Taustaa

Lähdin Suomesta toukokuun lopulla mennäkseni Bhutaniin vuodeksi. Olen käynyt Bhutanissa aiemmin vuodesta 2009 alkaen seitsemän kertaa, osittain kiinnostuksesta osittain keräämässä aineistoa Oulun yliopistolle tekeillä olevaan väitöstutkimukseeni, jonka aiheena on Bhutanin koulujen opetuksen yhteydet maan kehitysperiaatteisiin. 1970-luvulla luodun kehitysfilosofian Gross National Happinessin (GNH) eli bruttokansanonnellisuuden neljä peruspilaria ovat: 1. Kestävä ja tasa-arvoinen sosio-ekonominen kehitys, 2. Luonnon suojelu, 3. Perinteisen kulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, 4. Hyvä hallinto.