Toimintakertomus 2013

Toinen tilikausi 1.1.–31.12.2013

Osuuskunnan päätoimiala on taiteellinen luominen (TOL 90030) ja kotipaikka Helsinki.
Partuuna on kulttuurialan ammattilaisten työ- ja tuotanto-osuuskunta, jonka toiminnan tarkoituksena on tukea jäsentensä ammatinharjoittamista ja elinkeinoa. Jäseninä on eri alojen taiteilijoita ja kulttuurin ja yhteiskunnan tutkijoita. Partuuna harjoittaa liiketoimintaa tuottamalla ja markkinoimalla jäsenten töihin perustuvia tuotteita ja palveluja sekä toimii jäsenten työnantajana.

Jäsenistö | www.partuuna.fi/tekijat

Jäsenmäärä 31.12.2013 on viisitoista. Vuoden 2013 alussa jäseniä oli samoin viisitoista. Vuoden aikana viisi jäsentä erosi ja viisi uutta jäsentä liittyi osuuskuntaan. Jäsenistä yksitoista on helsinkiläisiä, kaksi asuu Järvenpäässä, yksi Haminassa ja yksi Tampereella.
Jäsenissä on kolme kuvataiteilijaa (maalaus, valokuva ja kuvanveisto ja keramiikkataide), kolme muusikkoa (musiikki ja äänitaide ja näiden opetus ja tutkimus), kahdeksan kirjailijaa, kääntäjää tai kirjantekijää (kauno-, tieto-, tiede- ja oppikirjat ja oppaat) sekä seitsemän kulttuurin, taiteiden ja yhteiskunnan tohtori- tai jatko-opiskelijatason tutkijaa.

Hallinto

Vuoden 2013 aikana on pidetty kolme osuuskunnan kokousta, sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset maalis- ja joulukuussa sekä lokakuussa ylimääräinen kokous kolmen jäsenen vaatimuksesta, asiana kahden jäsenen erottaminen osuuskunnasta. Asia raukesi, kun eroamisilmoitukset vastaanotettiin osuuskunnassa juuri ennen kokousta. Ylimääräinen kokous pidettiin toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelukokouksena.

Osuuskunnan toimintaa ovat johtaneet hallitus, joka on kokoontunut vuoden aikana kahdeksan kertaa, ja toimitusjohtaja, joka on vastannut päivittäisten asioiden hoidosta. Vuoden alussa hallituksessa oli seitsemän, vuoden lopussa neljä jäsentä (sääntöjen mukaan 3–7). Osuuskunnasta eronneet kolme hallituksen jäsentä ovat eronneet myös hallituksesta.

Helena Saarikoski on valittu toimitusjohtajaksi osuuskunnan perustamiskokouksessa 19.12.2011 ja hän on hoitanut tehtävää siitä lähtien keskeytyksettä. Toimitusjohtajan sijainen on ollut Antti Kaski 22.1.2014 rekisteröityyn muutokseen asti, sen jälkeen Juha Unkari. Antti Kaski on eronnut osuuskunnasta 10.10.2013 ilmoitettuaan aikaisemmin, ettei suostuisi pyydettäessä ottamaan toimitusjohtajan tehtäviä hoitaakseen, joten hänen on katsottu eronneen myös toimitusjohtajan sijaisen tehtävästä.

Osuuskunnan ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat jäsenten nähtävillä osuuskunnan internetsivuilla www.partuuna.fi (> Tekijät > Jäsenalue). Alkuperäiset pöytäkirjat liitteineen säilytetään osuuskunnan konttorissa.

Osuuskunta toimii viidessä osastossa, kuvataiteessa, musiikissa, tutkimuksessa, julkaisuissa ja kaupassa, joiden toimintaa vuonna 2013 seuraavassa kuvataan. Lopuksi kuvataan Partuunan toimintaa työnantajana sekä taloutta.

Kuvataide | www.partuuna.fi/kuvataide

Kuvataiteilija Juri Saarikoski on ollut työsuhteessa Partuunaan 1.3.2013 lähtien. Työsuhde vakinaistettiin 1.9.2013. Juri Saarikoski koordinoi Partuunan kuvataideosastoa ja vastaa osuuskunnan visualisoinnista. Hän on työskennellyt maaliskuun alusta lähtien Partuunan työhuone Vellamolla ja maalannut siellä vuoden aikana noin 50 uutta maalausta.

Valokuvaaja Aura Saarikoski on jatkanut valokuvataiteen maisteriopintojaan. Hän on jatkanut Partuunan Tekijät-sivuilla www.partuuna.fi/tekijat olevien henkilökuvien kuvaamista Partuunalle.

Partuuna välittää Aura ja Juri Saarikosken töitä myyntiin taulukaupassaan (www.partuuna.fi/taidekauppa).

Vuoden lopulla kuvataideosasto sai vahvistusta, kun kuvanveistäjä, keramiikkataiteilija Anna-Maria Osipow liittyi jäseneksi.

Musiikki | www.partuuna.fi/musiikki

Partuuna julkaisi syyskuussa ensimmäisen levynsä, Kaj Chydeniuksen sävellyksiin ja Ritva Koskensuun runoihin perustuvan Ritva Koskensuun laululevyn Vilusta vironnut varpunen (KOPCD01 – KOP on Partuunan ISRC-koodi eli tallenteiden tuottajakoodi). Levyn taiteellinen tuottaja on Robert de Godzinsky ja taloudellinen tuottaja Partuunan puolesta Helena Saarikoski. Levyä varten liityttiin GTIN-järjestelmään (ent. EAN-koodi) ja perustettiin YouTube-kanava nimellä Partuunatuubi. Levyn julkistamiskeikka järjestettiin 15.9.2013 ravintola Juttutuvassa täydelle salille.

Partuuna tarjoaa musiikin ja musiikkiteknologian asiantuntijapalveluja. Musiikin tohtori Leena Unkari-Virtanen ja musiikkiteknologian asiantuntija Juha Unkari toimivat Partuunassa ja julkaisevat ja myyvät palvelujaan sen kautta.

Musiikkiosastoon on liittynyt äänitaiteilija ja -tutkija Taina Riikonen, joka työskentelee Partuunan esitystutkimuksen työpajassa.

Tutkimus | www.partuuna.fi/tutkimus

Partuunan tutkimusosasto on vahvistunut kahdella uudella jäsenellä, filosofian tohtoreilla Helena Erkkilä (taidehistoria) ja Taina Riikonen (musiikkitiede).

Partuunassa pitää tohtorin vastaanottoa vuoden lopussa viisi eri alojen tohtoria (www.partuuna.fi/tohtorienvastaanotto).

Helmikuun lopussa Suomen Kulttuurirahasto myönsi työryhmälle Helena Saarikoski, Annette Arlander ja Taina Riikonen 60 000 euron kohdeapurahan esitystutkimuksen työpajan järjestämiseksi. Apurahan käytön hallinnoi hakemuksen mukaisesti Partuuna. Työpajassa on ollut palkattuna kokopäivätoiminen koordinaattori, huhtikuusta heinäkuuhun Taina Riikonen ja elokuusta vuoden loppuun Helena Saarikoski. Työpajassa toimitetaan esitystutkimuksen antologiaa, johon on saatu kolmetoista artikkelia eri alojen tutkijoilta. Kirjan suunniteltu ilmestymisajankohta on syksyllä 2014 (www.partuuna.fi/esitystutkimus).

Julkaisut | www.partuuna.fi/julkaisut

Vuoden aikana on ilmestynyt kaksi Partuunan julkaisemaa teosta, Juha-Pekka Inkisen valokuvataidekirja Alkuperä. Siirtymiä ajassa ja Ritva Koskensuun levy Vilusta vironnut varpunen.

Valokuvataidekirja voitiin julkaista Valtion valokuvataidetoimikunnan tuotantotuen 7000 euroa turvin, jonka Juha-Pekka Inkinen asetti Partuunan käyttöön. Tuotantotuella kustannettiin valokuvataidekirjan vaatima korkeatasoinen painotyö ja maksettiin kirjan neljälle kirjoittajalle ja taittajalle asialliset tekijänoikeuskorvausten ennakot.

Kauppa | www.partuuna.fi/kauppa

Partuuna markkinoi tuottamiaan kirjoja ja levyä ja kirjakaupan oheistuotteita verkkokaupassa, jossa myydään myös aiemmin muualla ilmestyneitä kirjoja. Partuunassa toimii taidekauppa ja -vuokraamo, jossa myydään Juri Saarikosken maalauksia ja Aura Saarikosken valokuvateoksia (www.partuuna.fi/taidekauppa).

Tuotteita on markkinoitu osallistumalla Helsingin Kirjamessuille ja järjestämällä itse pienimuotoisia myyntitapahtumia. Kaikki myyntitapahtumat ovat olleet voitollisia, joten tapahtumien järjestämiseen ja niihin osallistumiseen kannattaa panostaa jatkossakin.

Markkinointikulut ovat vuonna 2013 olleet erittäin vähäiset, hieman yli 250 euroa. Partuunan tuotteita ja tapahtumia on markkinoitu lähinnä sosiaalisessa mediassa, Facebookissa maksetuilla mainoksilla ja ilmaisilla Twitter-päivityksillä ja sähköisellä uutiskirjeellä asiakasrekisterin osoitteisiin. Printtimediaa ei ole 2013 käytetty, myös mainostarkoituksiin painatettua taidepostikorttia lukuun ottamatta. Joulun alla kokeiltiin Fonectan välittämää Google-markkinointia, josta luovuttiin pian: Partuunan valikoima on ilmeisesti toistaiseksi liian pieni, jotta ostajien ohjaaminen kauppaan Google-hakujen kautta kannattaisi. Parhaiten ovat onnistuneet tarkasti määritellyille kohderyhmille suunnatut kampanjat, kuten Tiibetiläisen äänijoogan myynti kirjan tekijän opetustapahtuman yhteydessä.

Työnantaja

Partuuna toimii työnantajana hyvin monimuotoisesti. Työnantajafunktio on laajentunut ensimmäisestä tilikaudesta kaikkein voimakkaimmin: ensimmäisen tilikauden maksetut palkat ja palkkiot olivat 11 000 euroa, tämän tilikauden 58 000 euroa. Vuonna 2013 Partuunassa on ollut sekä päätoimisia kuukausipalkkaisia työntekijöitä, vakituisessa osa- aikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä, osuuskunnan omiin töihin toistuvasti palkattu työntekijä että ulkopuolisille työnteettäjille töitä tekevä työntekijä, jonka työt Partuuna on laskuttanut. Toimitusjohtaja Helena Saarikoskelle on maksettu palkkana vuosikorvaus.

Yhteensä palkkoja on maksettu seitsemälle henkilölle. Tekijänoikeuskorvauksia on maksettu yhdelletoista kirjan- ja levyntekijälle.

Toistuvasti Partuunasta palkkoja saavia työntekijöitä varten on luotu kehystyösopimus, joka on voimassa toistaiseksi; työsuhde alkaa aina kun työ alkaa ja päättyy kun työ päättyy. Kehystyösopimuksessa on sovittu erikseen Partuunan teettämän työn ja ulkopuolisille työnteettäjille tehdyn työn ehdoista sekä työterveyshuollosta ja pakollisten vakuutusten voimassaolosta. Lisäksi tekijänoikeuden niin sanottu työnantajaolettama on suljettu pois klausuulilla: työsuhteessa tehtyjen teosten tekijänoikeus ei siirry miltään osin Partuunalle ilman eri sopimusta.

Vuonna 2013 on kirjattu ja allekirjoitettu toimitusjohtajan sopimus Helena Saarikosken kanssa.

Toimitusjohtaja toimii työnantajan edustajana ja työsuojelupäällikkönä. Työntekijöiden edustaja ja työsuojeluvaltuutettu on Otso Hyttinen, joka on Partuunan työntekijä, palkanmaksaja ja internetsivujen ylläpitäjä.

Työterveyshuoltosopimus on tehty Diacorin kanssa. Vuonna 2013 on tehty työpaikkaselvitys ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma sekä otettu käyttöön työterveyshuollon ohjelmat, päihdeohjelma ja varhaisen puuttumisen malli ja aloitettu lakisääteiset työterveystarkastukset.

Työeläkeyhtiö on vaihtunut 1.7.2013 alkaen Ilmarisesta Tapiolaan (Eloon). Lakisääteinen tapaturmavakuutus on ollut edelleen Pohjolassa (siirtyy 1.4.2014 Turvaan). Vuonna 2013 on tapahtunut yksi lievä työtapaturma, jonka hoitokulut (noin 250 euroa) Pohjola on korvannut.

Partuuna on toiminut yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa työllistävänä yrityksenä alalla, jolla työllistyminen on paikoin erittäin haasteellista. Vuoden aikana Partuunassa on ollut TE-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen nojalla työllistettynä puolen vuoden työkokeilujaksolla (vuonna 2012 nimellä työelämävalmennus) kaksi henkilöä. Partuunan saamat työvoimapoliittiset tuet koostuvat ELY-keskuksen maksamasta palkkatuesta kahden ja palkkatuen Helsinki-lisästä yhden työntekijän palkkauskustannuksiin.

Talous

31.12.2013 osuuskunta on antanut yhteensä seitsemäntoista osuutta, joista on suoritettu osuusmaksu (merkintähinta) sata euroa, ja osuuspääoma on näin ollen 1700 euroa (kolme vuoden aikana hyväksyttyä uutta jäsentä ei ole maksanut osuusmaksua 31.12.2013 mennessä). Vuoden aikana eronneille jäsenille suoritetaan osuusmaksun palautuksena heidän maksamansa osuusmaksun nimellisarvo sata euroa vuoden 2014 loppuun mennessä.

Kaikki annetut osuudet ovat varsinaisia osuuksia, jotka tuottavat osuuskunnassa yhden äänen kukin. Jäsenen on otettava yksi osuus (merkintähinta sata euroa) ja jäsentä kohti annetaan vain yksi osuus. Sääntöjen 33. kohdan tarkoittamia lisäosuuksia ei ole tähän mennessä annettu. Hallituksella on 19.12.2013 muutettujen ja 22.1.2014 rekisteröityjen sääntöjen mukaan valtuus antaa enintään annettujen varsinaisten osuuksien viisinkertainen määrä lisäosuuksia (31.12.2013 85 kpl, nimellisarvo 8500 euroa) ja niitä voidaan antaa enintään viisi (500 euroa) yhdelle henkilölle.

Liikevaihto (veroton myynti) vuonna 2013 oli noin 16 000 euroa. Tästä Partuunan kaupan myynti oli vajaat 5300 euroa (Partuunan julkaisemat kirjat yms. noin 2600, levy KOPCD01 noin 2250 ja kirjakauppakirjat noin 400 euroa). Työn ja palvelujen myynti jakautui tekijänoikeuksien (2800), musiikkiesitysten (1000) ja rakennusentisöinnin (vajaat 7000 euroa) myyntiin.

Liiketoiminnan muut tuotot, avustukset ja tuet, olivat yhteensä 77 000 euroa. Avustusten suurin erä 44 000 euroa on Suomen Kulttuurirahaston kohdeapurahaa, joka on käytetty esitystutkimuksen työpajan kuluihin. Tuista suurin osa on saatu valtion ja Helsingin kaupungin työllistämisvaroista.

Suurin menoerä olivat työntekijöiden palkat ja palkkiot, yhteensä 58 000 euroa, sekä pakolliset henkilösivukulut 11 000 ja työterveyshuolto 2 500 euroa. Toimitilakulut olivat noin 10 000 euroa. Materiaaleja ja palveluja, mukaan lukien taloushallintopalvelut, ostettiin lähes 7000 eurolla.

Valmiiden tuotteiden eli vaihto-omaisuuden arvo on lähes 8000 euroa. Aineettomia oikeuksia ovat kolme kirjan kustannussopimusta, yksi käännös- ja kustannussopimus, yksi levyn julkaisusopimus sekä Pentti Saarikosken nimellä merkittyjen tavaroiden tuotantosopimus oikeudenomistajien kanssa.