Toimintakertomus 2012

Ensimmäinen tilikausi 19.12.2011–31.12.2012

Osuuskunnan perustava kokous pidettiin 19.12.2011 (liite). Osuuskunnan päätoimiala on taiteellinen luominen (TOL 90030). Vuoden 2012 loppuun mennessä osuuskunnan jäsenmäärä on kasvanut viiteentoista.

Hallitus on toiminut vuoden 2012 osuuskunnan käytännön toiminnan vetäjänä. Hallituksen kokouksia on pidetty kaksitoista. Syksyllä hallituksen jäsenet Leena Unkari-Virtanen ja Antti Kaski ilmoittivat eroavansa hallituksesta. Osuuskunnan syyskokouksessa 20.12.2012 valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi Ilona Kaski, Hanna Savisaari ja Juha Unkari.

Osuuskunnan visuaalisen ilmeen graafinen suunnittelu annettiin toimeksi Martta Unkarille hallituksen kolmannessa kokouksessa 29.1.2012. Martta Unkari on vastannut Partuunan graafisesta ilmeestä ja suunnitellut lähes kaikki graafiset tuotteet.

Osuuskunnan internet-sivut osoitteessa www.partuuna.fi avattiin ennen juhannusta web-kehittäjä Teemu Laakkosen ja osuuskunnan jäsenen Otso Hyttisen toteuttamina. Sen jälkeen Otso Hyttinen on huolehtinut sivujen ylläpidosta. Nettisivujen rakenteen luomiseen liittyi Partuunan toiminnan jäsentäminen viidelle toimialalle, joiden toimintaa vuonna 2012 seuraavassa kuvataan, sekä tavaroita myyvään verkkokauppaan. Kauppaan ei ole ensimmäisen vuoden aikana saatu ostamisen automaattitoimintoja (kuten ostoskoria), mutta se on kuitenkin toiminut tyydyttävästi muun muassa sosiaalisessa mediassa (www.facebook.com/partuuna, Twitter @Partuuna) käytyjen myyntikampanjoiden alustana.

Toimialat

Julkaisut. Partuuna on julkaissut 2012 kolme kirjaa:
– toukokuussa Helena Saarikosken kirjan Mistä on huonot tytöt tehty? toisen korjatun painoksen (1. p. Tammi 2001 loppuunmyyty kustantajalta),
– kesäkuussa Leena Unkari-Virtasen musiikin väitöskirjan Moniääninen musiikinhistoria (teos on vapaasti saatavana pdf-tiedostona Sibelius-Akatemian tietokannassa; kirja julkaistiin palvelutuotteena) sekä
– elokuussa Tenzin Wangyal Rinpochen kirjan Tiibetiläinen äänijooga Tuula Saarikosken suomennoksena (kirja sisältää cd-levyn).

Mistä on huonot tytöt tehty? -kirjaa on myyty sata kappaletta, Moniääninen musiikinhistoria -kirjaa kymmenen kappaletta ja Tiibetiläistä äänijoogaa 173 kappaletta. Kaikkien kolmen kirjan tuotantoprosessit olivat hyvin erilaiset. Kaksi ensin mainittua kirjaa on tuotettu print-on-demand-painoksina Kirjavälityksen kustantajaväylällä, viimeksi mainittu perinteisenä varastoriskipainoksena. Ensimmäisen kirjan taitto- ja suunnittelukustannukset katettiin voimakkaalla ennakkomyyntikampanjalla. Toisen kirjan kohdalla näitä kuluja ei ollut, koska kirja oli tekijällä taittovalmiina pdf-tiedostona. Kolmannen kirjan kohdalla kustannuksia lisäsi cd-levyn teettäminen, jonka vuoksi kirjaa ei myöskään voitu tehdä pod- painoksena. Suuri osa tuotantokustannuksista katettiin Tenzin Wangyal Rinpochen Helsingissä pitämän äänijoogakurssin myynnillä, jonka alle kirjan ilmestyminen oli ajoitettu.

Suomennoksen tuotantoa helpotti huomattavasti se, että käännöksestä ei jouduttu maksamaan tavanomaista kiinteää palkkiota käsikirjoituksen valmistuessa, vaan kääntäjän kanssa on tehty myyntiperusteinen rojaltisopimus. Kohtuullinen rojaltisopimus on jo tälläkin myynnillä osoittautunut kääntäjälle kaksin verroin edullisemmaksi kuin kiinteä käännöspalkkio, jota toinen suomalainen kustantaja tarjosi kyseisen teoksen kääntämisestä. Kääntäjän rojaltisopimus saattaa siis olla osuustoiminnallinen menestysmalli jatkossakin.

Kirjojen myynti on vuonna 2012 Partuunan ainoa selvästi voitollinen toimiala. Kiinteiden ja vaihtuvien tuotantokustannusten jälkeen kirjojen myynti on tuottanut runsaan kolmentuhannen euron verran puhdasta voittoa.

Partuuna osallistui Helsingin Kirjamessuille lokakuussa Suomen Pienkustantajat ry:n osastolla, tosin heikoin myyntituloksin, muttei tappiollisestikaan. Ensi vuodeksi Kirjamessuille on päätetty varata oma pöytäpaikka. Suomen Pienkustantajat ry:hyn on toistaiseksi päätetty olla liittymättä, vaikka jäsenyys saattaisi tarjota jonkin verran mahdollisuuksia kirjojen markkinointiin. Partuunan on kuitenkin ilman muuta edelleen vahvistettava kaikin keinoin kirjanmyyntiä ja sen voitollisuutta.

Aivan vuoden 2012 lopussa tehtiin kirjojen logistiikkasopimus Kustannustaito oy:n kanssa. Kustannustaito välittää kirjoja myyntiin kirjakaupoille ja myös suoraan kuluttajille. Partuunan kirjojen päävarasto on Kustannustaidon tiloissa Espoon Suomenojalla.

Musiikki. Musiikkiosastolla on tarjottu musiikkikasvatuksen ja musiikkiteknologian asiantuntija- ja konsultaatiopalveluja. Musiikintutkija, tohtori Leena Unkari-Virtanen pitää Partuunassa tohtorin vastaanottoa, tarjoaa asiantuntijakonsulttipalveluja ja julkaisee Partuunan kautta.

Elävän musiikin tarjonta ja samalla Partuunan tapahtumatuotanto on rajoittunut marraskuun puolivälissä järjestettyyn Heikki Sarmannon Alue-teoksen kantaesityskonserttiin. Melko mittavista ja pääosin osuuskuntalaisten vapaaehtoistyönä toteuttamista markkinointiponnisteluista huolimatta konsertin yleisömäärä jäi vähäiseksi. Konsertin tappion kattamista on haettu Musiikin edistämissäätiön varoista (keväällä 2013).

Kuvataide. Partuunassa on jäsenenä kaksi kuvataiteilijaa, taidemaalari Juri Saarikoski ja valokuvaaja Aura Saarikoski.

Juri Saarikoski on ollut vuonna 2012 puoli vuotta Partuunassa työllistettynä työelämävalmennuksessa, minä aikana hän on kehittänyt Partuunan visuaalisuutta ja kuvataideosastoa. Juri Saarikosken työllistämisjaksosta (huhtikuusta syyskuuhun 2012) on ollut niin hyviä tuloksia ja kokemuksia molemmin puolin, että hänet pyritään työllistämään jatkossa Partuunaan palkkatuen avulla.

Aura Saarikoski opiskelee Aalto-yliopiston Taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen maisteriohjelmassa. Partuuna on voinut tukea Aura Saarikosken opintoja tarjoamalla hänelle jonkin verran valokuvaajan töitä.

Taidekäsityö. Taidekäsityötä ja rakennuskulttuuriperintöä Partuunassa edustaa rakennusrestaurointiartesaani Hanna Savisaari, joka on tarjonnut palveluksinaan puutalojen ja puukalusteiden entisöintiä, rakentamista ja korjaamista.

Kuvataide ja taidekäsityö on yhdistetty yhdeksi osastoksi, jonka työnjohdollinen esimies on Hanna Savisaari.

Tutkimus. Tutkimus-osaston palvelutuotteeksi on kehitetty Tohtorien vastaanotto, jota on vuonna 2012 pitänyt kolme tohtoria, filosofian tohtorit Helena Saarikoski ja Ville Saarikoski ja musiikin tohtori Leena Unkari-Virtanen. Tutkimusosaston toimintaan kuuluvat myös tutkimusjulkaisut.

Työnantaja

Partuuna on työosuuskunta, joka työllistää omassa tuotannossaan ensi sijassa jäseniään. Kaikilla jäsenillä on myös oikeus laskuttaa ulkopuolisille työnteettäjille tekemänsä työ Partuunalle, jolloin Partuuna toimii jäsenen työnantajana.

Vuonna 2012 Partuuna on maksanut palkkaa yhteensä kuudelle työntekijälle, joista kolme, web-kehittäjä Teemu Laakkonen, valokuvaaja Aura Saarikoski ja muusikko Jukka Välipakka, on työllistetty Partuunan omiin töihin. Kolme jäsentä, entisöijä Hanna Savisaari ja opetusalan asiantuntijat Leena Unkari-Virtanen ja Helena Saarikoski, ovat laskuttaneet ulkopuolisten työnteettäjien töitä Partuunalle. Osuuskunnan syyskokouksen 20.12.2012 tekemän päätöksen mukaan vuonna 2013 aletaan maksaa kuukausittaista palkkiota Otso Hyttiselle, joka huolehtii osuuskunnan nettisivujen ylläpidosta ja palkanmaksusta, ja Helena Saarikoskelle toimitusjohtajan tehtävien hoidosta.

Kaksi Partuunan työtöntä jäsentä on vuoden 2012 aikana työllistetty osuuskuntaan puolivuotiselle työelämävalmennusjaksolle TE-toimiston kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

Osuuskunta on merkitty kaupparekisteriin 23.1.2012, arvonlisäverovelvolliseksi 1.1.2012, ennakkoperintärekisteriin 1.1.2012 sekä sopimustyönantajaksi työnantajarekisteriin 1.10.2012. Työnantajan lakisääteinen tapaturmavakuutus on otettu Pohjola Vakuutuksesta ja työeläkevakuutus Ilmarisesta.

Työtapaturmia ei ole vuoden aikana sattunut.

Työterveyshuollon sopimus on tehty Diacorin kanssa. Työterveyshuollon piiriin kuuluvat kaikki Partuunan vakinaiset ja osa-aikaiset työntekijät ja työllistetyt (yhteensä kahdeksan henkeä vuonna 2012). Kaikilla osuuskunnan jäsenillä on halutessaan mahdollisuus liittyä Partuunan työterveyshuoltoon. Työterveyshuollon ohjelmina Partuunassa on päihdehuollon ja varhaisen puuttumisen ohjelmat sekä terveystarkastusten toteuttaminen vuonna 2013.

Partuunan työsuojelupäällikkö on Helena Saarikoski ja työntekijöiden edustaja työsuojeluvaltuutettu Otso Hyttinen.

Talous

Osuuskunnan lakisääteinen tarkoitus yrityksenä ei ole tuottaa liiketaloudellista voittoa vaan tukea jäsentensä elinkeinoa ja ammatinharjoitusta ja tuottaa palveluja ja etuja jäsenille. Työ- ja tuotanto-osuuskunta kuten Partuuna pyrkii tähän harjoittamalla pääasiassa jäsenten työhön perustuvaa palvelu- ja tavaratuotantoa kannattavasti.

Toiminnan käynnistämiseen tarvittava vähimmäispääoma kerättiin perustajajäsenten heti maksamina osuusmaksuina. Vuoden 2012 aikana osuuskunnan jäsenmäärä on noussut viiteentoista ja osuuspääoma näin 1500 euroon. Osuuskunnalla ei ole lainaa eli muuta pitkäaikaista vastattavaa.

Osuuskunnan ensimmäinen myynti oli 12.4.2012, jolloin käynnistyi kirjan Mistä on huonot tytöt tehty? ennakkomyynti. Kesäkuun alussa rakennusentisöijä Hanna Savisaari alkoi myydä palvelujaan Partuunassa, mikä on ensimmäisellä tilikaudella tuottanut noin puolet osuuskunnan liikevaihdosta.

Myynnin kokonaisarvo eli liikevaihto vuonna 2012 on ollut noin 25 000 euroa. Tämä jakautuu liiketoiminnan menoeriin pääosin henkilöstökuluihin (13 000 euroa) ja ostettuihin materiaaleihin ja palveluihin eli tuotanto-, myynti- ja markkinointikustannuksiin (runsaat 8 000 euroa).

Liiketoiminnan muut kulut (noin 3 400 euroa) on toiminnan käynnistyessä pidetty hyvin alhaisina sillä, että osuuskunnan hallinnosta ei ole maksettu palkkioita, ja sillä, että osuuskunnalla ei ole ollut omaa toimitilaa. Osuuskunnan talous ja toiminta ovat kuitenkin ensimmäisen tilikauden aikana kasvaneet niin paljon, että jatkossa nämä kumpikin menoerä on sisällytettävä talousarvioon.

Lokakuussa 2012 tehtiin kirjailija Pentti Saarikosken oikeudenomistajien kanssa sopimus Pentti Saarikosken nimellä merkittyjen tavaroiden, ns. oheistuotteiden, tuottamisesta. Tavaraa tuotettiin vuoden 2012 lopulla tuhannella eurolla, mikä rasittaa tasetta vaihto-omaisuuden arvona. Toinen suuri varastoerä, arvoltaan noin kaksituhatta euroa, koostuu Tiibetiläinen äänijooga -kirjan myymättömästä loppupainoksesta. Varaston arvon realisoimismahdollisuuksiin, eli markkinointiin kaiken kaikkiaan, on Partuunan kiinnitettävä jatkossa painokkaasti huomiota.