Tutkimus

Partuunassa työskentelee kulttuurin, taiteiden ja yhteiskunnan tutkijoita ja asiantuntijoita nuoremmista varttuneisiin tutkijoihin, suunnittelijoihin ja kehittäjiin. Partuunassa voidaan toteuttaa sekä jäsenten omia että ulkopuolisten rahoittamia tai tilaamia tutkimusprojekteja.

Näillä sivuilla on esillä Partuunassa toteutettuja tutkimusprojekteja, kuten Esitystutkimuksen työpaja, ja meneillään olevaa tutkimusta, kuten Helena Saarikosken tutkimus lavatansseista.

Partuunan viisi tohtorijäsentä pitävät Tohtorien vastaanottoa. Tarvitessasi asiantuntijan konsultaatiota tilaa vastaanottoaika. Kertakäyntiä laajempien töiden tarpeista, sisällöstä ja hinnoittelusta neuvotellaan erikseen.

Partuuna julkaisee ja myy tiede- ja tutkimuskirjallisuutta. Partuunan Tiede-sarjassa julkaistaan ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioimia käsikirjoituksia. Tieteelliseksi tutkimukseksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle, joka otetaan Partuunan julkaisuohjelmaan, järjestetään tarvittaessa asiantuntija- arviointi. Väitöstutkimus voidaan julkaista kirjana esitarkastuslausuntojen tai väitöskirjaksi hyväksymisen perusteella. Jos tarvitset yliopiston ethesis-julkaisuna jo ilmestyneestä väitöskirjastasi painettuja kirjoja, voit tehdä Partuunan kanssa painosopimuksen vain muutamasta kymmenestäkin kappaleesta, ks. esimerkiksi Leena Unkari-Virtasen musiikin väitöskirja Moniääninen musiikinhistoria. Ota yhteys Helena Saarikoskeen.