Toimintakertomus 2020

 Kulttuuriosuuskunta Partuuna – Kulturandelslag Bardun | partuuna.fi

 Toimintakertomus 31.12.2020, yhdeksäs tilikausi 1.1.–31.12.2020

 

Osuuskunnan päätoimiala on taiteellinen luominen (TOL 90030) ja kotipaikka Helsinki.

Partuuna on kulttuurialan ammattilaisten työ- ja tuotanto-osuuskunta, jonka toiminnan tarkoitus on tukea jäsentensä ammatinharjoittamista ja elinkeinoa. Jäseninä on eri alojen taiteilijoita ja taiteiden, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkijoita ja opettajia.

Partuuna harjoittaa liiketoimintaa tuottamalla ja markkinoimalla jäsenten töihin perustuvia tuotteita ja palveluja sekä toimii jäsenten työnantajana ja ottaa tarvittaessa töihin muitakin.

Osuuskunnan osoite on Kaivonkatsojantie 3 L 184, 00980 Helsinki.

 

Jäsenistö | partuuna.fi/tekijat

Jäsenmäärä 31.12.2020 on seitsemäntoista (31.12.2019 samoin 17).

Jäsenistä yksitoista asuu Helsingissä, kaksi asuu Järvenpäässä, yksi Espoossa, yksi Tervakoskella, yksi Turussa ja yksi Tampereella.

Jäsenissä on neljä kuvataiteilijaa, viisi muusikkoa (musiikki ja äänitaide ja näiden opetus ja tutkimus), näyttelijä, kahdeksan kirjantekijää tai kääntäjää (kauno-, tieto-, tiede- ja oppikirjat ja oppaat). Jäsenissä on seitsemän kulttuurin, taiteiden ja yhteiskunnan tohtori- tai jatko-opiskelijatason tutkijaa.

 

Hallinto

Vuoden 2020 aikana on pidetty yksi osuuskunnan kokous, vuosikokous huhtikuussa (ajankohta myöhästynyt koronakriisin vuoksi).

Osuuskunnan toimintaa ovat johtaneet viisijäseninen hallitus ja toimitusjohtaja, joka on vastannut päivittäisten asioiden hoidosta. Hallitus, puheenjohtaja Otso Kratz, Lasse Hartman, Juri Saarikoski, Juha Unkari (varapuheenjohtaja, toimitusjohtajan sijainen) ja Helena Saarikoski (toimitusjohtaja), on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa (kokoukset nro 47–50, kaikki sähköpostikokouksia).

Osuuskunnan ja hallituksen kokousten pöytäkirjat liitteineen säilytetään osuuskunnan konttorissa.

Vuosi 2020, koronapandemian ensimmäinen vuosi, oli erittäin hiljainen ja liikevaihdoltaan pienin Partuunan tähänastisista yhdeksästä toimintavuodesta. Toimintaa oli lähinnä vain kirjallisuus- ja kaupan osastoissa, joita kuvataan seuraavassa. Lopuksi kuvataan Partuunan toimintaa työnantajana sekä talouden kehitystä vuonna 2020.

 

Kirjallisuus, kustantamo ja kirjakauppa | partuuna.fi/kustantamo

Partuuna toimii yleisen kirjallisuuden kustantamona ja kirjakauppana.

Vuonna 2020 julkaistiin kolme kirjaa:

Marjut Helminen: Pilven piirtäjä

Marja-Leena Mikkola: Nainen on vieras täällä. Valitut novellit ja pitkät kertomukset

Sari Kuusela: Mielenmaisemia. Merkityksellisen elämän jäljillä.

Vuonna 2020 julkaistiin viisi e-kirjaa (PDF):

Janne Salmi: Suomi-country

Marjut Helminen: Pilven piirtäjä

Tiina Mahlamäki: Kaikki maallinen on vain vertauskuvaa

Marja-Leena Mikkola: Nainen on vieras täällä

Sari Kuusela: Mielenmaisemia.

Aiemmin julkaistujen kahden e-kirjan, Esitystutkimus ja Katse pyhään -kirjojen tavoin e-kirjoja on myyty Ellibsissä, josta myydään sekä kirjastolisenssejä että vähittäin, ja Partuunan verkkokaupassa Holvissa (suoramyynti vähittäin). E-kirjojen yhteenlaskettu myynti vuonna 2020 oli 352 euroa (2019 140 €).

Kirjojen ulkoasun suunnittelijana ja taittajana on ollut Martta Unkari ja kustannustoimittajana Helena Saarikoski.

Kustantamon ja kirjakaupan sekä kirjatuotantopalvelujen ja kirjakaupan oheistuotteiden kokonaismyynti 2020 on 11 566 euroa (2019 11 293 €), mikä vastaa 83 %:sta Partuunan koko liikevaihdosta 2020 (2019 73 %). Pelkän kirjakaupan myynti on 11 503 euroa (2019 11 123 €), hienoista kasvua edellisvuoteen verrattuna (edellisvuonna havaittu laskutrendi on taittunut). Partuunan toiminta on siis keskittynyt yhä tiiviimmin vain kustantamoon ja kirjakauppaan, muut toimialat ovat eläneet hiljaiseloa vuonna 2020.

Ajankohtaiset tiedot kustannusohjelmasta ja luettelo Partuunan julkaisemista teoksista (ISBN- ja ISRC-luettelo) päivitetään kustantamon sivulle partuuna.fi/kustantamo/.

 

Kuvataide | partuuna.fi/taidekauppa

Partuunassa työskenteli vuonna 2020 neljä kuvataiteilijaa, valokuvaaja Aura Saarikoski, kuvanveistäjä, keramiikkataiteilija Anna-Maria Osipow, taidemaalari Mira Mattila ja taidemaalari Juri Saarikoski.

Kuvataiteen myynti on edelleen ollut pelkästään Helsingin Taiteilijaseuran teosvälityksen myynti- ja vuokratulojen tilityksiä Partuunaan.

Kuvataideosaston koordinaattori on Juri Saarikoski.

 

Musiikki | partuuna.fi/musiikki

Levymyynnin arvo oli 348 euroa (2019 1 783 €). Valtaosa on Ritva Koskensuun laululevyjen myyntiä, joka on keikkojen puuttuessa pandemiarajoitusten vuoksi hiljennyt.

Musiikkiosaston koordinaattori on Juha Unkari.

 

Kauppa

Partuunan Kaupan koordinaattori on Otso Kratz.

Partuuna on myynyt kaikkia tuotteitaan suoraan kuluttajille omien nettisivujen kautta toimivassa Holvi-verkkokaupassa (holvi.com/shop/Partuuna). Kirjoja ja cd-levyjä on myyty ja annettu myyntitiliin kunkin alan erikoisliikkeille, kuten museomyymälöihin, musiikki- ja levykauppoihin ja erikoiskirjakauppoihin. Cd-levyjä on myyty eniten suoraan tekijältä käsikauppana, ja tekijän oma aktiivisuus on ollut tärkeää myös kirjojen markkinoinnissa.

Kirjat ovat myynnissä tukkukaupoissa Kirjavälityksessä, jonka kautta ne saadaan myyntiin kaikkiin suurimpiin verkkokirjakauppoihin, ja Booky.fi:ssä, joka myy mm. kirjastoille. E-kirjoja myy lähinnä kirjastoille Ellibs ja suoraan kuluttajille Partuunan oma verkkokauppa Holvissa. Partuunan levyt ovat jakelussa noin 40 digitaalisessa suoratoisto- ja latauspalvelussa Texicalli Records Oy:n (ent. Töölön Musiikkitukku) kautta.

Tuotteita, palveluja ja tapahtumia on markkinoitu Partuunan uutiskirjeellä asiakkaiden ja kontaktien sähköpostilistalle, jolla on vuoden lopussa runsaat 500 osoitetta, ja Partuunan Facebook-sivun ja yhdeksän eri tuotteille ja palveluille tehdyn oman Facebook-sivun kautta sekä valinnaisesti jäsenten ja tekijöiden omien verkostojen kautta.

Partuuna on osallistunut Helsingin Kirjamessuille kaikkina aiempina toimintavuosinaan, kahdeksan kertaa, mutta vuonna 2020 kirjamessut Messukeskuksessa oli peruutettu pandemiarajoitusten vuoksi. Korvaaville virtuaalisille kirjamessuille 2020 Partuuna ei osallistunut.

 

Työnantaja

Yhteensä palkkoja on vuonna 2020 maksettu yhdelle ja tekijänoikeuskorvauksia kahdeksalle henkilölle. Henkilöstön keskimäärä on 1 (2019 2,5).

Työterveydenhuoltosopimus on pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen Vantaan työterveys -liikelaitoksen (nyk Aito Työterveys) kanssa. Työntekijöiden lakisääteiset tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus on otettu Turvasta. Eläkevakuutus on Elossa.

Toimitusjohtaja Helena Saarikoski toimii työnantajan edustajana ja työsuojelupäällikkönä. Työntekijöiden edustaja ja työsuojeluvaltuutettu on Otso Kratz.

Ostopalvelun muodossa on työllistetty muun muassa Partuunalle toistuvasti töitä tekevää graafista suunnittelijaa Martta Unkaria (tmi), kirjanpitäjä Aira Mertjokea (AAM-tilitoimisto) ja riikalaista kirjapainoa Drukatavaa, joka on edelleen painanut Partuunan kirjat.

 

Talous

Liikevaihto (myynti) 2020 on 13 927 euroa (2019 15 453 €, vähennys – 9,9 %).

Varaston arvo (vaihto-omaisuus) on 11 353 euroa (2019 9 197 €). Varaston arvon lisääntyminen johtuu uusista kirjoista, joiden painoksista suuri osa on myymättä vuoden lopussa.

Materiaaleja ja palveluja on ostettu 6 375 eurolla (2019 7 013 €). Henkilöstökulut ovat 3 106 euroa (2019 4 935 €). käyttöomaisuuden poistot-329 euroa (2019 439 €) ja liiketoiminnan muut kulut 8 011 euroa (2019 6 840 €).

Tilikauden tulos on tappiollinen -493,52 euroa (2019 ylijäämä 339,44 €).

31.12.2019 osuuskunta on antanut yhteensä seitsemäntoista osuutta, joista on suoritettu osuusmaksu (merkintähinta) sata euroa, ja kahdeksan äänivallatonta lisäosuutta à sata euroa. Osuuspääoma on 2500,00 euroa (2019 sama).

Omaa pääomaa on rahastoitu vararahastoon 92,29 € (2017). Edellisten tilikausien voittovarat ovat 781,91 € ja tilikauden tappio 493,52 €.

Oma pääoma on 2 880,68 euroa.

Vieraan pääoman osuus vastattavista on hieman edellisvuodesta noussut 81,51 % (2019 76,93 %). Vieras pääoma on kokonaan lyhytaikaisia vastattavia. Partuunaa ei ole pääomitettu pitkäaikaisin lainoin, mikä vastaa osuuskunnan pyrkimystä omavaraisuuteen.

Taseen loppusumma on 15 586,74 euroa (2019 14 626,36 €).

Osuuskunta on vuonna 2020 liikeyrityksenä edelleen kannattava, muttei juuri voitollinen.

 

Toimintakertomus on hyväksytty Partuunan vuosikokouksessa 28.3.2021.