikirjat ja oppaat) sekä seitsemän kulttuurin, taiteiden ja yhteiskunnan tohtori- tai jatko-opiskelijatason tutkijaa. Jäsenistä FT, sosiaalipsykologi Helena Erkkilä on valmistunut vuoden 2014 aikana mindfulness- ohjaajaksi ja aloittaa kurssien tarjoamisen Partuunassa vuonna 2015. Vuonna 2014 liittyneistä uusista jäsenistä muusikko Lasse Hartman myy keikkojaan Partuunan laskuun ja näyttelijä Irma Taivainen (oik. Laakkonen) aloittaa ilmaisutaidon koulutuksen ja muiden keikkojensa myymisen Partuunassa vuonna 2015.

Hallinto

Vuoden 2014 aikana on pidetty sääntömääräiset kaksi osuuskunnan kokousta, tilinpäätöskokous maaliskuussa ja toimintasuunnitelmakokous joulukuussa.

Osuuskunnan toimintaa ovat johtaneet nelijäseninen hallitus, joka on kokoontunut vuoden aikana kahdeksan kertaa, ja toimitusjohtaja, joka on vastannut päivittäisten asioiden hoidosta.

Helena Saarikoski on valittu toimitusjohtajaksi osuuskunnan perustamiskokouksessa 19.12.2011 ja hän on hoitanut tehtävää siitä lähtien keskeytyksettä. Toimitusjohtajan sijainen on ollut Antti Kaski 22.1.2014 rekisteröityyn muutokseen asti, sen jälkeen Juha Unkari. Hallitus on antanut osuuskunnan nimenkirjoitusoikeuden toimitusjohtajalle ja tämän sijaiselle kummallekin yksin.

Osuuskunnan ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat jäsenten nähtävillä osuuskunnan internetsivuilla www.partuuna.fi (> Tekijät > Jäsenalue). Alkuperäiset pöytäkirjat liitteineen säilytetään osuuskunnan konttorissa Itämerenkatu 8 B 45, 00180 Helsinki.

Osuuskunta toimii viidessä osastossa, kuvataiteessa, musiikissa, tutkimuksessa, julkaisuissa ja kaupassa (vuonna 2015 järjestetään kuudes osasto koulutus), joiden toimintaa vuonna 2014 seuraavassa kuvataan. Lopuksi kuvataan Partuunan toimintaa työnantajana sekä taloutta.

Kuvataide

Juri Saarikoski koordinoi Partuunan kuvataideosastoa ja vastaa osuuskunnan visualisoinnista. Syksyllä toteutettiin joukkorahoituskampanja Mesenaatti.me:n kautta taidepussilakanan tuottamiseksi. Kampanja oli menestys: Mesenaatti.me:n kampanjoiden joukossa varsin suuri minimirahoitustavoite 4600 euroa saavutettiin, taidepussilakanat ja muut rahoitusvastikkeet tuotettiin ja toimitettiin ostajille ennen joulua. Tuotanto onnistui myös sikäli, että lakanat toimittaneen Printscorpio Oy:n työn jälkeen oltiin hyvin tyytyväisiä, joten vastaavia myyntikampanjoita voidaan suunnitella tämän pohjalta myös tulevaisuudessa.

Valokuvaaja Aura Saarikoski on jatkanut Partuunan Tekijät-sivuilla www.partuuna.fi/tekijat olevien henkilökuvien kuvaamista Partuunalle. Partuuna on maksanut Aura Saarikoskelle myös valokuvien käyttöoikeuskorvauksia.

Kuvanveistäjä, keramiikkataiteilija Anna-Maria Osipow liittyi Partuunan jäseneksi loppuvuonna 2013.

Musiikki

Partuuna julkaisi syyskuussa toisen levynsä, Kaj Chydeniuksen sävellyksiin ja Ritva Koskensuun runoihin perustuvan Ritva Koskensuun laululevyn Tivolitien lauluja (KOPCD02). Levyn taiteellinen tuottaja on Robert de Godzinsky ja taloudellinen tuottaja Partuunan puolesta Helena Saarikoski. Levyn julkistamiskeikka järjestettiin 21.9.2014 ravintola Juttutuvassa täydelle salille.

Vuonna 2014 Partuuna möi jäsenensä muusikko Lasse Hartmanin (Duo 20’cent) sekä ?Verity-yhtyeen keikkoja. FT, äänitaiteilija Taina Riikonen on jatkanut Partuunan esitystutkimuksen työpajassa kirjan toimittajana. Musiikin tohtori Leena Unkari-Virtanen ja musiikkiteknologian asiantuntija Juha Unkari tarjoavat musiikin ja musiikkiteknologian asiantuntijapalveluja Partuunassa. Juha Unkari on Partuunan musiikkiosaston koordinaattori.

?Verity käy keväällä 2015 Partuunassa joukkorahoituskampanjaa kootakseen rahoitusta debyyttialbumiaan varten, jonka todennäköisesti Partuuna julkaisee alkusyksystä 2015. Partuuna jatkaa myös ?Verityn keikkojen myymistä. ?Verityn levyn lisäksi suunnitelmissa on kahden muun levyn julkaiseminen Partuunan levymerkillä vuonna 2015.

Tutkimus

Partuunassa pitää vastaanottoa ja tarjoaa asiantuntija- ja konsulttipalveluja viisi eri alojen tohtoria, FT, sosiaalipsykologi Helena Erkkilä; FT Taina Riikonen; dosentti, FT Helena Saarikoski; FT, tekniikan lisensiaatti Ville Saarikoski; ja musiikin tohtori Leena Unkari-Virtanen (www.partuuna.fi/tohtorienvastaanotto). Partuunan tutkimusosaston koordinaattori on Helena Saarikoski.

Suomen Kulttuurirahasto myönsi keväällä 2013 työryhmälle Helena Saarikoski, Annette Arlander ja Taina Riikonen 60 000 euron kohdeapurahan esitystutkimuksen työpajan järjestämiseksi Partuunassa vuosina 2013–2014. Työpajassa toimitettu esitystutkimuksen antologia ilmestyy Partuunalta keväällä 2015.

Julkaisut

Partuunassa toimii kolme kustantajaa, Tuula Saarikoski (yleinen kirjallisuus), Helena Saarikoski (tietokirjallisuus) ja Leena Unkari-Virtanen (musiikkikirjallisuus).

Vuoden aikana on ilmestynyt kolme Partuunan julkaisemaa teosta, Tenzin Wangyal Rinpochen Herätä valoisa mieli (suom. Tuula Saarikoski), Helena Saarikosken toimittama Silloin tanssittiin tangoa. Tanssikansan kertomaa 1900-luvulta ja Ritva Koskensuun laululevy Tivolitien lauluja.

Julkaisuohjelmassa vuonna 2015 on Jan Lehtolan toimittama Oskar Merikannon kirjeitä Liisalle 1889–1922 (ilmestynyt tammikuussa), Annette Arlanderin ym. toimittama Esitystutkimus (ilmestyy huhtikuussa) ja Tenzin Wangyal Rinpochen Herätä pyhä ruumis (suom. Tuula Saarikoski; käännössopimus maaliskuussa 2015). Aiesopimus on kolmesta levystä, Ritva Koskensuun kolmannesta laululevystä (CD), ?Verity-yhtyeen debyyttialbumista (digitaalinen julkaisu) ja duo Anttila & Maan levystä.

Partuunalle tarjotaan jatkuvasti käsikirjoituksia ja pienenä kustantamona se voi vastata tarjouksiin joustavasti. Vuonna 2014 ulkopuolelta tarjotuista käsikirjoituksista on julkaistu Jan Lehtolan toimittama Oskar Merikannon kirjeiden kokoelma. Todennäköisesti myös vuonna 2015 julkaisuohjelmaan tulee lisätarjontaa ulkopuolelta. Koska kirjojen myyntimäärät nimekettä kohti ovat jatkuvassa laskussa nimekemäärän yhä kasvaessa, myös Partuunan tulee pyrkiä kasvattamaan myynnissä olevien nimekkeiden määrää. Partuunan kirjat on kaksi vuotta painanut latvialainen Drukatava, jonka laatuun ja palveluun ollaan oltu tyytyväisiä ja jonka hyvä etu tässä kilpailutilanteessa on skaalautumaton hinnoittelu, ts. kirjan painatus maksaa saman kappalehinnan huolimatta painetusta kappalemäärästä, mikä mahdollistaa pientenkin painosten kannattavan myynnin.

Kauppa

Partuuna markkinoi tuottamiaan kirjoja ja levyä ja kirjakaupan oheistuotteita verkkokaupassa (www.partuuna.fi/kauppa), jossa myydään myös aiemmin muualla ilmestyneitä kirjoja. Partuunassa toimii taidekauppa ja -vuokraamo (www.partuuna.fi/taidekauppa), jossa myydään Juri Saarikosken maalauksia, Aura Saarikosken valokuvateoksia ja Anna-Maria Osipowin keramiikkoja. Partuunalla on oman tavaramerkkinsä lisäksi kaksi merkkitavaroiden tuotantosopimusta, Pentti Saarikosken nimellä merkittyjen tavaroiden tuotantosopimus hänen perikuntansa kanssa (www.partuuna.fi/psaarikoski) ja Juri Saarikosken nimellä merkittyjen (signeerattujen) taidetuotteiden tuotantosopimus hänen kanssaan (www.partuuna.fi/jurisaarikoski). Myös koulutuspalveluja tarjotaan Partuunan nettisivujen kautta (www.partuuna.fi/koulutus).

Myynnin suurin tuoteryhmä on ollut kirjat (noin 10 500 €, kasvua vuoteen 2013 8000 €). Kaikki kirjat on toistaiseksi onnistuttu julkaisemaan ja markkinoimaan voitolla. Vuonna 2014 on kokeiltu osallistumista kustantajien ja kirjakauppojen yhteiseen näytevalikoimajärjestelmään, mutta tämä on osoittautunut paitsi tappiolliseksi myynniksi myös tuottamattomaksi markkinoinniksi. Kannattavaa on ollut osallistua myyntitapahtumiin, kuten vuonna 2014 Helsingin Kirjamessuille ja Kansallismuseon joulumyyjäisiin, ja järjestää niitä itse, kuten Herätä valoisa mieli -kirjan julkaisutilaisuus Balderin salissa 16.5. ja Tivolitien laulujen julkaisukeikka syyskuussa. Kirjavälityksen tukkumyynti verkkokirjakauppoihin toimii ja Partuunan kirjat ovat saatavilla useimmissa suurissa verkkokirjakaupoissa, mutta kate tukkumyynnistä jää suhteellisen pieneksi. Kunkin kirjan ja levyn kohdalla pyritään löytämään erikoisalan kaupat, jotka ottavat tuotetta myyntiin suoraan Partuunalta.

Ainoa tappiollinen tuoteryhmä Partuunan kaupassa ovat levyt, joiden tuotantokustannusten riski on jaettu tekijöiden kanssa. Niin kauan kuin myynti ei ole ylittänyt tuotantokustannuksia, Partuuna on tekijöille velkaa heidän osuudestaan tuotantoon. Vilusta vironneen varpusen kohdalla Partuunalle jäävä osuus myyntitulosta, 50,2 %, on vuodessa tuottanut Partuunan itse maksamat tuotantokulut takaisin. Sen sijaan Tivolitien laulujen kohdalla Partuunalle jäävä osuus myyntitulosta on laskettu liian pieneksi (13 %), jotta odotettavissa olevakaan myynti voisi helposti kattaa Partuunan maksaman osuuden tuotantokuluista. 31.12.2014 levyn tuotannon vajaus on noin 600 euroa, joka kyllä katetaan muun myynnin voitolla, mutta osuuskunnan taloudenpidon ns. kustannuspaikka-ajattelun valossa ei ole oikein, että yhden kustannuspaikan tappiota katetaan toisen voitolla. Tulevien levytuotantojen kohdalla riski tulee jakaa tekijöiden ja Partuunan välillä huolellisemmin niin, että tuotannot eivät ole tappiollisia Partuunalle.

Partuunan tuotteita ja tapahtumia on markkinoitu lähinnä sosiaalisessa mediassa, Facebookissa myös maksetuilla mainoksilla, Twitterissä ja sähköisellä uutiskirjeellä asiakasrekisterin osoitteisiin. Printtimediaa on käytetty alppilalaisessa A-Digissä painatettujen kirjaesitteen, flyerin, julisteen ja käyntikorttien muodossa. Varsinkin levyjen kohdalla, mutta myös muiden tuotteiden, tärkeä myyntikanava ovat henkilökohtaiset suhteet, p-to-p-myynti tutuille ja omille ja osuuskunnan ystäville.

Vuoden 2014 alussa on avattu verkkokauppa Holvi.comiin, jossa asiakas voi maksaa suoraan verkkomaksuvälineillä. Holvi.comin käyttö on helpottanut varsinkin myyntikampanjoita (pelkkään laskutuskauppaan verrattuna), kuten kirjojen ennakkomyyntikampanjoita ja taidetuotteiden joukkorahoituskampanjaa.

Holvi-kauppaan on tullut vuoden 2015 alussa ladattavien tiedostojen myyntimahdollisuus, jota tullaan hyödyntämään todennäköisesti ainakin digitaalisten musiikkitiedostojen ja e-kirjaversioiden tuottamiseksi markkinoille.

Partuunan Holvi-kauppojen (holvi.com/shop/Partuuna ja holvi.com/shop/PartuunaJuriSaarikoski) yhteenlaskettu myynti vuonna 2014 on ollut lähes 6000 euroa. Huhtikuussa 2014 hankitun iZettle-maksupäätelaitteen kautta on kirjattu yli 3000 euron bruttomyynti, kortti- ja käteismaksuja suoramyyntitapahtumissa. IZettle mahdollistaa paitsi korttimyynnin myös lain vaatiman kuitin tarjoamisen asiakkaalle ”lennosta” käteismyyntitapahtumassa. Noin kaksi kolmasosaa kaikesta myynnistä (liikevaihto yhteensä 2014 noin 24 000 euroa) on ollut laskutusmyyntiä.

Partuunan vähittäiskaupan hintoihin sisältyvät aina toimituskulut Suomessa. Lisäksi Kirjavälitys edellyttää kustantajan maksavan kirjojen rahdin, samoin logistiikkayritys Porvoon Kirjakeskus, jossa Partuunan kirjoja on varastossa ja myynnissä. Postikulujen minimoimiseksi on luotu Itella Verkosto -asiointitili, joka lisäksi tarjoaa verkkolaskuoperaattorin palvelut.

Työnantaja

Partuuna toimii työnantajana hyvin monimuotoisesti. Vuonna 2014 Partuunassa on ollut päätoimisia kuukausipalkkaisia työntekijöitä, vakituisessa osa-aikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä, osuuskunnan omiin töihin toistuvasti palkattu työntekijä ja ulkopuolisille työnteettäjille töitä tekeviä työntekijöitä, jotka myyvät töitään Partuunan lukuun.

Yhteensä palkkoja on vuonna 2014 maksettu viidelle henkilölle. Tekijänoikeuskorvauksia on maksettu yhdeksälle kirjan- ja levyntekijälle ja valokuvaajalle. Ostopalvelun muodossa on työllistetty mm. Partuunalle toistuvasti töitä tekevää graafista suunnittelijaa Martta Unkaria ja Partuunan kaksi levyä tuottanutta Robert de Godzinskya. Partuunan kirjanpitäjä on vaihtunut 1.10.2014 Aino Hynysestä (Ex-Professo Arts Management) Lea Saarnia-Halmiseen (Actrikon).

Toistuvasti Partuunasta palkkoja saavia työntekijöitä varten on luotu kehystyösopimus, joka on voimassa toistaiseksi; työsuhde alkaa aina kun työ alkaa ja päättyy kun työ päättyy. Kehystyösopimuksessa on sovittu erikseen Partuunan teettämän työn ja ulkopuolisille työnteettäjille tehdyn työn ehdoista, työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista ja Partuunan oikeuksista ja velvollisuuksista työnantajana. Vuonna 2014 on solmittu kolme uutta kehystyösopimusta.

Toimitusjohtaja toimii työnantajan edustajana ja työsuojelupäällikkönä. Työntekijöiden edustaja ja työsuojeluvaltuutettu on Otso Hyttinen, joka on Partuunan työntekijä, palkanmaksaja ja internetsivujen ylläpitäjä.

Työterveyshuoltosopimus on tehty Diacorin kanssa. Vuonna 2014 on tarkistettu ja jatkettu työterveyshuollon ohjelmia, päihdeohjelmaa ja varhaisen puuttumisen mallia ja jatkettu lakisääteisiä työterveystarkastuksia altisteisen työn tekijöille.

Partuuna on toiminut yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa työllistävänä yrityksenä alalla, jolla työllistyminen on paikoin erittäin haasteellista. Partuunan saamat työvoimapoliittiset tuet vuonna 2014 koostuvat ELY-keskuksen maksamasta palkkatuesta kahden ja palkkatuen Helsinki-lisästä yhden työntekijän palkkauskustannuksiin.

Talous

31.12.2014 osuuskunta on antanut yhteensä kuusitoista osuutta, joista on suoritettu osuusmaksu (merkintähinta) sata euroa, ja kolme lisäosuutta (à sata euroa), ja osuuspääoma on näin ollen 1900 euroa.

Varsinaiset osuudet tuottavat osuuskunnassa yhden äänen kukin. Jäsenen on otettava yksi osuus ja jäsentä kohti annetaan vain yksi osuus. Sääntöjen 33. kohdan tarkoittamia lisäosuuksia (äänivallattomia rahoitusosuuksia) on annettu vuoden 2014 aikana kolme. Hallituksella on 19.12.2013 muutettujen ja 22.1.2014 rekisteröityjen sääntöjen mukaan valtuus antaa enintään annettujen varsinaisten osuuksien viisinkertainen määrä lisäosuuksia (31.12.2014 16 x 5 = 80 kpl, nimellisarvo 8 000 euroa) ja niitä voidaan antaa enintään viisi (500 euroa) yhdelle henkilölle.

Liikevaihto (veroton myynti) vuonna 2014 oli noin 24 000 euroa (2013 16 000, kasvua 50 %). Tästä Partuunan kaupan myynti oli noin 17 700 euroa, suurimpina ryhminä kirjat noin 10 500 ja taidetuotteet noin 5 000 euroa. Työn ja palvelujen myynti jakautui musiikkiesitysten (noin 4 500) ja koulutuspalvelujen (1 300 euroa) myyntiin.

Liiketoiminnan muut tuotot, avustukset ja tuet, olivat yhteensä noin 48 500 euroa. Avustukset (16 000 euroa) ovat vuodelta 2013 Suomen Kulttuurirahaston kohdeapurahaa, joka on käytetty esitystutkimuksen työpajan kuluihin. Tuet (32 000 euroa) on saatu valtion ja Helsingin kaupungin työllistämisvaroista.

Suurin menoerä olivat työntekijöiden palkat ja palkkiot, yhteensä 44 500 euroa, sekä pakolliset henkilösivukulut, 9 000 euroa. Materiaaleja ja palveluja ostettiin noin 11 000 eurolla. Liiketoiminnan muut kulut olivat noin 11 600 euroa.

Partuunan kirjojen ja taidetuotteiden myynti ei tuota juurikaan sellaista voittoa, joka riittäisi kattamaan henkilöstömenoja. Työkorvausten myyntilaskutuksesta maksetaan vastaavat palkat ja henkilösivukulut ja jätetään Partuunalle 10 % kuluprovisio, työn myynti ei liioin tuota voittoa. Tilikauden tappio selittyykin pitkälle sillä, että Partuuna ei saanut hakemaansa Helsinki-lisää toisen ELY- keskuksen palkkatuella tukeman työntekijän palkkakustannuksiin. Kielteinen päätös saatiin vasta kun kyseinen määräaikainen työsuhde oli jo päättynyt, yhdeksän kuukautta hakemisen jälkeen. Kaupunginhallitus on vahvistanut Helsinki- lisän epäämisen perusteen ”työnantaja ei täytä Helsinki-lisän edellytyksiä”, siitä huolimatta, että samalle työnantajalle on aiemmin samana vuonna myönnetty Helsinki-lisää toisen työntekijän palkkakustannuksiin. Viranomaisen toiminnan ennakoimattomuus on tehnyt mahdottomaksi talouden järkiperäisen suunnittelun ja aiheuttanut tilikaudella noin 4 400 euron vajauksen. Henkilöstökulut ylittävät saadut tuet ja avustukset noin 5 350 eurolla; tilikauden tappio on yhteensä noin 3 700 euroa.

Osuuskunnan välttämättömiä yhteisiä menoja, kuten lakisääteinen työterveyshuolto, kirjanpitäjän palkkio jne. on ollut huomattavasti enemmän (arviolta noin 7 500 euroa) kuin provisio on laskennallisesti tuottanut rahaa käytettäväksi näihin menoihin (10 % laskutuksesta eli 2 400 euroa). Erotusta on osittain katettu kirjojen ja taidetuotteiden myyntivoitolla, osittain lyhytaikaisella lainalla. Yhteisten menojen ja provisiotulojen erotusta voidaan tulevaisuudessa kaventaa vain myyntiä ja laskutusta kasvattamalla, koska menot ovat välttämättömiä eikä niitä ole varaa pienentää (päinvastoin on menojen kasvatuspaineita, koska mm. toimitusjohtajalle ei ole voitu maksaa lainkaan palkkiota). Liittymismaksu on osuuskunnan käytettävissä oleva keino kattaa uudesta jäsenestä aiheutuvia kiinteitä kustannuksia, jota toistaiseksi ei ole käytetty. Tasaprovisiosta voidaan myös luopua (kuten ns. voittoa tuottavien myyntituotteiden kohdalla on käytännössä jo tehty), varsinkin jos työntekijästä on normaalia suuremmat kiinteät kustannukset, esimerkiksi hänen työnsä edellyttämät vakuutukset, työvälineet tai vastaavat.

Vaihto-omaisuuden eli varastossa olevien valmiiden tuotteiden ja tavaroiden kirjanpitoarvo on 8 650 euroa. Omaisuuden todennäköinen luovutusarvo on vähintään kaksinkertainen. Se, missä määrin tämä arvo realisoituu, on kiinni lähinnä markkinoinnin onnistumisesta. Myynnin kehityssuunta vuonna 2014 on ollut hyvä. Tämän suunnan pitämiseksi Partuunan kauppaa on jatkuvasti kehitettävä, markkinointia opiskeltava ja markkinointiponnisteluja tehostettava.

Toimintakertomus on vahvistettu Kulttuuriosuuskunta Partuunan 9. kokouksessa 30.3.2015.