Pohjavedenpuisto

Pohjavedenpuisto Helsingin Vuosaaressa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharju Kallvikinniemen pohjoispuolella. Pohjavedenpuistoa uhkaa rakentaminen, jota Helsinki suunnittelee Meri-Rastilan uudessa asemakaavassa: puiston alueelle metsään ja kallioille suunnitellaan jopa yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon, kolmen neljän uuden autokadun, kahden suuren parkkitalon ja suurpäiväkodin rakentamista.

Pohjavedenpuiston naapuruston asukkaat Meri-Rastilassa ja Kallahdessa tuntevat puiston suuren luonto- ja virkistysarvon tiiviin asuinalueen keskellä, arvon Helsingin tärkeimmän ja toistaiseksi puhtaimman pohjaveden muodostumisalueena ja arvon parhaana metsäyhteytenä avomeren ja Helsingin vihervyön välillä. Asukkaat toimivat kaupungin rakentamissuunnitelman pyörtämiseksi. Haluamme pitää luonnontilaisen Pohjavedenpuiston ja metsäisen Ullaksenpuiston viherkäytävänä Kallvikinniemen luonnonsuojelualueille ja Natura 2000 -alueelle. Haluamme Pohjavedenpuiston osaksi Helsingin kansallista kaupunkipuistoa ja metsäverkostoa.

Allekirjoita adressi Pohjavedenpuiston ja Ullaksenpuiston suojelemiseksi rakentamiselta.

Helsingin brändinä olkoon: maailman metsäisin metropoli! Lähiluonto jokapäiväisillä kävelyreiteillä olkoon jokaisen helsinkiläisen oikeus!

Kulttuuriosuuskunta Partuuna toimii Pohjavedenpuiston asukasliikkeen yrityskumppanina. Asukasliike on päättänyt olla järjestäytymättä. Voimavarat halutaan suunnata itse tavoitteelliseen toimintaan, ei järjestäytymismuodollisuuksiin. Partuuna voi hoitaa yritykseltä – helpommin kuin asukasliikkeeltä – luontuvia tehtäviä. Partuuna on saanut Helsingin kaupungin kulttuuri- ja taideavustusta ja asukasosallisuusavustusta (pienavustus) toimintaan Pohjavedenpuistossa vuonna 2018. Partuunan hallitus on hyväksynyt kumppanuushankkeen asukasliikkeen kanssa joulukuussa 2017. Hankkeen vetäjänä Partuunassa toimii Pohjavedenpuiston puistokummi, Partuunan toimitusjohtaja Helena Saarikoski. Asukasliikkeen toiminnantarkastajaksi Partuunaan on nimetty Eija Loukoila.

Haluamme erilaisilla tapahtumilla ja kohtaamisilla Pohjavedenpuistossa tehdä näkyväksi ja tunnetuksi lähiluontomme arvoa ja merkitystä ja virkistyskäytön mahdollisuuksia.

Tapahtumia Pohjavedenpuistossa

15.7.2018 alkaen sunnuntain sieniretket Pohjavedenpuistossa. Helena Saarikoski kutsuu sieniretkelle kanssaan tutustumaan Pohjavedenpuiston huikeaan lajirunsauteen ja elinympäristöjen monimuotoisuuteen.

19. ja 26.9.2018 Kaavavaikuttamisen työpaja, Merilahden peruskoulu, auditorio Kallvikinniementie 1, klo 18-21. Arkkitehti, VTT Timo Kalanti pitää työpajan kaikille vuosaarelaisille ja itähelsinkiläisille, jotka haluavat kehittää taitojaan osallistua ja vaikuttaa Helsingin kaupunkisuunnitteluun.

Menneet tapahtumat

18.10.2017 Pohjavedenpuisto – avoin kokous. Kokous Kallahden nuorisotalolla, 20 osallistujaa, Kallahden ja Meri-Rastilan asukkaita. Päätöksiä: Perustetaan Pohjavedenpuisto – Ullaksenpuisto -toimintaryhmä metsäalueiden suojelemiseksi rakentamiselta; toimintaryhmä ei jäjestäydy vaan pysyy epämuodollisena; aletaan kerätä adressia rakentamissuunnitelman torjumiseksi; huomioitetaan kaupungin päättäjiä metsäalueen suurista luonto- ja virkistysarvoista; järjestetään asukas- ja kaupunkitapahtumia suojeltavien arvojen vahvistamiseksi ja näkyväksi ja tiettäväksi tekemiseksi. Sähköpostiosoite pohjavedenpuisto@gmail.com.

Tammi-helmikuu 2018 Pulkkamäki ja murtsika Pohjavedenpuistossa. Keliseuranta Facebook-tapahtumassa. Toteutunut: Meri-Rastilan ja Kallahden parhaat pulkkamäet tietoon ja käyttöön. ”Metsäpolut Mäkkärin takana” ovat saaneet nimen ja paikan kartalla.

27.-28.1.2018 Pihabongaus Pohjavedenpuistossa.  Yhteistyö: BirdLife Suomi. Toteutunut: Yksitoista havainnoitsijaa viidessä eri seurueessa, raportoitu mustarastas, talitiainen, kuusitiainen, sinitiainen, varis, käpytikka, tikli, harakka, harmaalokki, hippiäinen Birdlife Suomen pihabongauksen tuloksiin 2018.

6.5.2018 Kevätsiivoustalkoot. Yhteistyö: Helsingin kaupunkiympäristön toimiala /Stara. Toteutunut: kymmenen talkoolaista siivosi Pohjavedenpuistoa roskista klo 14-18.

19.5.2018 Kahvikioski lammen rannalla. Ravintolapäivän picnichenkinen kahvikioski kallioharjanteen yli kulkevan kävelytien huipulla, Pohjavedenpuiston keskisellä ylängöllä metsälammen rannalla. Kioski auki klo 12-18. Yhteistyö: Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke, Ilhaan Moge ja Samuel Haile työssä tapahtumassa.

3.6.2018 Rauhantanssi – Planetary Dance.  Yhteisörituaali maailmanrauhan, luonnonrauhan ja mielenrauhan puolesta. Kulkue vaeltaa metsässä ja kallioilla rumpujen soidessa. Jokainen osallistuja valitsee oman rauhan teemansa itse. Koko perheen tapahtuma, tanssitaitoja ei tarvita. Vapaa pääsy.

Ohjelma
Klo 11 puistojooga, ohjaaja Salla Niemi.
Klo 12 Rauhantanssi, ohjaajat Sofia Laine ja Kaisa Kella, rumpali Djomba Kourouma. Rauhanmandalan rakentaminen, ohjaaja Kukka-Maaria Vuorikoski.
Noin klo 13 puhe: Pelastetaan viheralueet, puheenjohtaja Mika Välipirtti, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys.

Tapahtuman järjestämistä on tuettu Helsingin kaupungin kulttuuri- ja taideavustuksella. Yhteistyö: Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke, Ilhaan Moge ja Zahra Tamimi työssä tapahtumassa.

Raportti Rauhantanssista, ”Asukasliikettä Pohjavedenpuistossa”, Vuosaari-lehti 23/2018 13.6.2018, s. 5.

Linkkejä

Facebook-ryhmä Pohjavedenpuisto aka Harjukallio. Asukasliikkeen ajankohtainen tiedotus ja keskustelu, tapahtumien tiedot ja uutiset. Ryhmän ylläpitäjä Helena Saarikoski, puh. 045 679 5527.

Meri-Rastilan täydennysrakentamisen suunnitteluaineistot, Helsingin kaupunki. Hankkeesta vastaa arkkitehti Linda Wiksten, puh. 310 37029.

Itä-Helsingin metsät ja luonnonrannat on säilytettävä. Yhdistysten tiedote, 20 kaupunginosa- ja muuta yhdistystä. Julk. Pro Meri-Rastila 4.9.2016.

Lausunto Meri-Rastilan uudesta asemakaavaluonnoksesta. Julk. Vuosaari-seura 14.4.2018.

Kerro kantasi -keskustelu Meri-Rastilan puistot ja täydennysrakentaminen (maalis-huhtikuu 2018). Helsinki kaupunkiympäristö.

Suomen Luonnonsuojeluliitto /Helsingin luonnonsuojeluyhdistys 2016, Lausunto Meri-Rastilan täydennysrakentamisesta (kappale Pohjavedenpuistosta, näkökohtia kaikkiin Meri-Rastilan metsiin, erityisesti länsirannan metsän osayleiskaavaan).

Suomen Luonnonsuojeluliitto /Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsingin arvometsät – esitys 17.6.2014. Pohjavedenpuiston kallio on arvometsä nro 112.

Uudenmaan viherrakenteen analysointi Zonation-menetelmällä. Uudenmaan liitto 2017.

Uudenmaan ekologiset verkostot zonation-analyysien perusteella. Uudenmaan liitto 2018. Vuosaaren metsäverkostoyhteys Pohjavedenpuiston ja Kallvikintien kautta, s. 109.

Pohjaveden suojelusuunnitelma (2004), Helsingin kaupunki.

Pohjavesi: case Vuosaari. Risto Niinimäki, Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto, geotekninen osasto. Maailman vesipäivän seminaari 2009.